O, ce veste minunata I


O, ce veste minunata! I

 

O, ce veste minunată!
In Viflaim ni s-arată,
Astăzi s-a născut  } Bis
Cel făr’ de-nceput
Cum au zis proorocii.

Mergând Iosif cu Maria,
În Viflaim să se-nscrie,
Într-un mic sălaş, } Bis
Lâng-acel oraş
S-a născut Mesia.

Păstorii văzând o zare,
Din cer o lumină mare,
Ei fluierau, } Bis
îngerii cântau,
Cu toţii se bucurau.

După o stea luminoasă
Dintre altele aleasă,
Trei crai mergeau } Bis
Daruri aduceau
Şi-n genunchi ei cădeau.