Iunie 28


28 Iunie


28- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si opta, pomenirea aflării cinstitelor moaste ale SfinŢilor Mucenici Chir si Ioan.

Acesti ai lui Hristos mucenici si făcători de minuni au trăit pe vremea impărăŢiei lui DiocleŢian. Chir era din cetatea Alexandriei, iar Ioan din cetatea Edesei, si fiind uniŢi amandoi pentru tocmirea lucrurilor lor umblau si tămăduiau toată boala si toată slăbiciunea, si indemnand pe mulŢi spre mucenicie au fost vădiŢi la stăpanitorul locului, care aducandu-i inaintea lui, i-a dat la tot felul de chinuri, apoi le-a tăiat capetele.

Iar cinstitele lor trupuri fiind ingrijite si ascunse de oameni credinciosi din pricina păganătăŢii ce era atunci, pe vremea impărăŢiei lui Arcadie si a lui Teofil patriarhul Alexandriei, au fost aflate cinstitele si sfintele lor moaste, a căror pomenire o prăznuim duhovniceste, pentru că in această zi in care s-au aflat aceste sfinte comori din pămant, mulŢime de credinciosi cu multe boli s-au invrednicit de toată tămăduirea. Astfel: indrăciŢii se vindecau, bolnavii se lecuiau, orbii vedeau, ologii umblau, si tot leacul si tămăduirea se da oamenilor. Si nu se făceau acestea numai pe vremea aceea, ci si pană astăzi, cei ce merg cu credinŢă la dansii indată dobandesc tămăduirea, intru slava si lauda Celui ce i-a slăvit pe dansii, Hristos, Dumnezeul nostru.

Iar pomenirea lor se face in ziua de 31 ianuarie.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Papia.

Acesta a trăit pe vremea lui DiocleŢian si Maximian, cinstind si propovăduind pe Hristos, din inceput de la strămosii lui. Dar fiind parat, a fost prins, si stand inaintea stăpanitorului, a fost silit să aducă jertfă, iar el nesupunanduse, ci mai vartos ocărand pe guvernatorul, l-a pornit spre manie. Si indată lau luat patru insi, l-au pus jos si a fost bătut mult cu vine crude, după aceea il băgară intr-o căldare mare, ce era plină de untdelemn si cu seu, de fierbea pe foc si era minune si groază ceea ce se vedea: om imbrăcat cu focul ca si cu o haină. Si a răbdat acel chin, din care pricina pe mulŢi i-a tras spre credinŢă in Hristos. După aceea sfantul a fost supus la nenumărate si felurite cumplite chinuri. Apoi sfantul isi primi sfarsitul prin sabie, intru slava si lauda adevăratului nostru Dumnezeu. Amin.

Tot în această zi, pomenirea Dreptului si fericitului Serghie Magistrul, care a întemeiat Mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu cea din Nicomidia, ce se zice a lui Nichitiat (sec. IX).

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Macedonie, care s-a săvârsit tăindu-i-se degetele mâinilor si ale picioarelor.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ulchian, care cu pace sa săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Pavel doctorul, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor doi tineri, care răstigniŢi fiind, s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Moise cel depărtat din lume, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Donag, episcopul Libiei, care prin foc s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor saptezeci de Mucenici cei din Schitopolis, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor trei Mucenici cei din GalaŢia, care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Magnu, care s-a săvârsit făcând rugăciune în pace.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri