Iunie 26


26 Iunie


26- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si sasea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru David cel din Tesalonic (sec. VI).

Acest fericit, fiind cu neamul dinspre Răsărit, a strălucit la Apus ca un luceafăr prea luminos. Căci din pruncie supunandu-si poftele trupesti cu cumpătarea si cu curăŢenia, s-a arătat ca un inger cu trup. De vreme ce făcandu-si cuib intr-un sad de migdal, ca o pasăre ce canta bine, bucura pe toŢi cu cuvintele sale, iar gandul lui si-l inălŢa spre inălŢime dumnezeiască. Drept aceea s-a imbogăŢit cu lucrarea minunilor, arătanduse stalp luminos, care lumina pe toŢi cu minunile, pentru că ingheŢand de răceala frigului, si fiind ars de arsiŢa soarelui pe vremea secerisului, se afla nepătimind. Si ca si cum i-ar fi fost arse simŢirile trupului, luand in mainile sale jăratic de cărbuni si stand inaintea impăratului si tămaindu-l, nu-l ardea. Drept aceea spăimantand el toată firea omenească cu viaŢa sa si cu minunile, s-a mutat către Domnul, pe Care din pruncie il dorise.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ioan, episcopul GoŢiei.

Acesta a fost din Ţara tavroschiŢilor, si a trăit pe vremea lui Constantin si a lui Leon Isaurul, fiind dintr-un oras ce se afla sub stăpanirea goŢilor, al unui oarecare Leon si Fotini. Fiind sfinŢit din pruncie ca Ieremia proorocul si ca marele Samuil, născut fiind din făgăduinŢă, indată a fost dăruit lui Dumnezeu. Si cand a ajuns la măsura varstei celei duhovnicesti, si trebuia să fie numit in scaunul arhieresc, a fost trimis de poporul său la arhiereul Iviriei, si a luat de la acesta hirotonia; pentru că tot mai era eresul hulitorilor de icoane spre părŢile grecesti. Iar după moartea lui Constantin si a lui Leon se duse la Constantinopol, si vorbind cu impărăteasa Irina pentru credinŢa ortodoxă s-a intors iarăsi in Ţara lui si răbdand multe primejdii, că vrea să-l dea poporul lui la boierii lazilor, a fugit la Amastrida din Pont, si s-a mutat către Domnul. Iar cinstitele moaste i-au fost aduse cu o corabie la Mănăstirea SfinŢilor Apostoli, si au fost puse acolo, izvorand multe minuni din cinstitul său mormant, pentru cei ce cu credinŢă mergeau intru slava si lauda lui Dumnezeu celui ce l-a mărit pe el.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Antion, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri