Iunie 21


21 Iunie


21- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si una, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Cilicia.

Sf. Mucenic Iulian al Tarsisului s-a născut in Asia Mică, in provincia Cilicia. El era fiul unui senator păgan si al unei mame crestine. După moartea soŢului, femeia s-a mutat la Tarsis, unde si-a botezat fiul, crescandu-l mai departe cu evlavie. Pe cand Iulian a implinit 18 ani, impăratul DiocleŢian (284- 305) a iniŢiat prigoana impotriva crestinilor, arestandu-l printre alŢii si pe tanărul Iulian. Ei l-au adus pe Iulian in faŢa guvernatorului Marcian pentru a fi judecat, incercand să-l convingă să renunŢe la Hristos. Nici torturile, nici ameninŢările, nici promisiunile de cadouri si onoruri nu l-au putut convinge pe piosul Iulian să jertfească la idoli si să-l părăsească pe Hristos, rămanand ferm in credinŢa sa.

Timp de un an de zile mucenicul a fost plimbat prin orasele Ciliciei, fiind supus la interogări si torturi, după care l-au aruncat in inchisoare. Mama Sf. Iulian l-a urmat pe fiul ei, rugandu-se la Dumnezeu să-l intărească. Mama sa a plecat in audienŢă la guvernator in orasul Aegea (Egeea), ca să ceară permisiunea de a-l vizita pe fiul ei in inchisoare, minŢind că ar vrea să-l convingă să jertfească la idoli. Ea a stat trei zile in inchisoare cu Sf. Iulian sfătuindu-l să fie tare si să rabde pană la sfarsit.

Sf. Iulian a fost adus din nou in faŢa guvernatorului. Crezand că mama lui l-a convins să renunŢe la Hristos conform decretului imperial, guvernatorul a lăudat-o pentru fapta sa pană in momentul in care ea l-a mărturisit cu hotărare pe Iisus Hristos, denunŢand cu curaj politeismul. Auzind acestea, guvernatorul a dat ordin să i se taie tălpile cu care l-a insoŢit pe fiul ei din Tarsis. Iulian a fost legat intr-un sac plin cu nisip si serpi veninosi si a fost aruncat in mare. Trupul mucenicului a fost purtat de valuri pană pe Ţărmurile Alexandriei si a fost găsit si ingropat cu cinste de un crestin. Mucenicul Iulian s-a săvarsit in anul 305, după care moastele au fost transferate in Antiohia. Sf. Ioan Hrisostom a intocmit un elogiu in cinstea Sfantului Mucenic Iulian.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Afrodisie.

Acesta era din Ţara Ciliciei. Crezand din copilărie si inchinandu-se lui Hristos, a fost prins si adus inaintea stăpanitorului Dionisie, si mărturisind pe Hristos Dumnezeu adevărat, a fost ars pe spinare cu fiare arse, si băgat intr-o căldare plină de plumb, ce fierbea clocotită, si spanzurat cu capul in jos; si izbăvindu-se de toate cu minune, a atras pe mulŢi dintre elini spre credinŢa lui Hristos. Acestia mărturisind pe Hristos cu indrăzneală, li s-au tăiat capetele. Iar tiranul văzand aceasta, a poruncit de s-a tăiat o piatră in două si au intins pe sfantul, si au pus peste el acea piatră tăiată, pe care o ridicaseră 55 de ostasi, iar sfantul indată si-a dat sufletul si luă cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Terentie, episcopul Iconiei.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian Egipteanul, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici cei ce au mărturisit împreună cu Sfântul Iulian: Antonie preotul, Anastasie, cel din morŢi înviat Chelsie, Vasilisa, maica lui,

douăzeci de păzitori de temniŢă si sapte fraŢi, care toŢi de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Nichita Nisireanul, care a mărturisit în Hio, la anul 1732, si care de sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri