Decembrie 6


6 Decembrie


 

6-Decembrie- USO


În această lună, în ziua sasea, pomenirea celui între sfinŢi Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, făcătorul de minuni.

Cel între sfinŢi Părintele nostru Nicolae a trăit pe vremea împăraŢilor DiocleŢian si Maximian. Mai întâi a strălucit prin vieŢuire călugărească; iar pentru viaŢa lui îmbunătăŢită a fost făcut arhiereu. Dar pentru că sfântul propovăduia cu îndrăzneală credinŢa în Hristos a fost prins de mai-marii cetăŢii, a fost bătut si chinuit, apoi aruncat în temniŢă, împreună cu alŢi crestini. Când marele si binecredinciosul împărat Constantin a ajuns, cu voia lui Dumnezeu, împărat al romanilor, au fost eliberaŢi din legături toŢi cei închisi si, odată cu acestia, si Sfântul Nicolae, care s-a dus în Mira. Nu după multă vreme a fost adunat de marele Constantin cel dintâi sinod de la Niceea, la care a luat parte si minunatul Nicolae.

Sfântul Nicolae a făcut multe minuni asa cum arată Istoria vieŢii sale. A izbăvit de la moarte pe trei bărbaŢi năpăstuiŢi pe nedrept. Pe când acestia erau în închisoare au aflat de timpul când aveau să fie omorâŢi si au chemat pe sfânt în ajutor; i-au pomenit si de binefacerile ce le făcuse cu alŢii, cum izbăvise de moarte pe alŢi trei bărbaŢi din Lichia. Iar Sfântul Nicolae, cel grabnic spre ajutor si gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului si eparhului; pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat împăratului pe cei trei bărbaŢi, iar împăratului i-a arătat si i-a dovedit ca bărbaŢii aceia sunt nevinovaŢi si că din pizmă au fost pârâŢi că au uneltit împotriva lui. Si asa i-a izbăvit Sfântul Nicolae de la moarte.

Pe lângă acestea a făcut încă si alte minuni. A păstorit dumnezeieste poporul ortodox si ajungând la adânci bătrâneŢi, s-a mutat către Domnul.

Dar Sfântul Nicolae nici după moarte nu si-a uitat turma sa. Că în fiecare zi face cu îmbelsugare bine celor ce au nevoie si-i izbăveste de tot felul de primejdii si nevoi, Căci si acum, ca si atunci, Acelasi Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile Sale cele fără de număr.

Tot în această zi, pomenirea înfricosătoarei ameninŢări a cutremurului, ce a fost adus peste noi cu iubirea de oameni.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Nicolae Caraman, care a suferit mucenicia la Smirna, în anul 1657.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri