Decembrie 1


1 Decembrie


 

1-Decembrie- USO


În această lună, în ziua întâia, pomenirea Sfântului Prooroc Naum.

Proorocul Naum, al cărui nume se tâlcuieste: „odihnă” ori „mângâiere”, sau „minte” ori „pricepere”, era din seminŢia lui Simeon. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Mai târziu, după Proorocul Iona, a proorocit si el de cetatea Ninivei si a făcut minune în ea. A proorocit că cetatea va pieri de ape dulci si de foc iesit din pământ, si asa s-a si întâmplat. Căci lacul din jurul cetăŢii, umflat de cutremur, a acoperit-o cu ape; iar focul, venind din pustiu, a ars partea orasului necuprinsă de ape. A murit în pace si a fost îngropat în pământul lui.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Filaret Milostivul.

Cuviosul Filaret a trăit pe la anul 780, pe vremea împăraŢilor Constantin si Irina. Era de loc din Ţara Paflagonilor, fiul unor părinŢi de bun neam, Gheorghe si Ana. Si-a luat, după lege, femeie cu cununie si se îndeletnicea cu lucrarea pământului, din care-si agonisea cele de trebuinŢă pentru trai si făcea bogate milostenii săracilor. Dar din pizma diavolului a ajuns pururea pomenitul Filaret la o atât de mare sărăcie, ca odinioară Iov, încât era lipsit chiar de hrana cea de toate zilele. Dumnezeu însă nu l-a lăsat ca să se zbată până în sfârsit în lipsă. A rânduit, prin purtarea Lui de grijă, ca fiul împărătesei Irina, Constantin, să se căsătorească cu nepoata acestui Sfânt Filaret, cu Maria, fată frumoasă si la suflet si la trup. În urmă, Dumnezeu a rânduit ca si Sfântul Filaret să fie cinstit cu dregătoria de consul si să ajungă stăpân pe multe bogăŢii, pe care le împărŢea cu îmbelsugare săracilor.

Când fericitul Filaret a cunoscut că i se apropie sfârsitul si mutarea lui către Hristos, a chemat toate rudele sale si le-a prezis cele ce aveau să se întâmple fiecăreia. A adăugat însă si aceste sfaturi vrednice de pomenire: „Să nu uitaŢi, fiilor si rudeniilor, iubirea de săraci. Să cercetaŢi pe cei bolnavi si pe cei din închisori! Să apăraŢi pe văduve si pe orfani! Să nu poftiŢi lucrurile altora! Să nu lipsiŢi de la slujbele si liturghiile Bisericii! Si ca să spun pe scurt, să nu încetaŢi de a face ceea ce m-aŢi văzut pe mine făcând”. După ce a spus acestea si s-a rugat pentru ei, a adormit în pace.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anania Persul.

Sfântul Mucenic Anania era din Avril, o cetate a Persiei. Pentru credinŢa în Hristos a fost prins si a răbdat fericitul chinuri multe si de neîndurat. Iar când era aproape să-si dea lui Dumnezeu sufletul, a zis aceste cuvinte: „Văd o scară ce ajunge până la cer. Văd încă si niste tineri cu chip luminat, care mă cheamă si-mi spun: „Vino, vino cu noi si te vom duce în cetatea cea plină de lumină si de veselie de negrăit!”. Si după ce a spus acestea, si-a dat duhul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Antonie cel Nou.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Onisim, arhiepiscopul Efesului, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea celor între sfinŢi părinŢii nostri Anania si Solohon, arhiepiscopii Efesului.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame