Patericul atonit


Patericul Atonit - USO

Cei care cercetează viaţa monahală din Muntele Athos şi faptele curajoşilor monahi care au apărat Biserica realizează că aceşti apărători ai credinţei noastre sunt ca vechii asceţi ai Egiptului, ai Muntelui Sinai, ai Palestinei şi Siriei, care au însetat după mântuire, sfinţenie şi cel mai bun drum ascetic al vieţii.
Călugării şi pustnicii atoniţi sunt deopotrivă vrednici în ceea ce priveşte înfrânarea de la mâncare ca şi acei asceţi de odinioară din Răsărit, când luăm în consideraţie diferenţa condiţiilor de climă din Athos care, fiind mai la nord, este rece în timpul iernii, după cum este şi marea care îl scaldă de jur-împrejur. Dimpotrivă, ţările din Răsărit au un climat călduros şi uscat şi favorizează o mai mare şi mai îndelungată înfrânare de la mâncare.
Credem că Patericul Atonit ar trebui să fie accesibil la un nivel potrivit şi părinţilor contemporani şi laicilor care trăiesc în secolul XX şi celor care vor trăi în secolul XXI. De asemenea, sperăm ca această lucrare să fie o punte a tradiţiei noastre, tradiţie care în această lume să poată deveni lumina călăuzitoare în întunericul timpurilor noastre.
A fost sarcina noastră, umilă şi nevrednică, de a ne ocupa cu o asemenea lucrare dificilă, întrecând îndemânarea noastră. Pe viitor, cineva mai înzestrat, mai experimentat în scris şi în virtute, ne poate prezenta o lucrare mai bună, cu mai puţine lipsuri, spre slava lui Dumnezeu şi folosul sufletelor noastre. Aceasta este cea mai arzătoare dorinţă a noastră.

**
Cuprins:

CAPITOLUL I
Despre dragostea dumnezeiasca

CAPITOLUL II
Despre puritatea si curatia simturilor si a inimii

CAPITOLUL III
Despre sfinti si pustnici necunoscuti

CAPITOLUL IV
Despre priveghere

CAPITOLUL V
Despre erezie si despre alte religii

CAPITOLUL VI
Despre neagoniseala si saracie de buna voie

CAPITOLUL VII
Despre creşterea copiilor

CAPITOLUL VIII
Despre deznădejde

CAPITOLUL IX
Despre simplitate

CAPITOLUL X
Despre lepădarea de lume şi înstrăinare

CAPITOLUL XI
Despre asceză

CAPITOLUL XII
Despre temperamentul femeilor, despre invidie şi iubirea de sine

CAPITOLUL XIII
Despre virtutea discernământului gândurilor şi a stărilor duhovniceşti

CAPITOLUL XIV
Despre milostenia cu credinţă în Dumnezeu şi următoare lui Hristos

CAPITOLUL XV
Despre anumiţi călugări virtuoşi

CAPITOLUL XVI
Despre lucrarea Sfântului Har

CAPITOLUL XVII
Despre lucrarea duhurilor rele

CAPITOLUL XVIII
Despre cele de pe urmă

CAPITOLUL XIX
Despre recunoştinţă şi despre gândurile bune

CAPITOLUL XX
Despre evlavie, ordine şi corectitudine şi despre respectul faţă de părinţii mai bătrâni

CAPITOLUL XXI
Despre viaţa euharistică şi tainică

CAPITOLUL XXII
Despre buna-mireasmă a sfintelor moaşte şi despre izvorârea de mir

CAPITOLUL XXIII
Despre liniştire, curăţirea minţii şi a inimii

CAPITOLUL XXIV
Despre minunatele intervenţii ale Sfintei Pronii şi ale dreptei celei atotputernice a Celui Preaînalt

CAPITOLUL XXV
Despre nejudecare şi despre blestemata judecare a semenilor

CAPITOLUL XXVI
Despre smerenie şi lacrimi

CAPITOLUL XXVII
Despre studiul cuvintelor dumnezeieşti

CAPITOLUL XXVIII
Despre pocăinţa mântuitoare

CAPITOLUL XXIX
Despre aducerea aminte de moarte

CAPITOLUL XXX
Despre cuget şi gânduri

CAPITOLUL XXXI
Despre vedeniile şi apariţiile dumnezeieşti

CAPITOLUL XXXII
Despre un sfârşit cuvios

CAPITOLUL XXXIII
Despre neascultarea faţă de îndrumătorii noştri duhovniceşti şi despre roadele sale cele amare

CAPITOLUL XXXIV
Despre paternitatea duhovnicească şi despre puterea mijlocitoare a părintelui şi îndrumătorului nostru duhovnicesc şi despre marea siguranţă în care se află adevăratul ucenic

CAPITOLUL XXXV
Despre credinţă

CAPITOLUL XXXVI
Despre înşelare şi despre războiul cel din dreapta al celui rău

CAPITOLUL XXXVII
Despre blândeţe, ca cea a lui Hristos, şi despre nerăutate

CAPITOLUL XXXVIII
Despre virtutea îndumnezeitoare a rugăciunii, care cuprinde toate celelalte virtuţi

CAPITOLUL XXXIX
Despre fericita nebunie pentru Hristos, care naşte deplina smerenie şi care aduce Duh dumnezeiesc şi Har ceresc

CAPITOLUL XL
Despre smerenia cea înălţătoare

CAPITOLUL XLI
Despre «vămi53» (Vămile (τελώνια) şi vămuirea (τελωνισμός) sunt primul loc al judecăţii de după moarte.) şi despre judecata particulară

CAPITOLUL XLII
Despre ascultare

CAPITOLUL XLIII
Despre mândrie şi slavă deşartă

CAPITOLUL XLIV
Despre răbdare în încercări şi ispite şi cum să ne luptăm

CAPITOLUL XLV
Despre iubirea de argint şi despre purtarea neiubitoare de arginţi a părinţilor

CAPITOLUL XLVI
Despre ospitalitate, ca element al mântuirii sufletului în ziua Judecăţii

CAPITOLUL XLVII
Despre darurile Sfântului Duh

CUVÂNT DE LAUDĂ
Ce se referă pe scurt la toţi Cuvioşii şi Sfinţii Părinţi care au strălucit în Sfântul Munte Athos

◊◊◊
Slava lui Dumnezeu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s