Decembrie 22


22 Decembrie


 

22-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a douăzeci si doua, pomenirea Sfintei marii MuceniŢe Anastasia Romana, izbăvitoarea de otravă.

Sfânta si preaviteaza MuceniŢă Anastasia a trăit în Roma, pe vremea împăratului DiocleŢian. Era fiica unui elin, cu numele Prepexastu, si al unei crestine cu numele Fausta. A învăŢat credinŢa crestină de la mama ei, iar Sfintele Scripturi de la un bărbat insuflat de Dumnezeu si binecredincios, cu numele Hrisogon. PărinŢii au măritat-o cu un elin, numit Publie. Din pricina necredinŢei lui, sfânta se purta cu el fără dragoste; se prefăcea totdeauna bolnavă, ca să nu aibă nici o legătură cu el. Se îmbrăca cu haine proaste si sărăcăcioase; stătea de vorbă numai cu femei nevoiase; slujea pe ascuns pe cei ce pătimeau pentru Hristos, intra în închisorile în care se aflau, le spăla si le ungea rănile cu untdelemn si le dădea hrană potrivită, însoŢită fiind totdeauna de o slujitoare. Pentru toate aceste fapte, întâi a fost închisă de soŢul ei, că îi stia faptele. S-a întâmplat însă că soŢul ei s-a înecat într-o furtună pe mare. Rămasă liberă, Anastasia a împărŢit toate averile ei săracilor. După aceea, fără să se mai teamă, slujea celor ce pătimeau pentru Hristos; pe cei care mureau îi lua si-i îngropa cu cinste. A îndemnat pe mulŢi la mucenicie. A fost prinsă, supusă la chinuri de mulŢi ighemoni împreună cu alte femei. În timpul chinurilor si-a luat cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Hrisogon.

Sfântul Mucenic Hrisogon a trăit pe vremea împăratului DiocleŢian si era din marea cetate a Romei. Era bărbat binecredincios si temător de Dumnezeu. A învăŢat pe Sfânta Anastasia si credinŢa în Hristos si Sfintele Scripturi. Când sa pornit prigoana împotriva crestinilor, a fost prins si aruncat în închisoare. Sfânta Anastasia a scris Sfântului Hrisogon în închisoare să se roage pentru ea, ca soŢul ei să se facă crestin, si să se întoarcă crestin din călătoria pe care o făcea. Dar Dumnezeu a găsit cu cale, în înŢelepciunea Lui cea mare, ca soŢul ei să nu se mai întoarcă, pierind în valurile mării. Pe când DiocleŢian se afla în Nicomidia, a scris la Roma ca să fie omorâŢi toŢi crestinii, iar pe Hrisogon să-l aducă legat în Nicomidia, unde i s-a tăiat capul si s-a suit purtător de cununi în ceruri.

Tot în această zi, pomenirea Sfintei MuceniŢe Teodota si a fiilor ei.

Sfânta MuceniŢă Teodota era din Niceea Bitiniei. Auzind de faptele mari ale Sfintei Anastasia, s-a dus la ea si petrecea împreună cu ea, cu cei trei copii ai ei. Mai înainte Teodota fusese cerută în căsătorie de un oarecare ighemon Levcadie, dar n-a primit. Vrând să scape de el, i-a spus să mai astepte puŢin si-i va face pe voie. Ighemonul a asteptat. Ea si-a dat averea la săraci si slujea sfinŢilor în închisori. Când împăratul DiocleŢian a auzit că toate închisorile sunt pline de crestini, a poruncit ca toŢi într-o singură noapte să fie ucisi: unii de foc, alŢii de apă, alŢii de sabie. Atunci Levcadie a dat pe Sfânta Teodota si pe copiii ei lui Nichitie ighemonul Bitiniei ca să o cerceteze. Nichitie, înfruntat de Evod, copilul cel mai mare al ei, s-a înfuriat, a pus de a aprins un cuptor mare si a poruncit să fie aruncaŢi în el, Teodota si cu fiii ei. Si asa s-au săvârsit si s-au înfăŢisat purtători de cununi Stăpânului Dumnezeu, bucurându-se de fericirea cea vesnică si neîmbătrânită.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Zoil.

Tot în această zi, pomenirea deschiderii usilor marii biserici a lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea alergării luminilor în jurul Bisericii lui Dumnezeu.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri