Calea sufletelor in vesnicie. 24 de vami ale vazduhului – vol. 1


Calea sufletelor in vesnicie. 24 de vami ale vazduhului – vol. 1 - USO


CALEA SUFLETELOR IN VESNICIE.
24 DE VAMI ALE VAZDUHULUI
– – –
VOLUMUL 1

Calea sufletelor in vesnicie - f1 - USO

Chipul de fata arata Sufletul Sfintei Teodora iesind din corp, stand intre Ingeri si ajutat de Sfantul Vasile cel Nou. Sufletele dreptilor – dupa sfintele descoperiri – la iesirea din corp sunt primite de Sfintii Ingeri, care le pazesc si le duc sus in regiunile ceresti pline de lumina si fericire. Aceasta-i natural, deoarece Sufletele dreptilor se gasesc cu Ingerii chiar din vremea vietuirii lor pe pamant. „Intoarce-te Suflete al meu la odihna ta, ca Domnul bine a facut tie…”, (Psalmi 114:7-9).

__________

Calea sufletelor in vesnicie - f2 - USO

„Eu sunt Lumina lumii… Calea, Adevarul si Viata, (Ioan 8:12; 14:6).

El ne-a mangaiat obrazul
Cel brazdat de lacrimi multe,
El facu sa ne-nfloreasca
Florile nadejdei multe!

__________

Calea sufletelor in vesnicie - f3 - USO

Aparatoare Domna, multumiri pentru biruinta, izbavindu-ne din nevoi aducem Tie, Nascatoare de Dumnezeu, noi robii Tai. Ci, ca Ceia ce ai stapanire nebiruita slobozeste-ne pe noi din toate nevoile, care cu umilinta strigam: „Bucura-Te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul Tau omofor”.

Catre Tine, Maica Sfanta                    Ruga noastra cea fierbinte
Rugaciune inaltam,                             Sa o duci la Fiul Tau
Caci pacatul ne-nspaimanta               Si sa-L rogi cu dulci cuvinte
Si de el vrem sa scapam                     Sa ne ia sub scutul Sau.
Amin.

RUGAMINTE din partea cartii:
Cititi-ma cu dragoste, cu bagare de seama si cu multa rabdare… pastrati-ma curata, nu-mi indoiti filele, ca si eu va sunt o buna calauza in viata aceasta pamanteasca catre Patria Cereasca. „Si cati vor umbla cu dreptarul acesta, pace peste ei si mila peste israilul – crestinismul – lui Dumnezeu”, (Galateni 6:16).

__________

Calea sufletelor in vesnicie - f4 - USO

Frate, cartea îţi grăeşte
Ia-mă-n mînă şi citeşte
Şi fii cu luare aminte
La ale mele cuvinte

Care-n mine aici sînt scrise
Spre folos către toţi zise.
Deci, dar pune sîrguinţă
Şi-ţi cîştigă umilinţă.

Fugi de toată răutatea
Şi fă toată bunătatea
Iar de-ţi doreşti mîntuirea
Ascultă-mi povăţuirea:

De orice rău te fereşte
Şi bunătăţi isprăveşte.
Iubeşte pe Dumnezeu
Şi pe aproapele tău.

Ca să te învredniceşti
In Rai să te sălăşluieşti
In veşnica fericire
Care nu are sfîrşire.

Dar, nu uita frăţioare
Această a mea scrisoare,
Ci mă rog să bagi de seamă
Că spre viaţă ea te cheamă.

(de P. Pătruţ)


CUPRINS

Din durerile Sufletului – către cititori – la ediţia de faţă

Precuvintare

Bibliografie şi prescurtări

VIATA SI PETRECEREA, CU CATEVA MINUNI ALE CUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU VASILE CEL NOU
Prescurtata dupa descrierea smeritului si iubitului sau ucenic Grigore

Aflarea Cuviosului in pustie

Prinderea, legarea şi ducerea Cuviosului Vasile la Constantinopol

Cercetarea şi torturarea Cuviosului Vasile

Salvarea Cuviosului Vasile

Cuv. Vasile vindecă un bolnav şi găzduieşte apoi in casa lui

Cuv. Vasile invăţa, ajuta şi folosea multă lume

Cuvioasa Teodora serveşte pe Sf. Vasile

Istorisirea lui Grigorie, ucenicul Sf. Vasile

Repausarea Sfintei Teodora

Convorbirea Cuv. Grigore cu sufletul Sf. Teodora

Sf. Teodora istoriseşte Cuviosului Grigore cele suferite la moartea sa

Faptele bune ajută pe om după moarte

Cuv. Vasile ajută mult sufletul ce-i slujise cu credincioşie

Ce se face cu sufletul creştinesc din ziua despărţirii lui de trup pină in a 40-a zi?

Cercetarea fiecărui suflet creştinesc in cele 24 infricoşate vămi ale Văzduhului

VAMA 1 – A CONVORBIRILOR SI RASURILOR PACATOASE

Noi ştim, credem şi mărturisim că este un Dumnezeu

Numai anormalii zic că nu este Dumnezeu

Dumnezeu există pururea

Cauţi pe ceasornicar in ceasul făcut de el?

Noi ştim, credem şi mărturisim ca fiecare om are suflet

Sufletul studentului se arată inspectorului academiei

Uneori Sufletul ni-i mai cunoscut decit trupul

Sufletul omenesc poartă in el ceva, care-l arată mai cinstit şi decit ingerii

Sufletul există deşi nu se vede

Vederi adeveritoare existenţei Sufletului

Banul dar la jocuri e jertfă diavolului

Cărţile se vor deschide in ziua judecăţii

Vasele şi gurile spurcate pină nu se curăţesc bine, nu se sfinţesc

Dreapta şi reaua intrebuinţare a limbii

Pdeapsa grăitorilor de rele

infrinătorii limbilor, curajoşii in bine intră in viaţa veşnică

Pedeapsa in iad a grăitorilor in deşert, a fricoşilor şi a şovăielnicilor

VAMA A 2-A – A MINCIUNILOR SI PACATELOR CONTRA DUHULUI SFANT

Creştinii – Păstori şi păstoriţi – să nu se lase amăgiţi de ingerii căzuţi

Nu aminaţi pocăinţa (poezie)

Să ne ingrijim pentru viaţa viitoare

Nu sta impotriva adevărului, că te păgubeşti

Nu vă impotrviţi tămăduirii sufleteşti

Grăitorii adevărului ziditor, impăciuitor, se sălăşluiesc in locaşurile

Fericiţilor

Pedeapsa in iad a mincinoşilor

Pedeapsa in iad a celor ce au păcătuit impotriva Duhului Sfint

VAMA A 3-A – A CLEVETIRII, JUDECARII SI OSANDIRII APROAPELUI

Clevetirea e meseria diavolilor

Clevetitorii sint leoparzi sălbateci

Păsări mai inţelepte decit clevetitorii

Dintr-o asvirlitură trei pălite

Intoarce-ţi desagii şi vezi-ţi păcatele

Şi clevetitorii sint nişte ucigaşi

Au luat oamenii judecata Mea!!!

Păcătuirea prin bănuielile răutăcioase

Prin nejudecarea aproapelui, cu puţină osteneală, a dobindit Raiul

Bănuielile pripite au cufundat-o in păcate cumplite

Bănuială păcătoasă

Păcătuim greu prin grăirea de rău

infruntind slăbiciunea fratelui s-a desbrăcat de Dar

Clevetitorii sint supranumiţi diavoli de insuşi Hristos şi Sfinţii Lui 109

Clevetitorii vor pieri de sabia cerului incotro alergăm: la Rai ori la iad?

La ceruri cu Sfinţii, ori la iad cu clevetitorii

Laşul osindit şi silitorul mintuit

Clevetitorii işi cauzează lor multe rele şi sint asemenea sălbăticiunilor

Clevitorii devin antihrişti

Sf. impărat Constantin cel Mare şi clevetitorii

Clevetirea e oprită de Dumnezeu şi prin Dumnezeieştile Scripturi

Numai cu un „uf” s-a despuiat de Dar. Abia după 7 ani de pocăinţă, l-a recăpătat

Clevetitorii au pe diavolul pe limbă, in urechi şi in inimile lor 117

Clevetitorul infricoşat

Clevetitorii Sf. Mucenic Conon bătuţi de draci

Creştinii să nu se mai impotmolească in clevetiri

Paravanele clevetitorilor

Scaieţii clevetitorilor

Păcatul clevetirii cu gura şi doctorirea lui

Clevetitorii umplu lumea de turburări şi pe ei inşişi de osindă

Limbuţia celor mari a dus in pierzare pe copil trupeşte şi sufleteşte

Păcatul ascultării clevetirilor

Clericul clevetitor in iad

Păcatul ducerii clevetirilor din om in om

Vrei să indreptezi pe fratele tău? Sfătuieşte-l

Dumnezeu pedepseşte aspru pe clevetitori

Adevăraţii creştini opresc pe clevetitori de a mai cleveti

Episcopul impiedică clevetirea

Două pilde pentru oprirea clevetirilor

Buni, dar n-au uşă la curtea lor

Nu descoperi taină fratelui, nu osindi, nici cleveti

Să facem o sută de rugăciuni pentru el

Cu o ureche ascult pe parator şi cu cealaltă pe parat

Necuviinţa clevetirei infrinată la timp

Clevetitoarea muncită de spiritul necurat

Păcatul semănării clevetirilor

Asocierea clevetitorilor asupra Sf. Atanasie cel Mare

Clevetitorii acuză pe Sf. Atanasie, neingăduindu-i a se apăra

Clevetitoarea Sf. Atanasie demascată

Clevetitorii acuză pe Sf. Atanasie de ucidere şi farmece cu o mină uscată

Clevetitorul pălmuit de Sf. Simeon cel nebun pentru Hristos

Clevetitorii pedepsiţi de sus cu indrăcire

Clevetitorii sint pedepsiţi groaznic

Vindecarea păcatelor clevetirii

Albul repede se face negru, dar negrul alb, ba

Clevetirea a pustiit Japonia de creştini

Fulgii se aruncă uşor in vint, dar nu se mai pot aduna

Cinstirea părinţilor trupeşti şi spirituali aduce siguranţă, iar defăimarea lor aduce prăpăd

Studentul sărută mina ocnaşului

Pedeapsa fiilor care işi clevetesc şi amărăsc părinţii

Să ingrij im pe părinţi in slăbiciunile lor

Fiul alungind pe mama sa, muri foarte rău

Măsura cu care masori, ţi se va măsura

CutilharulpocăitmRai.oricutilharurclevetitoriniad?

Acuzatorul păcatelor sale liberat, din temniţă, iar clevetitorii altora reţinuţi

Cu ingeri i luminaţi ori cu diavoli i negri despuiaţi

Clevetitorii sint cei mai periculoşi diavoli

Fugiţi de limbile clevetitoare

Clevetitorii denaturează adevărul

Văduva ucisă prin clevetire

Clevetitorii sint un fel de cimpoaie ale diavolului

Şerpi cu chipuri de oameni

Clevetitorii n-au dragostea lui Dumnezeu

Ispita s-a pus pe apăsător

Clevetitori i urăsc şi pe Dumnezeu şi pe aproapele

Clevetitorii se laudă cu isprăvile lor

Clevetitorii in loc de a salva, ei cufundă

Să ardem noi clevetirile, decit să ne ardă ele pe noi

Mai bine răstorn eu ispita dacit să mă răstoarne ea pe mine

Să ne vedem mai intii păcatele noastre decit a mai cleveti pe alţii

Clevetitorii neglijează morţii-sufletele lor

Clevetitorii se despart de Hristos şi pierd impărăţia Cerului

Clevetitorii ca şi tinărul bogat, părăsesc pe Hristos

Să fugim de clevetire

Abia după 13 ani a aflat un neclevetitor

Să ne rugăm pentru ei

Diavolii adeseori inşeală pe clevetitori cu felurite năluciri

Dracii ocrotesc pe clevetitori ca să-i tragă cu ei in iad

Uşa strimtă şi poarta largă

Spre Ierusalimul ceresc

Clevetirea, chiar şi adevărată fiind, cufundă pe clevetitori, pe păcătoşi şi drepţi in osindă

Cel mai bun sac al pocăinţei

Clevetitorii s-au primejduit pe ei, căpeteniile lor şi poporul lor

Clevetitorul Episcopului pedepsit

Vrind a decapita toţi preoţii, s-a decapitat

Necinstitorul preotului liturghisitor pedepsit cu moarte

Şi singură clevetirea prăbuşeşte sufletele in iad

Proorocită Măria clevetind, s-a leproşat

Drepţii nu clevetesc, nici nu vădesc păcatele semenilor lor

Luă piatra in gură ca să nu clevetească

Spovedania clevetitorilor

Gura trebuie străjuită

Spovedania falsă primejduieşte

Prin spovedaniile de formă goală se umple iadul

inţeleptul plăcut lui Dumnezeu, ascuns sub forma nebuniei

Pedeapsa clevetitorilor

Alt clevetitor şi-a sfişiat limba

Limba clevetitoare o mincau viermii

Am aprins! Am aprins!

Canonisiţi-vă fiecare limbile neinfrinate

Luptind după lege, invingem groaznicul păcat al clevetirilor

                                               Creştinilor clevetiţi! Hai să privim la Iisus cel clevetit

Creştinii răniţi de clevetiri, să privească la Iisus cel indurerat

Să privim şi la indureraţii sfinţi ai lui Dumnezeu… Materia clevetirii

Plaga clevetirilor robeşte şi stăpineşte

Păcatul clevetirilor

Autorul tuturor clevetirilor este diavolul

Pedeapsa oamenilor care au primit clevetirea şi s-au increzut in ea

Clevetitorii sint ucenicii diavolului

Treptele păcatului clevetirii

Clevetitorii păcatelor aproapelui lor cad groaznic

Clevetitorii sint pedepsiţi groaznic de Dumnezeu incă din viaţa aceasta

Dumnezeu iartă pe idolatrizaţi, dar pe clevetitori nu!

Clevetitorii cad in judecata lui Dumnezeu

Canonisirea clevetitirei

Clevetiţii inţelepţi se folosesc mult

Judecătorii aproapelui se incarcă de grele păcate

Sf. Efrem Şirul judecă greşit pe Sf. Vasile apoi căindu-se reveni

Judecătorii aproapelui se despoaie de Dar şi devin Antihrişti

Pustnicul despuiat de Dar pentru judecarea aproapelui păcătoşit

Pustnicul judecat rabdă şi cel ce 1-a judecat se indrăcea

Falsitatea j udecăţilor omeneşti

Episcop judecat rău, pe nedrept, de răutatea lumii

Fiecare om işi are păcatele sale. Acelea să şi le judece şi canonisească

Fiecare din noi vom fi judecaţi după faptele noastre

Fericirea in Rai a celor ce n-au clevetit şi osindit pe aproapele lor

Pedeapsa in iad a clevetitorilor, judecătorilor, osinditorilor aproapelui lor

VAMA A 4-A – A LACOMIEI SAU IMBUIBARII PANTECELUI

Postul si canonisirile celor ce nu-l ţin

Cei ce sparg postul de miercuri şi vineri, cad in afurisanie şi anatemă

Posturile de bucate şi de păcate sint ingerii creştinului

Postul ca tipic anual

Postul insănătoşează şi lungeşte viaţa

Adam şi Eva, călcind porunca postului, au fost izgoniţi din rai

Originea postului

Trebuinţa si foloasele postului

Postul este tot aşa de apreciat şi practicat şi in Biserica Noului Testament

Cei ce nu postesc de bună voie, vor posti de nevoie

Trebuie a posti de bucate şi de păcate

Postul cere indreptare

Şi ursul posteşte, şi şarpele posteşte, şi dracii postesc

Adevăratul post este trupesc şi sufletesc

Postul cu: ochii, urechile, gura, miinile şi picioarele, foloseşte foarte mult

Postul păstrează sănătatea şi prelungeşte viaţa

Beţia primejduieşte pe pătimaşi

Popii de ce nu postesc?

Fericirea ia ceruri a postitorilor de păcate şi de bucate

Pedeapsa in iad a lacomilor… nepostitorilor de păcate şi de bucate

VAMA A 5-A – A LENEVIEI SI TRANDAVIEI

Cum să ne rugăm ca să fim ascultaţi

Picăturile de apă scobesc piatra

Prin stăruinţă in bine, ajungem să vedem pe Dumnezeu

Fără luptă nu-i cunună

Să ne rugăm inainte şi după prinz şi cină

Să păstrăm buna cuviinţă şi tăcere la masă

O pildă grăitoare

ingerii scriu paşii celor ce servesc pe aproapele lor

ingerul numără paşii ostenitorilor in bine

ingerul numără paşii celor ce merg la Sf. Biserică

Mintuitorul Iisus Hristos, Sf. Apostoli şi urmaşii lor, veneau la biserică

Lipsirea de la Sf. Liturghie i-a primejduit

Ascultarea Dumnezeieştii Liturghii 1-a scăpat de moarte

Păcatul dormitării in Sf. Biserică

Diavolii zugrăvesc inaintea inchinătorilor uşurateci felurite deşertăciuni

Trei căi de vieţuire monahicească

Diavolul cară stirvurile la iad

Necuraţii nu pot intra in Ierusalimul ceresc

Numai prin dreapta credinţă şi fapte bune intrăm in viaţa veşnică

Puterea dreptei credinţe si a faptelor bune

Cu Născătoare de „Om”, Hristos”; ori cu „Născătoare de Dumnezeu?”

Biruirea ispitei intreruperii legăturii cu Dumnezeu in rugăciuni

S-a izbăvit de bintuielile dracilor prin facerea canonului dat după Sfinta Pravilă

Numai spovedania adevărată, insoţită de canonisirea păcatelpr şi facerea roadelor vrednice de pocăinţă, ne foloseşte

Sfinţii se ingrijeau pină la sacrificiu pentru mintuirea fiilor lor duhovniceşti

Toată partea femeiască in Sf. Biserică să stea la locul ei, in pronaos

Doi prieteni din Biserică: unul a căzut in iad şi altul s-a mintuit

Nu-i iertat creştinilor şi creştinelor a lipsi in Duminici de sărbători de la Sf. Liturghie

Diavolii scot afară din Biserică pe unii creştini Vorbăriile şi risul in Sf. Biserică atrag urgiile divine

Cei ce fac vorbărie in Biserică minie pe Dumnezeu

Risetele din Sf. Biserică sint uriciune inaintea lui Dumnezeu

Convorbirea, risul şi neorinduielile trebuiesc scoase din Biserică

Mare tăcere in Sfinta Biserică

Bisericile moarte martifică sufletele; iar cele vii le viază

Făţărnicia… inşelind sau inşelat

Dreapta credinţă ortodoxă şi calendarul

Calendarul făcut de păgini folosit şi de creştini

Fericirea harnicilor creştini, păstori şi păstoriţi in impărăţia lui Damnezeu

Pedepsele leneşilor, negiijenţilor in iad

VAMA A 6-A – A FURTISAGURILOR SI INSELATORIILOR

Furii se desleagă numai după ce au despăgubit, pe cei jefuiţi

Nedespăgubirea jefuiţilor il ţinea pe păcătos nedeslegat şi neiertat

Furii Bisericii s-au inecat in mare

Canonisirea furilor

Pe apă s-a luat, pe apă s-a dus

Nemulţumitorul… Nemulţumitorul mulţumit

Nemulţumitorul sărac, bogat

Ducindu-ne crucea greutăţilor şi a suferinţelor putem trece cu uşurinţă năvalnicele valuri ale acestei vieţi

Răpitorii, clevetitorii şi asupritorii sint mai odioşi decit ucigaşii

Hoţii răpitori ai vremii.sfinte din sărbători, cad in iadul vremelnic şi veşnic

Sfinta Duminecă şi surorile ei

Maică Duminică, de ce plingi?

Jefuiţii să mulţumească Domnului, spre a nu se păgubi, ci a se folosi ca şi Cuviosul Areta

Sihastrul ajută pe hoţi a-1 fura

Un pustnic a inlesnit hoţul să-i fure haina

Furul mintuit prin răbdarea pustnicului

Pustnicul credincios cerceta pejefuitorul său in temniţă

Lepădarea de sine a dobindit sufletul hoţului

Văzindu-şi greşeala, a scos pe jefuitorii săi din temniţă

Fiilor! luaţi-vă săculeţul

Nu ascund nimic de voi

Avva Macarie ajută hoţii să-l fure

Sf. Miron prinzind furii la griu, le-a ajutat şi el, hotărindu-se a nu spune nimănui

Sf. Spiridon a plătit hoţilor osteneala de toată noaptea

Dă inapoi ce ai luat, inşelat ori imprumutat

Jocurile de noroc, de cărţi.. . trebuiesc desfiinţate

Afurisitele jocuri de noroc duc in iadul vremelnic şi veşnic

Capcanele sufletelor uşuratice

Jucătorul de noroc sinucis in prăpastie

Viaţa ni-i dată pentru a dobindi cu ea cerul, nu iadul

Fericirea drepţilor in impărăţia lui Dumnezeu

Pedepsele in iad a furilor, răpitorilor şi a inşelătorilor

VAMA A 7-A – A IUBIRII DE AVUTIE, ZGARCENIEI SI RISIPEI

Boala iubirii de argint

Bogatul lacom s-a pierdut

Tinărul bogat, periclitat, rămas afară din impărăţia lui Damnezeu

Bogatul nemilos osindit in iad

Osindirea zgirciţilor şi salvarea milostivei

Osindă infiorătoare a iubitorului de bani

Dreptatea lui Ţepeş

Periclitarea monahului iubitor de argint

Veseliile luminătorilor şi luminaţilor lumii in Rai

Pedepsele in iad a zgirciţilor şi risipitorilor

VAMA A 8-A – A CAMETEI SI A VICLESUGULUI

Cămătarul este un tilhar satanic

Pedeapsa cămătarului

Cămătarul este o cumplită fiară rea

Cămătarul dus in iad cu trupul

Aur ai poftit ? Satură-te de aur

Altă povestire

Veseliile luminătorilor şi luminaţilor lumii in rai

Munca in iad a cămătarilor

VAMA A 9-A – A NEDREPTATII SI A PACATELOR STRIGATOARE LA CER

Datoriile părinţilor către copiii lor

Datoriile copiilor către părinţii lor

Ascultarea ne apropie şi ne uneşte cu Dumnezeu

Ascultarea Mintuitorului

Ascultarea urmaşilor Mintuitorului)

