Iunie 23


23 Iunie


23- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si treia, pomenirea Sfintei MuceniŢe Agripina Romana.

Această sfantă era născută si crescută in vestita cetate a Romei. Si de mică da miros inimilor credinciosilor ca un trandafir intr-o gradină, si gonea stricăciunea patimilor, pentru ca impodobindu-si sufletul cu fecioria si cu bărbăŢia, si făcandu-se mireasa lui Dumnezeu, a alergat cu indrăznire si cu vitejie la mucenicie, dandu-se pe sine la multe chinuri pentru iubirea si dragostea lui Hristos, Mirele său.

După aceea fiind bătută cu toiege la trup, a zdrobit prin bătăile ei oasele păganătăŢii, si fiind dezbrăcată de haine, a mustrat si a defăimat goliciunea vrăjmasului. Si legand-o cu legături si punand-o la munci, si de inger fiind dezlegată, a dezlegat toată credinŢa cea rea. Drept aceea in acele chinuri si-a dat sufletul la Dumnezeu. Iar acestea a pătimit sfanta in timpul impărăŢiei lui Valerian (253-259).

Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Vasa, Paula si Agatonica, care au dus moastele sfintei Agripina de la Roma în Sicilia.

Iar sfintele Vasa, Paula si Agatonica, luand pe ascuns trupul sfintei din cetatea Romei si trecand din loc in loc, si făcand indelungă călătorie pe mare, au sosit la eparhia Siciliei, si l-au pus acolo. Si indată s-a izbăvit Sicilia de intunecoasa răutate a demonilor, iar agarenii incercand să fure cetăŢuia bisericii ei, si-au găsit pieirea desăvarsită. Si de atunci pană astăzi se curăŢă leprosii, mergand acolo cu credinŢă, si orice boală trece cu rugăciunea ei.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul si Atanasie anagnostul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eustohie preotul si cei împreună cu el, Gaie nepotul său, si fiii săi Lolia (Lulo), Prov si Urban (secolul al IV-lea).

Sfantul Eustohie era preot al idolilor orasului Ousade, condus de guvernatorul Agrippa in vremea lui Maximian (285-305). In faŢa spectacolului mulŢimilor de Mucenici Crestini care se dădeau spre moarte pentru Mantuitorul si care infăptuiau numeroase minuni, el respinse iluzia idolilor si, prezentandu-se la Eudoxie, Arhiepisocopul Antiohiei, fu botezat si apoi ordonat preot. Regăsindu-si cei trei copii: Lolia, Prov si Urban precum si pe nepotul său Gaie, intr-un sat din Lycaonia, Lystra, Eustohie ii invăŢă CredinŢa in Iisus Hristos si ii boteză, precum si pe toate celelalte rude ale sale. Continuand pe cale, a fost arestat de păgani si condus in faŢa guvernatorului. Cum il mărturisea fără frică pe Mantuitor, guvernatorul porunci să fie sfasiat de la coaste pană pe solduri. Apoi, impreună cu ucenicii săi, fu incredinŢat lui Agrippin, guvernatorul de Ancira, dar nici unul nu se lepădă de Hristos ca să-si scape viaŢa. Călăii ii luară atunci cu forŢa pe Sfanta Lolia si pe fratele său Urban, ii asezară faŢă in faŢă si le sfasiară obrajii. Gaie se grăbi să le recupereze sangele in mainile sale, pentru a se unge ca si cu un Sfant Balsam. El fu prins cu brutalitate si biciuit pe spate si pe pantece. In timp ce tinerii sufereau astfel chinurile, Sfantul Eustohie era decapitat. La cateva zile, Gaie si cei trei copii ai lui Eustohie au fost legaŢi de o roată mare de bronz si pusi pe jăratec. Cum harul dumnezeiesc a stins flăcările, atunci ei au fost tunsi si le-au fost bătute cuie in cap, după care călăii tăiară sanii lui Lolia si Prov iar pe Urban il loviră cu săbii de lemn cu care se antrenau soldaŢii. Cum merituosii copii continuau să isi mărturisească credinŢa, mai puternică decat moartea si decat chinurile, ei au fost decapitaŢi, pătrunzand invingători in curtea cerească.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame