RUGACIUNILE INSERARII


Rugaciunea Sfantului Vasile

Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotțiitorule, care ai luminat ziua cu lumină de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze de foc, Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții, ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului Tău și ne iartă nouă tuturor, păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie.
Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale, peste moștenirea Ta. Ocrotește-ne cu Sfinții Tăi Îngeri. Întrămează-ne cu armele dreptății Tale. Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea Ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic și ne dăruiește și această seară cu noaptea ce vine, desăvârșit sfântă, cu pace, fără sminteală, fără nălucire, și în toate zilele vieții noastre. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților Tăi, care Ți-au plăcut din veac. Amin.

Alta rugaciune a Sfantului Vasile

Doamne, Doamne, Cel ce ne-ai izbăvit de toată săgeata ce zboară în zi, izbăvește-ne de tot lucrul ce umblă întru întuneric. Primește jertfa cea de seară, ridicarea mâinilor noastre și ne învrednicește și măsura nopții fără de prihană a o trece, neispitiți de rele și ne izbăvește de toată tulburarea și îngrozirea care ne vine de la diavolul. Dăruiește sufletelor noastre umilință și gândurilor noastre grijă de întrebarea ce va să fie la înfricoșata și dreapta Ta Judecată. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și omoară mădularele noastre pământești, ca și întru liniștea somnului să ne luminăm cu privire la judecățile Tale. Întoarce de la noi toată nălucirea necuvioasă și pofta cea vătămătoare și ne ridică în vreme de rugăciune, întăriți în credință și sporind întru poruncile Tale, cu bună vrerea și bunătatea Unuia Născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Lumina Lina

Lumină Lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, Celui fără de moarte, a Sfântului, Fericitului, Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudam pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea de a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață, pentru aceasta lumea Te mărește.

Slavoslovia serii

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe Pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-te, bine Te cuvântăm, închinămu-te Ție, slăvimu-Te, mulțumim Ție, pentru Slava Ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotțiitorule, Doamne, Fiule Unule-Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mielușelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii. Primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de-a dreapta Tatălui, și ne miluiește pe noi. Că Tu ești Unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, întru Slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele Te voi cuvânta și voi lăuda Numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, în neam și în neam, eu am zis: Doamne miluiește-mă, vindecă sufletul meu, că am greșit Ție! Doamne la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieții, întru Lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine. Învrednicește-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine ești cuvântat Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este Numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Bine ești cuvântat, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugaciunea dreptului Simeon

Acum libereaza pe robul Tau, Stapane, dupa cuvantul Tau, in pace, ca vazura ochii mei mantuirea Ta, pe care ai gatit-o inaintea fetei tuturor popoarelor, lumina spre descoperirea neamurilor si slava poporului Tau Israel.

Tropare ale Nascatoarei de Dumnezeu

Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucura-te! Ceea ce esti plina de har, Marie, Domnul este cu Tine. Binecuvantata esti Tu intre femei si binecuvantat este rodul pantecelui Tau, ca ai nascut pre Mantuitorul sufletelor noastre.
Sub milostivirea ta scapam, Nascatoare de Dumnezeu. Rugaciunile noastre Nu le trece cu vederea in nevoi, una curata, Una binecuvantata. Pre Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, Miluieste-ne pe noi. Toti sfintii rugati-va lui Dumnezeu pentru noi.