Iunie 9


9 Iunie


9- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a noua, pomenirea celui dintre sfinŢi Părintelui nostru Chiril, patriarh al Alexandriei.

Sfantul Chiril a fost pe vremea impăratului Teodosie cel mic, nepot de soră fiind lui Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, si urmas in scaun.

Fost-a incă si apărător al celui de-al treilea Sfant Sinod a toată lumea ce sa adunat in Efes (431) si a surpat pe rău credinciosul Nestorie, care invăŢa multe hule impotriva stăpanei noastre Născătoarei de Dumnezeu. Deci strălucind intru multe bune isprăvi, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor cinci fecioare canonice: Tecla, Mariamni, Marta, Maria si Enata.

In zilele lui Savorie impăratul persilor, aproape de satul Aza, era un oarecare preot, Pavel cu numele, plin de bogăŢie, avand intru a sa sinodie cinci canonice, fecioare. Deci acestea se aflau impodobite si strălucite cu lumina virtuŢilor, liturghisind Pavel si cantand impreună slujba cu ele, care se aflau ziua si noaptea lucrand poruncile lui Dumnezeu. Iar uratorul de bine diavolul, nesuferind sporirea lor cea după Dumnezeu, văzand-o cum creste pe toată ziua si se intinde spre cele mai bune, a pregătit pe un oarecine să vestească la Tars pe intaiul vrăjitor impărătesc că se afla un oarecare preot crestin plin de bogăŢie, si că de voieste să castige bogăŢia lui, să-l aducă inaintea sa, impreună cu fecioarele pe care le are intovărăsite. Căci acestea nelepădanduse de credinŢa lor, el va dobandi toată avuŢia lor, dandu-le pe ele spre tăiere. Atunci indată a fost adus preotul impreună cu fecioarele, si cu toată averea sa. Si intrand satana in inima preotului, a zis către arhimagul: „Pentru ce ai luat banii mei, nefăcandu-Ţi eu nici un rău?” Si acela răspunzand i-a zis: „Pentru că esti crestin, si nu păzesti poruncile impărătesti”. Si Pavel i-a zis: „Si ce-mi poruncesti să fac?” Iar acela i-a răspuns: „De te vei inchina soarelui si vei manca sange de jertfe, ia-Ţi ale tale si du-te la casa ta”. Atunci ticălosul căutand imprejur si văzandu-si averea jos zăcand, a zis: „Fac toate cate imi vei zice”. Si inchinandu-se soarelui, a mancat si din sangele jertfelor cel inchegat si a băut din el. Iar intaiul vrăjitor impărătesc, a zis către Pavel: „Induplecă si pe fecioarele cele impreună cu tine ca să facă, ceea ce tu ai făcut, si să se insoŢească cu bărbaŢi, si atunci luaŢi-vă bogăŢia si mergeŢi unde voiŢi”. Deci Pavel apropiindu-se de fecioare le-a zis: „Intaiul vrăjitor nea luat banii nostri, si ne indeamnă să facem voia impăratului si asa ne va da inapoi toate ale noastre. Si iată eu am mancat si am băut din sangele jertfelor, si m-am inchinat soarelui si focului. Deci prin mine vă indeamnă si pe voi ca să faceŢi aceasta, si mai apoi să luaŢi ale voastre si să vă duceŢi”. Iar fecioarele ca intr-o unire mai intai scuipand in faŢa lui i-au zis: „De ce ai cutezat tu a face aceasta si a ne indemna incă si pe noi? Iată că un al doilea Iuda te-ai arătat. Acela pentru bani a dat la moarte pe InvăŢătorul si Stăpanul nostru, si castigand banii s-a spanzurat după ce L-a vandut pe El. Iată si tu, ticălosule, ca un al doilea Iuda, pentru bani Ţi-ai pierdut sufletul tău, si nici ai venit intru cugetare despre bogatul acela, ce avea mulŢi bani si zicea: Suflete ai multe bunătăŢi, mănancă, bea, veseleste-te. Pentru aceasta a auzit: Nebunule, intru această noapte vor cere sufletul tău de la tine, iar cele ce ai gătit, ale cui vor fi? Deci iŢi zicem Ţie, stand inaintea lui Dumnezeu, că amandouă intamplările, si a bogatului si a Iudei, se vor implini de tine”. Si iarăsi l-au scuipat pe el in faŢă, ca pe un lepădat. Atunci, din porunca intaiului vrăjitor, fără de cruŢare au fost bătute multe ceasuri fecioarele, care suferind toiegele ziceau:

„Noi ne inchinăm Domnului nostru Iisus Hristos, iar poruncilor impărătesti nu ne plecăm, iar tu fă ce voiesti”. Iar intaiul vrăjitor, uneltind in toate chipurile ca să castige banii lui Pavel, a hotărat ca prin mana lui Pavel să taie cu sabia capetele cinstitelor fecioare, socotind că Pavel nu se va pleca a face aceasta, si astfel va castiga toŢi banii, dand morŢii si pe Pavel impreună cu sfintele fecioare. Iar ticălosul Pavel, auzind aceasta si iarăsi căutand imprejur si văzandu-si banii, a zis: „Fac toate cate imi vei porunci”. Si luand sabia a stat aproape de fecioare, iar sfintele văzandu-l s-au spăimantat, si cu glas au zis către el: „Ticălosule! pastor fiind, ai iesit impotriva turmei tale, ca un lup sălbatic ca să ne omori pe noi? Acesta este sfantul trup si sange al Domnului nostru Iisus Hristos, pe care il primim din necuratele tale maini? Să stii că sabia din mana ta este pentru noi viaŢa vesnică, si noi cu adevărat ne ducem la Domnul nostru Iisus Hristos, iar tu, precum mai inainte Ţi-am zis, degrabă iŢi vei pierde sufletul impreună cu bogăŢia, prin spanzurare si te vei duce spre tovarăsul tău Iuda”. Acestea si altele i-au vorbit, si făcand mai intai rugăciune, li s-au tăiat capetele de către Pavel. Atunci a zis intaiul vrăjitor către Pavel: „Să stii Pavele că la nici unul din oameni nu am văzut atata iscusinŢă si isteŢime ca la tine. Pentru aceasta fără de stirea impăratului nu te pot face slobod, căci vestindu-i-se lui prin mine pentru tine, intru mare cinste te va pune; deci acum veseleste-te impreună cu noi, si dimineaŢă vom face cunoscut cele pentru tine”. Iar ticălosul acela a răspuns: „Fie precum ai poruncit”. Si in noaptea aceea trimiŢand intaiul vrăjitor pe slugile sale, le-a poruncit ca să lege grumazul lui Pavel cu o funie si să-l spanzure, si asa cu silnicie si-a lepădat sufletul său. Iar dimineaŢa intaiul vrăjitor, după ce l-a aflat spanzurat, spunea că el singur s-ar fi spanzurat, si a poruncit ca să-l pogoare si să-l arunce spre mancare cainilor. Si asa au luat sfarsit cele mai inainte zise de sfintele femei, indoita moarte preaticălosul Pavel suferind.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului SfinŢitului Mucenic Alexandru, episcopul Brusei, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anania, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Chir, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor trei Fecioare MuceniŢe din Hio, care de sabie s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri