Iunie 10


10 Iunie


10- Iunie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a zecea, pomenirea SfinŢilor Mucenici Alexandru si Antonina.

Acestia erau din satul Crodamul său Cardamul, unde Sfanta Antonina petrecea viaŢa ei cu curăŢie si cu cinste. Fiind insă prinsă de conducătorul Fest si nevrand să se lepede de Hristos, nici să slujească demonilor, a fost băgată intr-o casă de desfranare. Si stand acolo fără să mănance trei zile, i s-a arătat noaptea lumina, si făcandu-se tunet mare s-au deschis usile casei, si s-a auzit glas din cer către dansa, indemnand-o să se scoale si să se ospăteze. Deci mancand, a iesit iarăsi si a stat inaintea conducătorului si neplecandu-se a jertfi la idoli, a fost călcată in picioare si bătută cu sabie de lemn; si iarăsi fiind adusă la casa cea de desfranare, in care prin descoperirea ingerului, intrand Alexandru, care din pricina varstei lui tinere (căci era de 23 de ani), se făcea si se arăta că mergea pentru păcat, a scos pe ascuns pe sfanta din casă, acoperindu-i capul cu haina lui, iar el a rămas acolo. Peste puŢin vădindu-se lucrul de către unii slujitori care voiau să rusineze pe sfanta, a fost adus Alexandru la conducător. Si intrebandu-l pentru ce a făcut lucrul acesta, n-a tăgăduit, ci a mărturisit pricina cu insăsi gura sa, si a fost bătut cu sabie de lemn. Apoi prinzand si pe sfanta li s-au tăiat degetele mainilor si ale picioarelor si, ungandu-le trupurile cu catran, leau dat branci intr-o groapă cu foc, si acolo si-au luat fericitul sfarsit, in ziua de 3 mai a anului 313.

Si se face prăznuirea lor la 10 iunie, in mănăstirea ce se zice a lui Maximin (Maximov), care este in Constantinopol, unde se află sfintele lor moaste, din care izvorăsc multe minuni si tămăduiri.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfinŢitului mucenic Timotei, episcopul Prusei.

Acesta a trăit in zilele lui Iulian Paravatul (Apostatul), chivernisindu-si bine Biserica ce luase. Si păstorind duhovniceste poporul dintrinsa, si avand dar de minuni nespuse, a ucis cu ajutorul acoperămantului Sfintelor Taine un balaur mare, care cu răutatea celui incuibat in locul acela, ucigasul zic de oameni si vechiul balaur, omora si pe oamenii ce treceau prin acel loc si dobitoacele numai cu suflatul lui le strica de piereau, incat in scurt timp fusese părăsit drumul ce este intre Prusa si intre apele cele fierbinŢi. Si afland paravatul Iulian minunile ce făcea sfantul, a trimis de l-au omorat. Si se face prăznuirea lui in sfantul său martiriu, ce este inăuntrul cinstitei case de bolnavi, care se află in Devteron.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Canid.

Acesta trăia pe vremea impărăŢiei lui Teodosie cel mare, fiind fiu al lui Teodot si al Teofanei, care aveau locuinŢa in latura capadocienilor, cucernici aflanduse ei si iubitori de Dumnezeu. Se spune că maica acestuia in vremea ce-l avea in pantece, se infrana de la tot felul de bucate grase, iar el după ce a fost născut nu primea a suge din ŢaŢa stangă. Iar dacă maică-sa candva s-ar fi lăcomit la hrana mai indestulată, el nici de ŢaŢa dreaptă nu se atingea. După ce a fost botezat si inŢărcat si trecand anii copilăriei, a lăsat toate si s-a dus la munte, si inchizandu-se intr-o mică pesteră, petrecea in rugăciune si in postire, căci doar o dată in săptămană gusta puŢine verdeŢuri crude si nesărate, petrecand in acest fel saptezeci si trei de ani. Deci fiindcă locul era foarte bantuit de ape, si pestera se afla inconjurată de multă umezeală, i sau stricat cu totul perii capului si ai bărbii. Si asa in multă vreme răbdand fericitul, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Teofan si Pansemnia.

Cuviosul Teofan era din cetatea Antiohiei, născut din părinŢi păgani si rău credinciosi. Si insoŢindu-se el cu femeie, si trei ani impreună vieŢuind, aceea s-a mutat din viaŢă, iar el s-a lipit de Biserica lui Hristos si a primit Sfantul Botez; si făcandu-si o chilioara mică aproape de oras, s-a inchis in ea curăŢindu-se prin toate cele ce stia că folosesc spre desăvarsita si intreaga imbunătăŢire. Deci fiind instiinŢat despre o oarecare desfranată publică, Pansemni, numită asa pentru că multora se făcuse ea pricină de pierzare, cuviosul, făcand rugăciune si dăruindu-se pe sine lui Dumnezeu, a iesit din chilie si s-a dus la aceea, căreia i-a vorbit cate erau de trebuinŢă a pleca o femeie rea si desfranată ca să-si lase petrecerea ei si să treacă la viaŢa infranată si cinstită. De aceste cuvinte luminandu-i-se ei mintea si in umilinŢă venind, a primit Sfantul botez, si după ce si-a randuit cele ale sale, a urmat fericitului Teofan. Care inchizand-o in chilia sa a făcut-o pe ea lucratoare de tot felul de bunătate, căci atata a bineplăcut lui Dumnezeu, incat si demoni izgonea si felurite boli vindeca, si vieŢuind impreună cu cuviosul Teofan un an si două luni, s-au mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Apolon (Apolo, Apolos) episcopul.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Alexie, episcop de Bitinia.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame