Iunie 30


30 Iunie


30- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treizecea, soborul SfinŢilor, SlăviŢilor si întru tot lăudaŢilor Apostoli celor doisprezece, cu arătare, cum si unde fiecare dintr-însii a propovăduit si unde s-a săvârsit.

PETRU:

Petru apostolul si intaiul ucenicilor, propovăduind intai Evanghelia in Iudeea si in Antiohia, după aceea in Pont, GalaŢia, Capadocia, Asia si in Bitinia, s-a pogorat pană la Roma. Si biruind cu minunile pe Simon vrăjitorul, a fost răstignit de Nero cu capul in jos si asa si-a primit sfarsitul.

PAVEL:

Pavel apostolul si corifeul apostolilor, intrecand pe toŢi apostolii cu dumnezeiască ravnă si cu credinŢa in Hristos, propovăduind pe Hristos din Ierusalim pană la Iliric, si mergand la cetatea Romei, i sa tăiat capul de către Nero.

ANDREI:

Andrei apostolul, cel intai-chemat si fratele lui Petru, propovăduind pe Hristos in toată marginea Mării din Bitinia, a Pontului si a Armeniei, si intorcandu-se prin Pont si BizanŢ, s-a pogorat pană la Elada, si fiind răstignit de Egeat la Patarele Ahaiei, si-a primit sfarsitul.

IACOV:

Iacov apostolul si fiul lui Zevedei propovăduind pe Hristos in toată Iudeea, a fost omorat de Irod Agripa cu sabia, pentru buna sa indrăzneală.

IOAN:

Ioan evanghelistul si cuvantătorul de Dumnezeu si fratele lui Iacov, cel ce s-a rezemat de pieptul lui Hristos, propovăduind pe Hristos in Asia, si fiind izgonit de DomiŢian la Patmos, si trăgand multă mulŢime de popor către Hristos, s-a intors la Efes si s-a odihnit cu pace, plin fiind de zile.

FILIP:

Filip cel din Betsaida Galileii, impreună-cetăŢean fiind cu Andrei si cu Petru propovăduind si el pe Hristos in Asia si in Ierapoli cu Mariamni, sora sa si cu Vartolomeu, pe urmă fiind răstignit de către elini in Ierapole, si-a primit sfarsitul.

TOMA:

Toma, care si Geamăn se zice, propovăduind Evanghelia lui Hristos la parŢi, mideni, persi si indieni, cei ce se zic bogaŢi, s-a săvarsit fiind pătruns de dansii cu suliŢe.

BARTOLOMEU:

Bartolomeu apostolul propovăduind Evanghelia lui Hristos la indienii ce se zic bogaŢi, a fost răstignit in Urvanupoli, de si-a primit sfarsitul intr-insa, iar sfintele lui moaste punandu-le intr-o raclă de fier, le-au aruncat in mare.

MATEI:

Matei, care si Levi se zice, fratele lui Iacov Alfeu, vamesul si evanghelistul, care si ospăŢ mare a făcut lui Iisus, propovăduind pe Hristos, si fiind improscat cu pietre, a răposat in Ierapoli Asiriei, primindu-si sfarsitul prin foc.

IACOV ALFEU:

Iacov Alfeu si fratele lui Matei, căci amandoi aveau tată pe Alfeu, fiind spanzurat pe cruce de cei necredinciosi, si-a primit sfarsitul.

SIMON ZILOTUL:

Simon Zilotul cel din Cana-Galileei, care si Natanail este numit in Evanghelia după Ioan, trecand prin toată Mauritania si prin Africa, propovăduind pe Hristos, si fiind răstignit de dansii, s-a săvarsit.

TADEU:

Iuda al lui Iacov, care de Luca si in Evanghelie si in Fapte este numit Iuda, iar de Matei si de Marcu este numit Tadeu si Liveu, frate fiind după trup Domnului nostru Iisus Hristos, propovăduind Evanghelia in Mesopotamia, apoi a răposat in cetatea Ararat, fiind spanzurat si săgetat de necredinciosi.

MATIA:

Matia care in locul vanzătorului a fost pus in număr cu apostolii, propovăduind pe Hristos in Etiopia, si chinuit fiind de dansii cu multe chinuri, si-a dat sufletul la Dumnezeu.

IACOV, RUDA DOMNULUI:

Iacov, ruda Domnului, si fecior lui Iosif logodnicul, fiind intaiul episcop al Ierusalimului, fiind aruncat jos de pe aripa templului si lovit in cap cu un mai de cele de la nălbitori, si-a primit sfarsitul.

SIMEON:

Simon care si Simeon si Cleopa se cheamă, feciorul lui Iosif si fratele lui Iacov, al doilea episcop al Ierusalimului. Acesta a trăit o sută douăzeci de ani, căci era rudenie Domnului, si din neamul lui Iuda; fiind osandit si silit de DomiŢian, impăratul Romei, să bea otravă ce era scoasă din taratoare veninoase, din serpi, scorpii si din păianjeni, n-a păŢit nici o stricăciune; apoi fiind răstignit de Traian impăratul, s-a săvarsit.

VARNAVA (BARNABA):

Varnava, care si Iosif se zice, de care se aminteste in Faptele Apostolilor, a scris Evanghelia după Matei cu mana sa, si s-a săvarsit ucis cu pietre in Cipru.

MARCU:

Marcu evanghelistul, care era ucenic si fiu duhovnicesc lui Petru, corifeul apostolilor, si a scris de la dansul Evanghelia, a propovăduit Evanghelia in Alexandria si prin Ţinuturile ei pană la Pentapoli. După aceea, fiind tras in Alexandria Egiptului si fiind ars, a mărturisit si l-au ingropat acolo.

LUCA:

Luca evanghelistul si doctorul (si cu Pavel dimpreună călătorul) a scris Evanghelia după propovăduirea fericitului Pavel, incă si Faptele Apostolilor; după ce s-a dus de la Roma, lăsand acolo pe Pavel, a invăŢat prin toată Grecia precum se spune, si s-a săvarsit cu pace la Teba BeoŢiei, fiind de 80 de ani. Si se spune că el cel dintai a zugrăvit icoana Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos si a pururea Fecioarei Maria, ceea ce L-a născut pe Dansul, si a corifeilor apostolilor, si de acolo a iesit in toată lumea acest binecredincios si a tot cinstit lucru.

FILIP:

Filip, care este pomenit in Fapte, cel ce este din Cezareea Palestinei, care a fost insurat si a avut patru fiice proorociŢe, a fost făcut de apostoli diacon, si a botezat pe Simon, ce se făŢărnicise, si a luminat de asemenea pe etiopianul famen. Acesta propovăduind in Trala Asiei, a murit acolo cu toate cele patru fiice ale sale.

ANANIA:

Anania apostolul si episcopul Damascului, care prin descoperire dumnezeiască a botezat pe Pavel, făcand multe tămăduiri in Damasc si in Elefterupoli, a fost bătut cu vine de bou de guvernatorul Lupian, si zgariat pe coaste si ars cu făclii, apoi ucis cu pietre afară din cetate.

JUST:

Iosif, care si Just si Varsava este numit, a fost la un gand cu cei 70 de ucenici, fiind unul dintre ei.

STEFAN:

Stefan, intaiul mucenic, unul din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, este pomenit in Faptele Apostolilor. El a fost omorat cu pietre de iudei, fiind indemnător si Pavel la moartea lui. După aceea in zilele marelui Constantin, au fost aduse moastele lui in Constantinopol si asezate in Costanziani.

PROHOR:

Prohor, si acesta din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Nicomidiei din eparhia Bitiniei, cu pace s-a săvarsit.

NICANOR:

Nicanor unul fiind din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, care a fost episcop al Bostrilor Arabiei, de elini prin foc a fost ucis.

PARMENA:

Parmena, unul din cei sapte diaconi si din cei 70 de ucenici, in vederea apostolilor, cu pace s-a săvarsit in slujba sa.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Meliton, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel din Sinopi, care s-a săvârsit târât pe pietre.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Noul Mucenic Mihail grădinarul, care a mărturisit în Atena la anul 1770.

Tot în această zi, facem si pomenirea Părintelui nostru, Sfântul Ierarh Ghelasie de la RâmeŢ.

In veacul al XIV-lea, a trăit la Mănăstirea RameŢ, un monah cu viaŢă imbunătăŢită, al cărui nume era Ghelasie. Credinciosii din partea locului, l-au cinstit pe acesta ca sfant din neam in neam, pană in zilele noastre, iar vieŢuitorii sfintei Mănăstiri, ii cinstesc cu veneraŢie părŢi din moaste stiind că prin rugăciuni neincetate la Bunul Dumnezeu, acestea au darul vindecării de boli si suferinŢe. Ceea ce s-a transmis prin tradiŢia locului de generaŢii intregi, s-a adeverit in zilele noastre, cand, in anul 1978, s-a descoperit in biserica Mănăstirii o inscripŢie de mare insemnătate pentru Biserica si neamul romanesc, mai ales din părŢile Transilvaniei si care consemnează numele, „Arhiepiscopului Ghelasie”, al zugravului Mihul de la Crisul Alb”, precum si anul 1377. Acest Arhiepiscop al Transilvaniei, primul atestat cu numele, este imbunătăŢitul Ghelasie pe care poporul, in evlavia sa, il cinsteste ca sfant.

In anii din urmă, s-au descoperit in chip minunat prin bunătatea si milostivirea lui Dumnezeu, in jurul Mănăstirii, părŢi din sfintele sale moaste, prin care se fac nenumărate minuni in randul dreptcredinciosilor veniŢi la Mănăstire pentru rugăciune si inchinare. Astfel, o femeie, pe numele ei Maria, din Negresti-Oas, după ce i s-a arătat in vis un porumbel care a indemnat-o să meargă la Mănăstire la RameŢ, să se roage si să se atingă de moastele Sfantului Ghelasie, a făcut precum i se poruncise in vis si s-a vindecat de epilepsie. Unei alte femei, Elisabeta din Albina (Timis), i-a fost vindecată mana bolnavă, prin neincetate rugăciuni si lacrimi la moastele Sf. Ghelasie, iar un credincios căzut in rătăcire de la dreapta credinŢă din Cocora (Alba) si care era paralizat, adus fiind intr-un car cu boi, a aflat vindecare, prin neincetatele sale rugăciuni si ale părinŢilor la moastele Sfantului Ghelasie, intorcandu-se vindecat la casa sa, trupeste si sufleteste, asemenea paraliticului din Evanghelie.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri