Noiembrie 1


1 Noiembrie


1-Noiembrie - unsufletortodox


În aceasta luna, în ziua întâia, pomenirea Sfintilor si facatorilor de minuni fara de arginti Cosma si Damian, fiii Teodotei celei din Asia.

SfinŢii Făcători de Minuni si Doctori fără ArginŢi Cosma si Damian împreună cu mama lor Teodota erau din Asia Mică (după unii, din Mesopotamia). Tatăl lor care era necredincios a murit când ei erau încă copii. Mama i-a crescut în evlavia crestină. Prin exemplul vieŢii ei si prin citirea cărŢilor sfinte, Sf. Teodota a păstrat puritatea vieŢii copiilor ei prin respectarea poruncilor lui Dumnezeu, ajutîndu-i să devină bărbaŢi virtuosi si drepŢi. EducaŢi si formaŢi ca doctori, ei au primit în dar harul vindecării trupurilor si sufletelor bolnave prin puterea rugăciunii. Ei vindecau chiar si animale. Din iubire curată faŢă de Domnul si faŢă de semeni ei nu luau niciodată plată pentru serviciile lor, respectînd porunca Mântuitorului Nostru Iisus Hristos care a spus: „În dar aŢi luat, în dar să daŢi” (Mt. 10:8). Faima Sf. Cosma si Damian s-a răspândit în toată regiunea si oamenii i-au numit doctori fără de arginŢi.

Odată, sfinŢii au fost chemaŢi la căpătâiul unei femei foarte grav bolnave, pe nume Paladia, care nu a mai găsit vindecare la nici un doctor. Cei doi sfinŢi, numai prin credinŢă si puterea rugăciunii au reusit să o vindece pe Paladia, care s-a sculat perfect sănătoasă si a dat slavă lui Dumnezeu. Dorind să-i răsplătească pentru binele făcut, Paladia s-a îndreptat spre Damian, arătîndu-i trei ouă si zicînd: „Ia acest dar în numele Sfintei Treimi Dătătoare de ViaŢă, Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt.” Auzind numele Sf. Treimi doctorul fără de arginŢi nu a îndrăznit să refuze. Când a auzit Cosma întâmplarea, s-a întristat crezînd că făcînd aceasta fratele său a încălcat porunca.

Pe patul de moarte, el a cerut ca fratele său să nu fie înmormântat lângă el. Sf. Damian s-a stins si el din viaŢă la scurt timp si toŢi se întrebau unde va fi îngropat. Dar Dumnezeu a făcut o minune printr-o cămilă, pe care „doctorii” au vindecat-o si care glăsuind cu voce omenească le-a spus să nu se îndoiască si să-l pună pe Damian lângă Cosma pentru că Damian nu a acceptat ouăle de la femeie drept plată ci din respect pentru numele lui Dumnezeu. Sfintele trupuri ale doctorilor fără arginŢi au fost îngropate împreună în Thereman (Mesopotamia). După moartea lor s-au înfăptuit multe minuni.

În Thereman, aproape de biserica SfinŢilor Cosma si Damian, trăia un om pe nume Malchus. Într-o zi el a plecat în călătorie, lăsîndu-si femeia singură pentru o perioadă destul de lungă de timp. Înainte să plece el s-a rugat la biserica „doctorilor fără de arginŢi” să aibă grijă de nevasta lui. Dar vrăjmasul omului a luat chipul prietenului lui Malchus uneltind uciderea femeii. El i s-a arătat femeii spunîndu-i că l-a trimis bărbatul ei să o ia si să o ducă acolo unde era el. Crezîndu-l, ea s-a dus cu el si când au ajuns într-un loc pustiu vrajmasul a vrut să o omoare. Văzînd pericolul care o păstea, femeia s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o ajute.

Atunci au apărut doi bărbaŢi înfricosători care l-au alungat pe diavol si acesta a căzut de pe o stâncă. Cei doi au condus-o pe femeie acasă unde ajungînd ei, ea s-a închinat si i-a întrebat cum le este numele ca să le poată mulŢumi toată viaŢa. Ei au răspuns că sunt slujitorii lui Dumnezeu, Cosma si Damian, după care s-au făcut nevăzuŢi.

Tremurînd de uimire si bucurie, ea a povestit la toată lumea minunea si a mers la icoana binefăcătorilor ei rugîndu-se si mulŢumind lui Dumnezeu. De atunci, cei doi sfinŢi sunt consideraŢi protectori ai sfinŢeniei căsniciilor crestine, precum si dătătorii de armonie în viaŢa soŢilor. Sărbătorirea lor se face până si în Rusia din vremuri străvechi.

SfinŢii Doctori fără ArginŢi Cosma si Damian din Asia Mică nu trebuie confundaŢi cu SfinŢii Cosma si Damian din Roma (prăznuiŢi la 1 iulie) sau cu SfinŢii fără de ArginŢi din Arabia (prăznuiŢi la 17 octombrie).

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintelor Mucenite femei Chiriena si Iuliana.

Acestea au patimit pe vremea împaratului Maximian. Si era Chiriena de la Tars, din eparhia Ciliciei, iar Iuliana era din cetatea rosonilor. Deci fiind prinse si constrânse de guvernatorul Marchian, nu s-au lepadat de Hristos. Pentru aceea Chirienei i-au ras capul si ostasii fara de omenie o purtau despuiata prin cetatea Tarsului, înconjurând-o de patru ori. Si aducând-o la cetatea rosonilor, au aruncat-o în foc cu Sfânta Iuliana. Si asa si-au savârsit mucenicia lor.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Chesarie, Dasie si a altor cinci.

Acesti sfinti fiind prinsi la Damasc si cercetati cu felurite chinuri, mai pe urma si-au primit moartea prin sabie.

Tot în aceasta zi, Sfintii sfintitii Mucenici Ioan episcopul si Iacov preotul.

Acestia au fost pe vremea lui Savorie împaratul persilor, învatând cuvântul credintei si îndemnând pe multi la dreapta credinta. Au fost prinsi de slugile împaratului si, chinuindu-i cu multe feluri de chinuri, si-au luat sfârsitul prin sabie, dându-si sufletele lui Dumnezeu.

Tot în aceasta zi, Sfântul Mucenic Erminingheld.

Acesta s-a nascut din tata ce se chema Liuvingheld, regele gotilor celor mai dinlauntru, care cu tot neamul lui era arian. Deci învatându-se dreapta credinta de la Leandru episcop ortodox si mâniindu-se tatal sau pentru aceasta, îl lua si cu bine si cu rau în toate zilele, iar sfântul era neschimbat si nebiruit. Pentru care lucru întâi l-a lipsit tatal sau de mostenirea împarateasca si, legându-i mâinile si picioarele, l-a închis într-o temnita întunecata. Deci fiind Praznicul Pastilor, a trimis tatal sau pe popa cel arienesc sa-l ispiteasca sa se plece sa-l cuminece cu tainele arienesti; dar el nu s-a plecat, ci, scârbindu-se, l-a gonit. Fiind înstiintat de aceasta Liuvingheld, tatal lui cel mai înrautatit decât fiarele, a poruncit sa-i taie capul acolo în temnita, unde se afla legat. Si dupa ce i-au taiat capul, s-au pogorât cântari si versuri îngeresti împrejurul trupului fericitului, împreuna cu faclii, care, minune înfricosatoare, a pornit pe toti credinciosii spre frica lui Dumnezeu, iar pe ucigas l-a înspaimântat si l-a tulburat si-l silea sa se pocaiasca de pagânatatea ce a facut. Si nu a trecut multa vreme si l-a lovit pe ucigas o boala care îl scotea din minti. Deci chemând pe Leandru bine cinstitorul episcop si ridicând împarat pe fiul sau cel mai mic Rechader, l-a rugat sa-l învete si pe acesta asemenea precum învatase si pe Mucenicul Erminingheld. Si zicând acestea a murit. Iar Rechader, primind samânta Ortodoxiei, a întors si pe cei de sub stapânirea lui sa fie si ei ortodocsi cu dânsul. Si iata cum a lucrat Pronia lui Dumnezeu: ca a lasat sa fie omorât Erminingheld pentru evlavie, iar prin mijlocirea mortii lui a adus pe tot neamul la credinta ortodoxa.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Ciprian si Iuliani (Iuliana), care prin foc s-au savârsit.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Cuviosului noului Mucenic Iacov cel nou, împreuna cu doi mucenici ai lui, Iacov diaconul si Dionisie monahul, care prin sugrumare s-au savârsit la anul 1520.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri