Decembrie 21


21 Decembrie


 

21-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a douăzeci si una, pomenirea Sfintei MuceniŢe Iuliana.

Sfânta MuceniŢă Iuliana a trăit pe vremea împăratului Maximian. Era din Nicomidia, copila unor părinŢi bogaŢi. PărinŢii au logodit-o cu un senator elin, cu numele Eleusie. Logodnicul voia să se facă nunta, dar sfânta n-a vrut, ci a zis: „Nu mă mărit cu tine, până nu ajungi prefectul cetăŢii”. După ce a ajuns prefect, sfânta i-a zis iarăsi: „N-am să primesc să mă mărit cu tine, dacă nu treci de la slujirea idolilor la credinŢa crestinilor”. Logodnicul a spus totul tatălui ei. Tatăl, pentru că n-a putut să o întoarcă de la credinŢa în Hristos, a dat-o pe mâna prefectului, logodnicul ei, ca să o cerceteze după legile romane. Prefectul a dezbrăcat-o de haină si a poruncit să fie chinuită cumplit si apoi a poruncit să fie aruncată în temniŢă. În noaptea în care a fost aruncată în temniŢă, pe când se ruga, s-a apropiat de ea, în chip de înger, dusmanul nevăzut al tuturor oamenilor, diavolul, si a îndemnat-o să jertfească idolilor, ca să scape. Sfânta l-a alungat si l-a făcut să mărturisească, chiar fără voia lui, cine este.

A fost adusă din nou în faŢa prefectului, dar a rămas neclintită în dragostea pentru Hristos. De aceea a fost aruncată într-un cuptor încins tare, care cu minune, cuptorul s-a răcit. La vederea minunii, cinci sute de bărbaŢi împreună cu o sută treizeci de femei au crezut în Hristos si au fost tăiaŢi îndată cu sabia. Iar muceniŢa a fost supusă din nou la chinuri; dar arătânduse mai tare decât toate aceste încercări, a fost tăiată cu sabia.

Era sfânta de 16 ani când a fost logodită de părinŢii ei cu Eleusie; iar când s-a logodit cu Hristos prin mucenicie era de 18 ani.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor cinci sute de Mucenici din Nicomidia, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor o sută treizeci de femei din Nicomidia, care de sabie sau săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Temistocle.

Sfântul Mucenic Temistocle a trăit pe vremea împăratului Deciu, în Mira Lichiei. Era pastor la oi. Ighemonul Asclipie pornind prigoana împotriva crestinilor îl căuta pe Sfântul Dioscorid, fugit în munŢi. Cei ce-l căutau au dat de Temistocle, care păstea oile. L-au întrebat de Dioscorid. Temistocle, carel ascunsese, a spus că nu stie unde este, dar s-a dat pe sine mărturisind că e crestin. Dus înaintea ighemonului Asclipie, a propovăduit pe Hristos.

Grăind cu îndrăznire a fost atârnat de un lemn si lovit în pântece până ce i sa sfâsiat pântecele. Apoi a fost târât pe piroane ascuŢite de fier si asa si-a dat lui Dumnezeu duhul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame