Iunie 14


14 Iunie


14- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea Sfântului Prooroc Elisei.

Acesta a fost fiul lui Safat, din Aelmut, din pămantul lui Ruben, si pentru el s-a făcut semn, căci atunci cand s-a născut el in Galgala, juninca cea de aur ce era in Silom a zbierat tare, incat s-a auzit si in Ierusalim. Iar preotul a zis, din pricina arătării, că prooroc s-a născut astăzi in Ierusalim, care va strica cele cioplite, si va zdrobi cele vărsate. Si a făcut Dumnezeu multe semne prin mana proorocului Elisei. Deci murind, a fost ingropat in Samaria, in Sevastopoli. Acesta a proorocit pentru venirea Domnului, si a vindecat apele din Ierihon, care erau sterpe si sărate, zicand: „Acestea zice Domnul: vindecavoi apele acestea”, si s-au vindecat. A inviat si morŢi, si a curăŢit de lepră pe Neeman Sirianul, si a făcut de s-a umplut de lepră Ghiezi, sluga lui, pentru iubirea de argint a lui, si pentru neascultare. Si mort fiind, a inviat pe un mort si a despărŢit curgerea Iordanului, lovindu-l cu cojocul lui Ilie (prăznuit pe 20 iulie); incă si alte multe minuni a făcut.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi Părintelui nostru Metodie, arhiepiscopul Constantinopolului.

Sfantul Metodie, Patriarhul Constantinopolului, s-a născut in Sicilia, intr-o familie bogată. Avand vocaŢia de a-I sluji lui Dumnezeu, Metodie s-a retras de tanăr intr-o mănăstire din insula Kios, pe care a renovat-o din resursele proprii. In vremea iconoclastului Leon Armenianul (813-820), Metodie ocupa inalta funcŢie numită in greacă „apokrisiaros” ( adică avocat pe probleme bisericesti) sub Sfantul Patriarh Nichifor (prăznuit in 2 iunie). Acesta l-a trimis intr-o misiune papală la Roma si a rămas acolo. Intre timp Leo l-a indepărtat de la patriarhie pe Nichifor inlocuindu-l cu iconoclastul Teodot din Melissinea, care era poreclit „Kassiter” (adică „omul de tablă”) (815-822). După moartea lui Leo Armeanul, Metodie s-a intors ca prezbiter si a luptat fără incetare impotriva ereziei iconoclaste.

Impăratul Mihail cel Balbait (820-829) s-a dovedit la inceput părtinitor al celor intemniŢaŢi pentru venerarea icoanelor, eliberandu-i din inchisoare, dar s-a răzgandit după o vreme si a reinceput persecuŢia impotriva ortodoxiei.

Sfantul Metodie a ajuns după gratii intr-o temniŢă din Akrita. După moartea lui Mihail, conducător a fost Teofil (829-842), care desi iconoclast si el, l-a eliberat totusi pe Sf. Metodie din temniŢă, dovedindu-se un om de caracter si literat, care l-a apreciat pe Metodie pentru erudiŢia sa. Văzandu-se liber, Sf. Metodie a reluat lupta impotriva ereticilor, tolerat fiind o vreme de impărat.

Dar, după o infrangere intr-o luptă cu arabii, Teofil si-a vărsat nervii pe Metodie, spunand că Dumnezeu l-a pedepsit pentru că a lăsat un inchinător la icoane să stea in preajma lui. Metodie a incercat să-l facă să inŢeleagă că Dumnezeu il pedepseste tocmai pentru insulta adusă sfintelor icoane. Dar sfantul n-a obŢinut decat ordinul de a fi torturat. Fiind lovit mai mult in faŢă, păganii i-au rupt falca si i-au lăsat cicatrice ingrozitoare pe faŢă. Metodie a fost transferat pe insula Antigonos si inchis intr-o pesteră adancă impreună cu doi talhari, unde a stat fără să vadă lumina zilei timp de sapte ani, pană la moartea impăratului Teofil. In tot acest timp, sfinŢii mărturisitori Teodor si Teofan Poetul (prăznuiŢi in 27 decembrie), care erau de asemenea intemniŢaŢi, ii trimiteau lui Metodie versuri de incurajare iar Metodie le răspundea tot in versuri.

După moartea lui Teofil, fiul acestuia Mihail al III-lea (842-867) a ajuns impărat, dar nefiind destul de matur, Imperiul Bizantin a fost condus de fapt de mama acestuia, impărăteasa Teodora, inchinătoare la icoane.

Impărăteasa a incercat să extirpe erezia iconoclastă si a dat ordin să fie eliberaŢi toŢi cei inchisi pentru că s-au inchinat la icoane. Ereticul Annios, patriarhul de atunci a fost inlăturat si Sf. Metodie a fost făcut patriarh in locul lui. Apoi s-a organizat un sinod local la Constantinopol, prezidat de Sf. Metodie, in anul 842, in care s-a reintrodus inchinarea la icoane si s-a stabilit sărbătoarea anuală a triumfului ortodoxiei. „Sinodikonul Ortodoxiei” compus de Sf. Metodie se cantă in prima duminică din Postul Mare.

In incercarea de a-i manji reputaŢia si de a distruge iubirea enoriasilor pentru el, păganii au scos zvonuri cum că sfantul si-ar fi incălcat castitatea. Insă blasfemiatorul a fost prins si rusinat in faŢa tuturor. Ultimii ani ai sfantului au trecut cu pace, cu multă trudă in slujba Bisericii, renovand biserici ruinate de eretici, recuperand sfinte moaste imprăstiate de păgani si mutand sfintele moaste ale Patriarhului Nichifor de la locul intemniŢării inapoi la Constantinopol.

Sfantul Metodie a murit in anul 846. El a fost apropiat duhovniceste de Ioanichie (prăznuit in 4 noiembrie), care a proorocit că acesta va deveni patriarh si că va muri in acel an. Pe langă „Sinodikonul Ortodoxiei,” sfantul a mai intocmit un set de reguli pentru cei convertiŢi la Ortodoxie, trei ritualuri de căsătorie, mai multe pastorale si imnuri bisericesti.

Tot în această zi, pomenirea Preacuvioasei Iulita, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Nifon, cel ce a sihăstrit în Muntele Athosului la anul 1330, si care cu pace s-a săvârsit.

Sfantul Nifon athonitul a trăit in secolul al XIV-lea, si a fost fiu de preot. Pentru Hristos a luat calea monastică, dar a fost repede hirotonit preot. Dar dragostea lui de osteneală si linistire (isihie) l-a adus la Muntele Athos. Aici el a purtat lupta cea bună mulŢi ani, sub indrumarea stareŢului său, sfantul Maxim Kavsokalivitul (Cavsocalivitul – „arzătorul de colibe”, prăznuit la 13 ianuarie). Sfantul Nifon a murit la varsta de 96 de ani, fiind slăvit de Dumnezeu cu darul facerii de minuni si al discernămantului.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului SfinŢitului Mucenic Chiril episcopul Gortinei, din insula Ciprului.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Metodiu, igumenul mănăstirii de la Peshnosha (Rusia).

Sfantul Metodie, egumen al Peshnosha a fost intemeietorul Mănăstirii Peshnosha. Tanăr fiind, a mers la Sf. Serghie din Radonezh (Radonej) si a petrecut mai mulŢi ani sub indrumarea lui, după care, cu binecuvantarea mentorului său, Metodie s-a retras in pustnicie, clădindu-si o chilie in pădure, dincolo de raul Yakhroma. Nu după mult timp, au venit mai mulŢi discipoli in acel loc mlăstinos unde se afla Sf. Metodie, doritori să urmeze exemplul nevoinŢei sale. Sf. Serghie l-a vizitat, sugerandu-i să construiască o biserică si o mănăstire in acel loc. Sf. Metodie a pus umărul la construirea chiliilor, tarand după el busteni de la rau. Din acel moment, mănăstirea s-a numit „Peshnosha.”

In 1391 Sf. Metodie a devenit igumen al acestei mănăstiri. Din cand in cand se retrăgea la caŢiva kilometri de mănăstire nevoindu-se in rugăciune. Si aici Sf. Serghie a venit la Metodie pentru convorbiri duhovnicesti, de aceea, locul a primit numele de „Beseda” („loc de conversaŢie”).

Sf. Metodie s-a săvarsit in an anul 1392 si a fost inmormantat la mănăstirea pe care a ridicat-o. Peste sfintele sale moaste s-a construit o biserică inchinată sfinŢilor Serghie din Radonezh si Metodie din Peshnosha in 1732. De la sfarsitul sec. al XVII-lea si inceputul sec. al XVIII-lea oamenii au inceput să se inchine la Sf. Metodie.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri