Iosif si fratii sai – film subtitrat in limba romana


Iosif vandut de fratii sai. Capitolul 37, versetele 1-36.

„Iacov a locuit în ţara Canaan, unde locuise şi Isaac, tatăl său. Iată acum şi istoria urmaşilor lui Iacov: Iosif, fiind de şaptesprezece ani, păştea oile tatălui său împreună cu fraţii săi. Petrecându-şi copilăria cu feciorii Bilhăi şi cu feciorii Zilpei, femeile tatălui său, Iosif aducea lui Israel, tatăl său, veşti despre purtările lor rele. Şi iubea Israel pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că el era copilul bătrâneţilor lui, şi-i făcuse haină lungă şi aleasă. Fraţii lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toţi fiii săi, îl urau şi nu puteau vorbi cu el prietenos. Visând însă Iosif un vis, l-a spus fraţilor săi, Zicându-le: “Ascultaţi visul ce am visat:…”