Noiembrie 29


29 Noiembrie


29-Noiembrie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si noua, pomenirea Sfântului Mucenic Paramon si a SfinŢilor 370 de mucenici, care au mărturisit împreună cu el.

Acestia au trăit pe vremea împăratului Deciu si a lui Achilin, mai-marele Răsăritului. Iar pricina credinŢei în Hristos si a sfârsitului lor, aceasta a fost. La locul Balsatiei ce se cheamă Ieron, se afla multe si bogate izvoare de ape fierbinŢi, în chip minunat tămăduind bolile. Mergând la acel loc pentru tămăduirea trupului său, Achilin, care cârmuia Răsăritul, a poruncit să-i aducă după dânsul de la Nicomidia pe câŢi crestini care erau acolo, legaŢi pentru credinŢa cea în Hristos. Si mergând Achilin în capistea Isidei, si făcând întinatele jertfe, a poruncit sfinŢilor mucenici să se închine si să facă jertfă la idoli. Dar ei lepădându-se a face una ca aceea, a poruncit să fie daŢi la moarte toŢi. Si asa vitejii mucenici au luat cununa nevoinŢei de la împăratul a toate Hristos Dumnezeu, întărindu-se cu puterea Lui, fiind la număr trei sute saptezeci. Pe acestia văzându-i Sfântul Paramon asa fără milă omorâŢi, a strigat cu glas mare, zicând: „Mare păgânătate văd, că necuratul acesta stăpânitor înjunghie ca pe niste dobitoace atâŢia drepŢi”. Iar Achilin auzind aceasta si aprinzându-se de mânie, îndată a poruncit să-l omoare. Deci l-au prins trimisii si nu îngăduiau ca unul să-i omoare, ci cu toŢii înaintea judecătorului se sileau si se nevoiau să verse sânge nevinovat cu mâinile si cu armele lor, unii lovindu-l cu suliŢele, alŢii băgându-i trestii ascuŢite prin limbă si în celelalte mădulare ale trupului si i-au dat sfârsitul în locul acela sub privirile tiranului si l-au trimis la cerestile locasuri, ca să se bucure vesnic împreună cu cei trei sute saptezeci de mucenici. Deci sfintele lui moaste au fost îngropate împreună cu moastele sfinŢilor celor zisi mai sus.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Filumen.

Sfântul Mucenic Filumen a trăit pe vremea împăratului Aurelian, trăgându-se din Licaonia (care este o parte a Capadociei). Lucrul său era să aducă grâu de vândut la Galatia. Acesta dar fiind pârât la mai-marele Ancirei, Felix, si fiind adus înaintea lui, a mărturisit că este crestin. De aceea a fost supus la felurite si nenumărate chinuri, după care si-a dat duhul în mâinile lui Dumnezeu, de la Care a primit cununa muceniciei cea nevestejită.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Nicolae, arhiepiscopul Tesalonicului.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinŢitului Mucenic Ioan din Persida.

Tot în această zi, pomenirea Sf. sase Mucenici, care s-au săvârsit fiind prigoniŢi.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Urban, episcopul Macedoniei, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Dionisie, episcopul Corintului, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Pancosmie, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Pitirun, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Valerin, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Fedros, care în chinuri sa săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame