Vietile Sfintilor pe luna Noiembrie (Brumar)


Noiembrie – Brumar
(30 zile; ziua 10 ore, noaptea 14 ore)

1 Sfinţii doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma şi Damian, din Asia; Sf. Cuv. David şi Evia
2 Sfinţii Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Anemptodist
3 Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul;
Mutarea moaştelor Sf. Mare Mc. Gheorghe în Lida
4 Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sfinţii Mucenici Nicandru, ep. Mirelor Lichiei şi Ermeu preotul
5 Sfinţii Mucenici Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie Mărturisitorul, arhiep. Alexandriei
6 Sf. Ier. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuvios Luca
7 Sfinţii 33 de Mucenici din Melitina; Sf. Cuv. lazar, făcătorul de minuni, din muntele Galisiei
8 †) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri
9 Sfinţii Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat;
Sfinţii Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh Nectarie de la Eghina
10 Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru, Tertie şi Cvart; Sf. Mc. Orest; Sf. Cuv. Arsenie Capadocianul
11 Sfinţii Mucenici Mina, Victor şi Vichentie; Sfânta Muceniţă Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul Mărturisitorul
12 Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei
†) Sfinţii Mucenici Năsăudeni: Atanasie din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Cuv. Nil pustnicul
13 †) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin
14 (Dezlegare la peşte – Lăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului)
Sf. Ap. Filip, unul din cei 12 Apostoli şi Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului
15 †) (Începutul Postului Naşterii Domnului)
Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sfinţii Mărtirisitori Gurie, Samona şi Aviv diaconul
16 Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei
17 Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezariei; Sfinţii Cuvioşi Lazăr Zugravul şi Zaharia; Sf. Ier. Ghenadie, patriarhul Constantinopolului
18 Sfinţii Mucenici Platon, Roman şi Zaheu
19 Sfântul Prooroc Avdie; Sfântul Mucenic Varlaam
20 Înainte-prăznuirii Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie din Durostorum;
Sfântul Proclu, patriarhul Constantinopolului
21 (†) Intrarea în biserică a Preasfintei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria
22 Sfinţii Apostoli Filimon, Onisim, Arip şi Apfia; Sf. Muceniţă Cecilia
23 Cuviosul Antonie de la Iezerul Vâlcii;
Sfinţii Ierarhi Grigorie, ep. Acragantelor, şi Amfilohie, ep. Iconiei
24 Sfinţii Sfinţiţi Mucenici Clement, ep. Romei şi Petru ep. Alexandriei
25 Odovania praznicului Intrării în biserică
†) Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mc. Mercurie
26 Sfinţii Cuvioşi Alipie Stâlpnicul, Stelian Paflagonul şi Nicon
27 Sf. Mare Mucenic Iacob Persul; Sfinţii Cuv. Natanael şi Pinufrie
28 Sf. Cuv. Mc. Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh
29 Sfinţii Mucenici Paramon şi Filumen; Sfinţii Cuvioşi Acachie din Sinai şi Pitirun
30 †) Sfântul Postol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României;
Sfântul Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei;
Sfântul Ierarh Frumentie, episcopul Etiopiei
Anunțuri