Iunie 29


29 Iunie


29- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si noua, pomenirea SfinŢilor SlăviŢilor si întru tot lăudaŢilor si mai-marilor Apostoli Petru si Pavel.

La acestia care altă pricină mai mare de laudă ar putea cineva să gandească a afla, afară de mărturisirea si chemarea Domnului.

De vreme ce pe unul l-a fericit, si l-a numit piatră, asupra căruia zice că a intărit Biserica (adică asupra mărturisirii lui); iar pentru celălalt (adică pentru Pavel) a zis că va să fie vas alegerii, si-i va purta numele Lui inaintea tiranilor si a impăraŢilor. Insă Sfantul Petru era frate lui Andrei cel intai-chemat, trăgandu-se dintr-un oras mic si neinsemnat, adică din Betsaida, feciorul lui Iona, din neamul lui Simeon, pe vremea arhiereului Ircan. Trăind cu mare lipsă si sărăcie, isi Ţinea viaŢa cu osteneala mainilor sale. Murind tatăl său Iona, atunci Simon căsătorindu-se, si-a luat femeie pe fiica lui Aristobul, fratele lui Varnava apostolul, si a născut fii, iar Andrei a rămas intru curăŢie. Deci pe vremea in care era Ioan la pază in temniŢă, mergand Iisus la lacul Ghenizaretului, si afland pe Andrei si pe Petru unde-si intindeau năvodul si mrejele, i-a chemat si indată au urmat după Dansul. După aceea propovăduind Petru Evanghelia in Iudeea, Antiohia, Pont, GalaŢia, Capadocia, Asia si in Bitinia, s-a pogorat pană la Roma. Si pentru că a biruit cu minunile pe Simon vrăjitorul, impărăŢind acolo Nero, a fost răstignit cu capul in jos, precum el insusi a cerut si si-a primit fericitul sfarsit. El era la chipul feŢei alb, puŢin cam galben, plesuv si des la părul ce-i rămăsese, cam crunt la ochi si rosu, cărunt la cap si la barbă, cu nasul cam lungăreŢ, cu sprancenele inalte, la varstă om de mijloc, drept la stat; se pornea indată impotriva nedreptăŢii, din ravnă dumnezeiască. Spre cei ce veneau la pocăinŢă era iertător, si lesne a schimba si a muta hotărarile si judecăŢile cele mai dinainte.

Iar Sf. Pavel, si el era evreu, din neamul lui Veniamin, dintre farisei, fiind invăŢat de Gamaliel, si instruit desăvarsit in Legea lui Moise. Locuia in Tars, care fiind fierbinte iubitor Legii, jefuia si strica Biserica lui Hristos, si cu a lui voie si sfat a fost omorat intaiul mucenic Stefan. Cunoscandu-se de Dumnezeu in amiaza zilei, si orbindu-i-se vederea, i s-a trimis glas dumnezeiesc din cer, prin care a fost trimis către Anania, vechiul ucenic al Domnului, ce locuia in Damasc; si acela invăŢandu-l, l-a botezat. Si fiindcă sa făcut vas alegerii, a purces, ca si cum ar fi zburat cu aripi, de a inconjurat si a cuprins toată lumea; si ajungand la Roma, si invăŢand pe mulŢi, si-a săvarsit viaŢa acolo, tăindu-i-se capul din porunca impăratului Nero pentru mărturisirea lui Hristos, in urma lui Petru. Si se spune că din tăierea aceea a curs sange si lapte. Si măcar că fericitul Pavel s-a săvarsit mai pe urma lui Petru, moastele lor insă tot la un loc s-au pus. Fericitul apostol Pavel era si el plesuv la cap, vesel la căutătură, cu sprancenele plecate in jos, alb la faŢă, barba ii era cam lungă cu cuviinŢă, cu nasul rotund si cuvios, la toată faŢa impodobit, cam cărunt la cap si la barbă, om sănătos cu virtutea, puŢin cam scurt la trup, inŢelept, plin de daruri, cu cuviinŢa obiceiurilor sale si cu tăria cuvintelor sale, si cu dumnezeiască putere trăgea pe cei ce mergeau la dansul. Insă amandoi corifeii apostoli erau plini de Duhul Sfant si de dumnezeiescul har. Si se face prăznuirea lor in biserica SfinŢilor Apostoli cea mare, si la Orfanotrofion, si in cinstita biserică a Sf. Apostol Petru ce este aproape de sfanta biserică cea mare, si la toate cele de pe alocuri sfintele lui Dumnezeu biserici.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri