Decembrie 8


8 Decembrie


 

8-Decembrie- USO


În această lună, în ziua a opta, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Patapie.

Cuviosul Părintele nostru Patapie era de loc din Teba Egiptului. Alegând viaŢa călugărească, a urmat lui Hristos si s-a nevoit mulŢi ani în pustiu. Apoi a venit la Constantinopol, unde a făcut foarte multe minuni: a dat orbilor vedere, a vindecat, ungând cu untdelemn sfinŢit pe idropici, a izgonit demoni, a vindecat cancerul. Apoi si-a dat în pace, Domnului, duhul său.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar si Onisifor.

Sosten, despre care pomeneste Sfântul Apostol Pavel, a fost episcopul Colofonei. Apolo, despre

care pomeneste acelasi apostol, a fost al doilea episcop al Colofonei, după Sosten. Epafrodit, despre care pomeneste tot apostolul, a fost episcop al Colonei. Onisifor a fost episcop al Cezareii. ToŢi acestia au vieŢuit bine si au păstorit cu cuviosie poporul si Bisericile încredinŢate lor. Îndurând multe încercări pentru Hristos, au fost ucisi de închinătorii la idoli si si-au dat Domnului sufletele lor.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sofronie, episcopul Ciprului.

Cuviosul Părintele nostru Sofronie s-a născut si a crescut în insula Cipru; era fiul unor crestini binecredinciosi. Era ascuŢit la minte si priceput; cunostea multe lucruri si citea cu râvna toată Sfânta Scriptură. Ajunsese atât de virtuos, că a fost învrednicit de multe daruri si a făcut multe minuni. De aceea, după moartea sfinŢitului Damian, episcopul Ciprului, a fost ales episcop de tot poporul si de episcopi. Când a ajuns episcop a fost tatăl săracilor, sprijinitorul orfanilor, apărătorul văduvelor, ajutătorul nedreptăŢiŢilor si acoperământul celor goi. După ce a vieŢuit asa si după multe alte nevoinŢe, s-a mutat în pace la Domnul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri