Iulie 9


9 Iulie


9- Iulie - unsufletortodox


 În aceasta luna, în ziua a noua, pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Pangratie, episcopul Tavromeniei (Taormina), in Sicilia.

Sf. Mucenic Pangratie, Episcopul Taorminei, s-a născut pe vremea când Mântuitorul Iisus Hristos trăia pe pământ.

PărinŢii lui Pangratie erau din Antiohia. Auzind despre Iisus Hristos, tatăl lui Pangratie l-a luat cu el pe fiul său si au mers să-l vadă cu ochii lor pe Marele ÎnvăŢător în Ierusalim. Minunile si învăŢăturile sfinte ale Mântuitorului l-au uimit pe tatăl lui Pangratie si a crezut că Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. Astfel, s-a apropiat de discipolii Lui, mai ales de Apostolul Petru. Atunci a avut ocazia si tânărul Pangratie să-l cunoască pe Sf. Apostol Petru.

După ÎnălŢarea Mântuitorului, unul din apostoli a venit în Antiohia si i-a botezat pe părinŢii lui Pangratie si pe toŢi cei din gospodăria lor. După moartea părinŢilor, el a lăsat totul în urmă si s-a retras la Pontus să trăiască într-o pesteră, petrecându-si zilele în rugăciune si meditaŢie. Sf. Apostol Petru l-a vizitat pe Pangratie la Pontus, pe când trecea prin acele părŢi. Odată l-a luat cu el în Sicilia unde se afla pe atunci Sf. Apostol Pavel. Împreună, cei doi sfinŢi apostoli l-au numit pe Pangratie Episcop al Taorminei.

Sf. Pangratie a lucrat cu zel la iluminarea crestină a oamenilor. Într-o singură lună el a construit o biserică unde-si oficia sfintele slujbe. Numărul credinciosilor a crescut simŢitor, aproape toŢi din Taormina si din orasele învecinate devenind crestini.

Sf. Pangratie si-a păstorit turma timp de mai mulŢi ani. În acest timp, păgânii complotau împotriva lui si găsind un prilej potrivit de a-l ataca, acestia l-au omorât cu pietre. Astfel, Sf. Pangratie a murit ca mucenic. Sfintele moaste ale sfântului se află la Roma în biserica ce-i poartă numele. Sfântul mai este sărbătorit si în 9 februarie.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfintitului Mucenic Chiril, episcopul Gortinei.

Mucenicul Chiril, Episcopul Gortinei, a fost episcop în Insula Creta timp de 50 de ani. După cum arată istoricii, acesta a suferit sub Împăratul Decius (249- 251) sau Maximian (284-305).

Adus la judecată în faŢa unui guvernator Lucius, i s-a cerut să jertfească la idoli dar sfântul părinte si-a apărat cu tărie credinŢa, renunŢând să împlinească porunca cea distrugătoare de suflete. Guvernatorul l-a condamnat pe Sf. Chiril să fie ars dar flăcările nu l-au atins. Văzând minunea, mulŢi păgăni au crezut în Hristos, în frunte cu Lucius, care a slăvit pe Dumnezeul crestinilor si l-a eliberat pe sfânt.

Sf. Chiril si-a continuat predicile si a întors pe mulŢi păgâni la crestinism fiind, în acelasi timp mâhnit că nu a suferit martiriu pentru Hristos. Guvernatorul a fost informat despre bogata lui activitate de convertire a necredinciosilor, întorcându-i de la întuneric la lumină si a fost din nou condamnat, de această dată la tăierea capului cu sabia. Auzind sentinŢa, sfântul s-a dus cu bucurie să-si pună capul pe butuc pentru apărarea Adevărului si la vârsta de 84 de ani a murit de bunăvoie sub sabie.

Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintilor Mucenici Andrei si Prov, care prin foc s-au savârsit.

Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului din Koloch.

Icoana Maicii Domnului din Koloch s-a manifestat prima dată în anul 1413 în timpul lui Vasile I, aflându-se la 15 verste de orasul Mozhaisk, aproape de Koloch, din provincia Smolensk. Un Ţăran din sat, Luca, a fost cel care a găsit icoana si a dus-o acasă la el, unde avea pe cineva din familie paralizat. După ce bolnavul s-a atins cu credinŢă de sfânta icoană cu fruntea, s-a vindecat pe loc. Minunea s-a răspândit peste tot si îndată s-a făcut coadă de bolnavi la icoana făcătoare de minuni, primind ajutor de la Preasfânta Fecioară. Luca a dus icoana la Mozhaisk si de acolo la Moscova, lăsând-o în grija Mitropolitului Fotie si al clerului capitalei. Acestia au făcut procesiune cu icoana pe străzile Moscovei, vindecându-se mulŢi bolnavi de infirmităŢile lor. Mai târziu acestia au trimis înapoi icoana la Mozhaisk.

În locul unde a apărut icoana s-a construit o biserică în cinstea Maicii Domnului si icoana a rămas în acea biserică. Cu ajutorul lui Luca si al altori ortodocsi, PrinŢul Andrei Dimitrievich a construit acolo o mănăstire numită Kolochsk sau Mozhaisk.

Tot în aceasta zi, pomenirea icoanei Maicii Domnului Panachrana din Cipru.

Icoana Maicii Domnului din Cipru aparŢine stilului Panachrana. Aici Maica Domnului este pictată sezând pe tron cu Pruncul Sfânt în braŢe, cu câte un înger de ambele părŢi.

Sfânta icoană a făcut prima minune în anul 392 pe insula Cipru, la mormântul Dreptului Lazăr (prăznuit în 17 octombrie) si este păstrată într-o mănăstire de-acolo. La Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Moscova si în Biserica Nikolo-Golutvin din satul Stromyn, dioceza Moscovei, se găsesc replici faimoase ale acestei icoane.

În săptămâna triumfului ortodoxiei, în Sinaxarul Grecesc există informaŢii despre o anumită icoană, care poate fi chiar această icoană din Cipru. Se spune că în insula Cipru un arab trecea pe lângă o biserică dedicată Preasfintei Fecioare. Ca să-si manifeste ura faŢă de crestinism, acesta a tras o săgeată într-una din icoanele Maicii Domnului care se aflau afară la poartă. Săgeata a lovit genunchiul Fecioarei din care a început să curgă sânge. Îngrozindu-se, arabul s-a urcat pe cal si a gonit spre casă dar a căzut mort înainte să poată ajunge. Asa a plătit pentru fapta sa blasfemiatoare.

Zilele în care se cinsteste Icoana din Cipru sunt Lunea Sfântului Duh si 20 aprilie. Unele copii ale icoanei se numesc „CurăŢitoarea”, „CuŢitul” si „Soimul.” Cea numită Soimul a primit această denumire datorită felului în care a fost descoperită. Se spune că un conducător crestin din Cipru era la vânătoare cu soimul său dresat care a rămas prins într-un tufis urmărind altă pasăre. Bărbatul a dat ordin să se taie tufisul ca să-si poată salva soimul. Făcând aceasta, servitorii săi au eliberat soimul si au descoperit Icoana Maicii Domnului din Cipru. În acel loc conducătorul a clădit o mănăstire. Icoana din Cipru „CurăŢitoarea” era faimoasă pentru puterea sa vindecătoare de boli ale ochilor. Icoana „Stromyn” a devenit cunoscută în 1841. O fată de 18 ani din Stromyn, un sat nu departe de Moscova, era pe moarte din cauza unei boli grele. În vis i-a apărut Icoana din Cipru stând în faŢa usii bisericii si o voce îi spunea: „Ia-mă în casa ta si roagă preotul să facă o moliftă cu sfinŢirea apei si te vei vindeca”. Bolnava a fost dusă la biserică si în scurt timp au descoperit icoana. Ea a făcut întocmai cum I-a spus Maica Domnului si îndată s-a întremat atât încât a avut putere să ducă singură icoana înpoi în biserică. La scurt timp fata s-a vindecat complet. Icoana din Cipru „Stromyn” a continuat să facă minuni de vindecare despre care preotul bisericii îl informa pe Mitropolitul Filaret al Moscovei (prăznuit în 19 noiembrie).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame