De ce caută omul contemporan semne, minuni şi vindecări paranormale? (un raspuns ortodox)


(Ieromonah) Adrian Făgeţeanu                                               (Ieromonah) Mihail Stanciu

De ce caută omul contemporan semne, minuni şi vindecări paranormale?
(un răspuns ortodox)

 _

Carte tipărită cu binecuvântarea
Prea Sfinţitului Damaschin, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

_

Carte tipărită de Editura Sophia, Bucureşti, 2004.

_

Ediţie electronică

_

APOLOGETICUM
2006

_

Rugaţi-vă pentru cei ce s-au ostenit să vă ofere aceste scrieri,
ca Dumnezeul milei să-i miluiască pe ei şi pe voi.

„Ei [preoţii] trebuie să înveţe pe poporul Meu a deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt
şi să 
le lămurească ce este curat şi ce este necurat,
în pricinile nehotărâte, ei trebuie să ia parte la 
judecată şi vor judeca după aşezămintele Mele şi legile Mele vor păzi…”
(Iezechiel 44, 23-24)

*******
********************
*****************************************
********************
*******

Cuvânt înainte

Partea I:
Forme eronate de evlavie

1. Credinţă şi credulitate

2. Falsul misticism
2.1. Cauzele falsului misticism
2.2. Formele falsului misticism

3. Tipuri de persoane pseudo-duhovniceşti
3.1. Tipul patologic
3.2. Tipul primitiv, credulul
3.3. Impostorul

4. Demascarea şi combaterea „falşilor mistici”

5. Unele practici necanonice
5.1. Exemple
5.2. Observaţii

6. Câteva sfaturi duhovniceşti

7. Concluzii

Partea a II-a:
Vindecări şi vindecători, sau cum deosebim sfinţenia de şarlatanie

1. Exemplificare

2. Învăţătura ortodoxă despre sănătate şi boală

3. Vindecarea ca act divino-uman

4. Biserica şi medicina creştină

5. Înşelăciunea demonică

6. Sfinţenie sau şarlatanie?

7. Concluzie

Rugăciune pentru părintele duhovnic

Rugăciune pentru lume

◊◊◊
Slava lui Dumnezeu