Ascultătorul e mai cinstit in cer decit ceilalţi ostenitori

Ascultătorul cu şapte cununi

Ascultarea a făcut pe filosoful mut, inger

Ascultarea este scară cerească

Ucenicul ascultător şi-a mintuit părintele beţiv

Ucenicul bun şi ascultător işi mintuieşte bătrinul

Prin ascultare a scăpat de cei doi draci

Cuviosul Eufrosin slujind părinţilor ca lui Hristos, a fost văzut in Rai

O copilă scapă de moarte năpraznică prin ascultare

Neascultarea de Dumnezeu i-a primejduit pe ingeri şi pe oameni

Neascultătorii de părinţii duhovniceşti se primejduiesc

Neascultătorul a rătăcit şi a flăminzit

Neascultarea l-a păgubit şi ascultarea l-a folosit

Răspuns inţelept celor ce ponegresc pe Preoţi şi călugări

Sf. Efrem Şirul şi Preotul pătimaş

Agheazma a arătat credinţa şi Preoţia cea adevărată

Dumnezeu lucrează şi prin Preoţii robiţi de patimi

Clevetitorii Preoţilor, asemenea diavolului, cad din dar

Preotul este ingerul- trimisul Domnului

Canonaşul celor ce clevetesc preoţii

inmulţiţi-vă, creşte-ţi… stăpiniţi pămintul

Păcatul provocărilor reducerii naşterilor sau al nerodniciei de copiii

Cumpătarea căsătoriţilor le conservă viaţa

Abifcul sexual ruinează şi ucide pe toţi cei necumpătaţi

Abstinenţă sexuală

Fericirea celor curaţi cu inima in veşnicie

Pedeapsa in iad a nedreptăţitorilor, trădătorilor şi ingreuiaţilor cu păcate strigătoare la cer

VAMA A 10-A – A ZAVISTIEI SI A DUSMANIEI

Ce este zavistia?

Păcatul zavistiei

Efectele zavistiei

Zavistia turbură sufletul

Zavistia slăbeşte sufletul

Păcatele care se nasc din zavistie

Zavistia este mama judecăţilor rău voitoare

Clevetirile

Faptele criminale de orice fel

Remedii pentru vindecarea de zavistie

Fericirea blinzilor, impăciuitori ai oamenilor

Pedeapsa in iad a zavistnicilor şi invrăjbitorilor

VAMA A 11-A – A MANDRIEI SI A FIICELOR EI

Mindria a surpat din fericire o parte din ingeri, pe om şi pe impăratul Nabucodonosor

Păcatul satanic al iscodirii

Iscodirea creează antihrişti şi antihriste

Exemple de smerenie rodnică

Uniforma clericală

Lepădaţi deşertăciunile idoleşti de pe sfintele Icoane

Deşertăciunile idoleşti nu trebuiesc puse pe Sfintele Icoane

Dumnezeescul ALTAR. .. Sfinta Sfintelor

insemnătatea Sf. Altar şi a celorlalte părţi ale Bisericii

Noi preoţii trebuie a invăţa pe eclesiarhi, clerul şi poporul ce trebuie a face in Sf. Altar şi in Sf. Biserică

Altarul e numai al preoţilor liturghisitori

Altarul este numai al Preoţilor şi sfinţiţilor liturghisitori

Turburătorii Dumnezeeştilor Litrughii cad in infricoşată judecată şi osindă

Zorzoane idoleşti pe boul Apis, pe femei şi fete botezate şi pe Sfintele Icoane

Unica mea podoabă este numai Fiul meu (poezie)

Idolii Brahmanilor inzorzonaţi cu salbe, mărgele, lănţişoare, brăţări… etc.

Cele zece zeităţi egiptene

Clericul (unit) probozeşte pe nişte creştine ce se purtau cuviincios

Fericirea celor smeriţi in Raiul Ceresc

torturările păcătoşilor trufaşi in iazărul de foc nestins

VAMA A 12-A – A MANIEI SI IUTIMEI

Minie păcătoasă

Roagă-te cind eşti minioasă

Miniaţi-vă şi nu păcătuiţi

Groaznicele pedepsiri ale păcatului injurăturilor de cele Sfinte

Copilul hulitor s-a răpit de draci

injurătorul trăsnit

Injurătorul de Dumnezeu să putrezească in temniţă

Hulitorul puşcaş trăsnit

De ce injuri pe Tatăl nostru?

Tu iubeşti banii mai mult decit pe Dumnezeu

injurătorii de cele sfinte in vechime se canoniseau

injurătorilor de cele sfinte li se ardeau buzele

injurăturile şi drăcuitul sint undiţele diavolului

Q canonisire bună a suduitorilor

Drăcuitorul jefuit de dracul

Copilul e mic pentru rugăciuni şi pentru sudalme,nu?

Şcoli de injurături

Vorbeşti cu limba iadului

Tu eşti in iad

Să nu cirtim in necazuri şi suferinţe, ci pentru toate să mulţumim Domnului

Pedeapsa cu şerpi veninoşi a Israeliţilor cirtitori impotriva manei

Mulţumirea in felurite rele şi grele pătimiri ne incununează ca Mucenici

Creştinul bucurindu-se in necazuri, inaintează spre desăvirşire

Suferirea răpirei averilor fără cirtiri, cu mulţumită, e mai de ispravă decit milosteniile

Taci, nu cirti impotriva Domnului, ci proslăveşte-L

Pilda Patriarhului Avraam

Slăbănogul in iad

Cirtirea asta e o fiică a disperării şi a satanei

Nu cirti că te incarci de păcate

Putredul de viu mulţumea lui Dumnezeu

Toate uneltele ies din lovituri

Necazul ne foloseşte

Fericirea celor buni in Raiul Ceresc

Pedepsele minioşilor, suduitorilor in iazărul de foc

VAMA A 13-A – A POMENIRII DE RAU SI A RAZBUNARII

Pomenirea de rău şi răzbunarea se vindecă prin iubire

Să folosim dragostea intotdeauna

Fericirea celor ce au biruit cu binele felurite răutăţi

Pedepsele in iad a pomenitorilor de rele şi a răzbunătorilor

VAMA A 14-A – A UCIDERII SI SINUCIDERII

Conştiinţa ii torturează groaznic pe ucigaşi

Ucigaşul n-a aflat pace nici mort

Sinucigaşul salvat de preot

Săracul opreşte pe ofiţer de a se sinucide

Preotul opreşte o doamnă de la sinucidere

Oamenilor! Creşteţi şi vă inmulţiţi

Egipteanca roaba lui Avraam, işi ingrijeşte copilul şi creştinele noastre ii omoară

Maica Domnului cu Pruncul Iisus in braţe e pildă vie a mamelor creştine

Lupta părinţilor denaturaţi, contra pruncilor

Mamele denaturate işi ingroapă pruncii avortaţi

Mama-prunc-ucigaşă stă pe sicriile pruncilor ei

Mama denaturată cu cuţitul in mină işi ucide copilul

Mama denaturată cu pruncii avortaţi in jurul ei

Pruncii avortaţi-strigă in faţa lui Dumnezeu-asupra mamelor

Irod ucide pruncii Betleemului

Adevărata mamă inaintea Creatorului cu toţi copii săi in fericire

Pruncii avortaţi şi nebotezaţi se află dinafară impărăţiei lui Dumnezeu, in neguri

Pruncii morţi nu se botează

Prunc-ucigaşa şi-a cerut moartea la tribunal

Ucigaşa celor doi copii ai ei pedepsită de sus

Moartea păcătosului e cumplită

Prin uciderea cinstei, au ucis-o şi trupeşte

Fericirea Celor ce au inlocuit ura ucigaşă cu dragostea de aproapele

Pedeapsa in iad a ucigaşilor, sinucigaşilor şi a avortoarelor

VAMA A 15-A – A DESCANTECELOR, VRAJITORIILOR SI FARMECELOR

Credinţa in vise este o deşertăciune

Visul educativ la trezit la mintuire

increderea in visuri l-a sărăcit groaznic

Norocul era un idol la unele popoare idolatre

Cu credinţa după comori s-a pierdut cu soţie şi copii

„Noroc” e salutare idolatră

Creştinii să creadă in Dumnezeu, nu in deşertăciuni, in năluciri, in noroc

Credinţa deşartă in destin

Credinţa deşartă in destin l-a prăpădit

Vrăjitoria sau magia neagră e oprită de Dumnezeu şi de Biserica Lui

Canonsirea vrăjitorilor şi a celor ce aleargă la ei

Mincinoasele ghiciri pe ursită

Minciunăria ghicirei cu cărţile

Cărturăreasă mincinoasă

Minciunăriile ghicitului cu ghiocul

Crezind in ghioc, s-a prăbuşit in moarte şi in iad

Minciunăria ghicirilor in cafea

Boala ghicitoriilor stăpineşte şi pe mulţi intelectuali

Minciunăria ghicirii cu bobii

Tu cu bobii tăi spui minciuni

Preziceri neintemeiate

Şubrezenia credinţei a slăbit pe Alexandru Macedon

Preziceri mincinoase după: strănut, sughiţ, ţiuitul urechilor

Ş-a făcut boală să strănute cu noroc

Superstiţia numărului 13

Numărul 13 ii ingrijora, dar păcatul nu

Numărul 13 onorat in biserica creştină

Superstiţia cu păianjenul

Stăruinţa păianjenului. Hărnicia păianjenului

Credinţa deşartă in zile bune şi rele

Aşa-i născut? Aşa-i sortit?

Mincinoasele ghiciri prin păsări

Superstiţia l-a făcut a-şi omori ciinele bun

Minciunăriile ghicirii, in palmă

I-a prezis iadul (poezie)

Planeta l-a sărăcit

Credinţa in farmece ucide sufletul

Superstiţia şi făcătura l-a băgad in pămint cu zile

Păcatul descantecelor

Mătuşa credulă in descintători

Boierul sărăcit prin descintători

Superstiţia amuletelor, talismanelor este un fel de idolati izare

Spiritismul, necromanţia sau vorbirea cu morţii

Spiritismul a sărăcit pe un doctor

Cei ce s-au increzut spiritismului, s-au rătăcit şi pierdut

Canonisirile spiritişţilor

Strigoii,moroii, vircolacii, pricolicii, stafiile

Strigoiul furător

Preziceri inşelătoare cu: papagalul, şoarecele

Ghicirea cu obiectele bisericii este un păcat monstruos

Idolatrizări cu: roşu de deochi, baeri de junghi, ţiduli de brincă

Ucigaşă prin vrăjitorie

increz’indu-se in vrăjitor, şi-a pierdut banii, viaţa şi sufletul

Superstiţiile… Gruparea superstiţiilor

Superstiţioşii cred că e semn rău cind le iese inainte preot, iepure sau cu vasele goale

Superstiţiile sint credinţe drăceşti

Diavolul a tras baba la iad prin superstiţii

Felurite superstiţii strecurate in cultul şi ceremoniile religioase

Superstiţiile, paparudele, fierăritul şi caloianul

Religia, credinţa, biserica creştină ortodoxă e Divină, nicidecum superstiţie

Fericirea celor ce au liturghisit şi participat cu bună pregătire la Dumnezeeştile Liturghii

Pedepsele in iad a celor ce au descintat, ghicit, vrăjit, fermecat şi participat

la acele slujbe drăceşti

VAMA A 16-A – A DESFRANARII SI NECURATIILOR

Luptă contra gindurilor rele şi te vor părăsi

Prin luptă bună a biruit gindurile rele

Biruind pe diavolul curviei de cinci ori, s-a incununat cu cinci cununi

Credinciosul a plătit şi distrus chipul necuviincios din vitrină

Sfinţii Părinţi ne sfătuiesc a face nunţile creştineşte, nu păgineşte, sataniceşte cu lăutari şi jocuri

Nunţile cu lăutari, jocuri şi cintece lumeşti, se despoaie de binecuvintările

Domnului devenind praznicile diavolului

Diavolul a intrat in creştina care juca

Creştina indrăcită de la joc

Cei ce privesc cu iscodire, se periclitează

Să ne păstrăm curaţi, Biserici vii lui Dumnezeu

Luptind a biruit şi s-a odihnit

Biruitorii ispitelor devin mari

Tu eşti vina căderii in ispită

Stăruia să aibă ispite ca să sporească

Ispitele ne sint de folos

Casele de toleranţă sau prostituţie să se desfiinţeze pentru a se păzi tineretul de cufundarea in necuraţii şi in boli lumeşti

Alte suflete oprite la vama desfrinării

Şi-a muşcat limba ca să scape de curvie

Cum se iau Sfintele Părticele

Fericirea in Raiul Ceresc a celor curaţi la Suflete

Pedeapsa in iad a desfrinaţilor şi necuraţilor

VAMA A 17-A – A PREACURVIEI SI A AMESTECARII DE SANGE

Vie ţuieşti cu un cadavru?

Iosif – pildă vie feciorilor şi bărbaţilor

Dumnezeu ajută pe păcătoşi să se mintuiască

Curvia cu rude spirituale

Curvia cu rude de singe

Fericirea in Raiul Ceresc a celor ce s-au păzit curaţi de orice necurăţie

Pedeapsa in iad a preacurvarilor şi amestecătorilor de singe

VAMA A 18-A – A SPURCATELOR AMESTECARI NELEGIUITE… SODOMEI, GOMOREI

Curvia peste fire Tratarea şi vindecarea celui ce a curvit cu o junice

Fericirea in Raiul Ceresc a celor adormiţi in Domnul curaţi de spurcatele amestecări

Pedeapsa in iad a sodomitenilor şi a impreunătorilor cu felurite dobitoace, păsări

Toma (omul credincios)

Pregătire de crăciun

Tabla de materii