Decembrie 5


5 Decembrie


 

5-Decembrie- USO


 

În această lună, în ziua a cincea, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Sava cel sfinŢit.

Cuviosul Părintele nostru Sava cel sfinŢit a trăit pe vremea împăratului Teodosie cel Mic. De loc era din Capadocia, iar părinŢii lui se numeau Ioan si Sofia. Chiar de la începutul vieŢii lui a îndrăgit vieŢuirea călugărească, asa că a intrat de mic într-o mănăstire numită Flavian. Era atât de înfrânat încă din copilărie, ca văzând în grădină un măr si dorind să-l mănânce, a zis: „Frumos era la vedere si bun la mâncare fructul ce m-a omorât”. A luat mărul cu mâinile, dar nu l-a mâncat, ci l-a călcat în picioare si lege si-a pus să nu mănânce măr niciodată.

La vârsta de optsprezece ani, a mers la marele Eftimie (prăznuit la 20 ianuarie); acesta l-a trimis la cuviosul Teoctist (prăznuit la 3 septembrie) în chinovie. Acolo a cunoscut vieŢuirea dumnezeiască a fraŢilor si a mers pe urmele virtuŢii celor pe care i-a cunoscut în chinovie. Din pricina covârsitoarei lui înduhovniciri, marele Eftimie îl numea copil cu suflet de bătrân. Si cu cât crestea în vârstă cu atât sporea si în virtute. De aceea a si făcut multe minuni. Printre altele, prin rugăciunea lui, a făcut să izvorască apă în locuri fără de apă.

A fost învăŢătorul multor monahi. A fost în două rânduri sol la Constantinopol, trimis de patriarhii Ierusalimului din acele vremuri: o dată la împăratul Anastasie, iar a doua oară la împăratul Iustinian. Ajungând deci la vârsta de nouăzeci si patru de ani, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anastasie.

Sfântul Mucenic al lui Hristos Anastasie a văzut odată cum sunt întrebaŢi si judecaŢi de păgâni sfinŢii mucenici si cum li se taie mădularele pentru mărturisirea lui Hristos. Pentru că era crestin si pentru ca stia bunătăŢile pregătite de Dumnezeu mucenicilor, dorea si el să lupte pe aceeasi cale pentru Hristos.

Si într-una din zile i s-a înfierbântat inima lui, si-a făcut semnul crucii si s-a dus în stadion. Stând în mijlocul adunării de lume a strigat cu glas mare: „Găsit am fost de cei ce nu m-au căutat, vădit m-am făcut celor ce nu m-au cercetat!”. Privirile tuturor s-au îndreptat spre el. Atunci el a zis: „AscultaŢi, toŢi slujitorii diavolului, ascultaŢi! Sunt crestin si cred în Domnul meu Iisus Hristos; iar pe idolii vostri si pe cei ce se închină lor îi dau anatemei si-i urăsc”. MulŢimea a rămas înmărmurită de curajul lui. Dar îndată l-au dezbrăcat, l-au biciuit cumplit si au zis: „Asta pentru nerusinarea si obrăznicia ta! Dar dacă cinstesti pe Hristos si nu te lepezi de El, Ţi se va tăia capul si vei fi mâncare pestilor, târâtoarelor si păsărilor”. Sfântul nu s-a lepădat. Atunci călăii l-au apucat îndată, i-au tăiat capul si ducându-l cu corabia departe puŢin de Ţărm, l-au aruncat în mare.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diogen, care s-a săvârsit fiind lovit cu pietre.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Averchie, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Non, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Grat, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Nectarie, cel din chilia lui Iagari, care se află lângă Careea Atonului, si a pustnicit pe la anul 1470 si în pace s-a săvârsit.

Acest cuvios părinte al nostru Filotei de la Careia (Careotul), care în pace s-a săvârsit.

Acesta a fost părintele duhovnicesc al sfântului Nectarie cel mai sus pomenit si a fost învrednicit de darul mai înainte vederii, iar mai apoi în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor cuviosi mucenici cei ce au locuit în chiliile Atonului si au mustrat pe latino-cugetători, adică pe împăratul Mihail si pe patriarhul Bec.

Cel dintâi dintre acesti sfinŢi cuviosi mucenici a fost spânzurat, iar ceilalŢi de sabie s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri