Noiembrie 27


27 Noiembrie


27-Noiembrie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si saptea, pomenirea Sfântului Marelui Mucenic Iacov Persul.

Acesta a trăit pe vremea lui Onoriu si Arcadie, împăraŢi crestini, în anii 395. Crestin de la strămosii săi, locuind în cetatea persilor ce se numea Bitlava, în Ţara eluzisiilor, de neam cinstit si luminat, si foarte iubit de Izdegherd împăratul persilor. Si pentru că era iubit de el foarte, s-a lepădat de credinŢa lui Hristos si s-a tras împreună cu împăratul la pierzare. Deci s-au înstrăinat mama-sa si femeia lui de dânsul, căci a ales mai mult dragostea împăratului decât a lui Hristos, si pentru mărirea trecătoare a dobândit rusine vesnică si osândă, cum îi scriau ele. Din aceste cuvinte umilindu-se cu sufletul, s-a depărtat de legea cea desartă a împăratului si plângea că s-a despărŢit de Hristos. Drept aceea stând înaintea împăratului, a mărturisit credinŢa cea în Hristos. Iar împăratul, mâniindu-se foarte asupra lui, a poruncit ca să-i taie fiecare încheietură a mădularelor trupului lui. Deci tăindu-l tot bucăŢi, de prin toate încheieturile trupului, ale mâinilor, ale picioarelor si ale braŢelor, i-a rămas numai capul si pântecele. După aceea i-au tăiat si capul. Si asa a luat de trei ori fericitul cununa nevoinŢei cea nestricăcioasă.

Tot în această zi pomenirea Preacuviosului Pinufrie, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Natanael de la Nitria, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Moise cel din Palestina, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.