Iunie 5


5 Iunie


5- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a cincea, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Dorotei, episcopul Tirului.

Acesta a trăit pe vremea lui Liciniu. Iar in zilele lui DiocleŢian (284-305) si Maximilian, din pricina prigoanei ce avea să fie, lăsandu-si casa si pribegind, s-a dus la Diospoli. Deci dacă au murit acestia, el s-a dus la Tir si a călăuzit Biserica, pană in zilele călcătorului de lege Iulian. Deci atunci iarăsi s-a dus la Diospoli, insă nici acolo n-a putut să scape de inchinătorii de idoli, pentru că fiind prins de către dregătorii lui Iulian si răbdand multe chinuri si aflandu-se intru adanci bătraneŢi, a luat cununa muceniciei, dandu-si sufletul lui Dumnezeu; si era el atunci de 170 ani. Si a lăsat multe scrieri bisericesti si istorii elinesti si latinesti, căci el era foarte stiutor in amandouă limbile, pentru multa sa nevoinŢă si iscusirea firii sale.

Tot în această zi, pomenirea izbăvirii celei ce cu iubirea de oameni a venit asupra noastră în înfricosătoarea groază si nevoie de răpire de către barbari; căci pe dreptate era să fim robiŢi de ei, si să cădem în ucidere de sabie, însă Domnul cel îndurător si de oameni iubitor, pentru milostivirile milei Sale, în afară de orice nădejde ne-a izbăvit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici: Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu si Pamvon.

Acestia pentru Hristos si pentru credinŢa cea intru El, chinuiŢi fiind de maimarele Egiptului cu flămanzirea, cu setea si cu frigul, lupta muceniciei au săvarsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Hristofor cel din Roma, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Conon cel din Roma, care, fiind în mare aruncat, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului nou-Mucenic Marcu cel ce din Hios s-a nevoit la anul 1801.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri