Salvarea Cuviosului Vasile


Salvarea Cuviosului Vasile

 

O astfel de groaznică nelegiuire proiectînd a săvarşi ascultatorii patriciului cu Sfîntul, Domnul nu s-a depărtat de el; ci l-a scăpat chiar şi din înecarea aceea. După ce slugile patriciului au luat pe Sfîntul în o corăbioară, în a treia Strajă a nopţii, l-au dus departe pe mare şi l-au aruncat, aşa legat, in adîncul noianului apelor. După isprava aceea sataniceascâ, ucigaşii trimişi s-au întors la Samon, raportîndu-i cele făcute. Dumnezeu, însă, Cel ce păzeşte pe robii Săi, a trimis doi delfini[1], cari au luat pe Sf. Vasile pe spatele lor şi l-au scos pe al şaptelea mal al Constantinopolului, anume Evdoni. Văzîndu-se Sfîntul pe mal, unde i s-au dezlegat mîinile şi picioarele, sculîndu-se, a mulţumit lui Dumnezeu, apoi s-a dus în cetate. Ajungand la porţile aurite[2], care încă nu erau deschise, a şezut să se odihnească puţin.


[1] Delfinii sunt nişte jivinii mari ale mărilor. Ei petrec in cete mari, alergand după corăbii pentru a căuta ceva hrană sau chiar oameni, pentru mancare.

[2] Porţile principale sau cele mai dintai purtau numirea de: „Porţile de aur”.

Anunțuri