Iunie 1


1 Iunie


1- Iunie - unsufletortodox


În ziua întâi, pomenirea Sfântului Mucenic Iustin Filozoful.

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful s-a născut către anul 114 in Sichem, un vechi oras al Samariei, din părinŢi greci păgani. A trăit pe vremea impăraŢilor Antonin cel Pios (138- 161) si Marcus Aurelius (161-180), si s-a numit „filosof” fiindcă din copilărie s-a osarduit cu studiul filosofiei păgane, iar mai apoi cu cel al filosofiei Adevărului, invăŢătura lui Hristos.

In jurul varstei de 30 de ani Iustin a primit sfantul botez (intre anii 133 si 137) si apoi a deschis o scoală de filosofie crestină. Deci mergand la Roma in anul 155, a dat mai sus zisului impărat Antonin o apologie in scris impotriva rătăcirii idolilor, si dezvinovăŢitoare pentru credinŢa in Hristos, cu care pe una, adică credinŢa crestinilor, o adeverea si o intărea, iar pe cealaltă, adică inselăciunea idolească, o supunea cu dovediri din Scripturi.

Mai tarziu, in anul 161, puŢin după urcarea pe tron a impăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman.

Deci, fiind zavistuit de Crescent filozoful, a fost omorat cu viclesug, chinuit fiind mai inainte cu multe chinuri.

Acesta pentru viaŢa lui curată si fără prihană, ajungand la fapta bună cea desăvarsită, si ajungand plin de toată inŢelepciunea, si dumnezeiască si omenească, a lăsat pentru toŢi credinciosii scrieri pline de toată inŢelepciunea si folosul care dau mare cunostinŢă celor ce le citesc.

Tot în această zi, pomenirea SfinŢilor Mucenici Iust, Iustin, Hariton, Harita fecioara, Evelpist, Ierax, Peon si Valerian.

Acesti sfinŢi s-au nevoit la Roma, stand inaintea lui Rustic eparhul, si după multe chinuri li s-au tăiat capetele. Insă se spune că mai inainte de taiere, a zis Sfantului Iustin eparhul: „Voi credeŢi, că dacă veŢi fi omoraŢi va veŢi sui la ceruri, si veŢi lua vreun bine?” Iar el zise: „Nu ni se pare, ci suntem adeveriŢi, cum că indată ne vor primi bune răsplătiri si desfătată primire”. Si asa li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Firm.

Acesta a fost in zilele lui Maximian si pentru credinŢa in Hristos a fost prins si adus către Magon ighemonul, si neplecandu-se a aduce jertfă la idoli, a fost dezbrăcat si bătut cu vine, după aceea a fost spanzurat, chinuit in multe feluri, iar la sfarsit i-au tăiat capul, si asa a luat cununa luptelor sale.

Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Tespesie.

Acesta a fost in zilele impăratului Alexandru Sever si pentru mărturisirea in Hristos a fost prins de Simpliciu, guvernatorul Capadociei, pentru că era si el din Capadocia, si adus in capistea idolilor, ca să facă jertfă la idoli. Dar nevrand el să facă aceasta, ci mai vartos batjocorind idolii, a fost chinuit mult in multe feluri. Apoi a fost adus iarăsi in capistea idolilor, unde aduceau elinii jertfe, si apropiindu-se, a surpat jos jertfelnicul cel idolesc. Si indată a fost băgat intr-o tigaie infierbantată la foc plină de untdelemn, de smoală si deseu, si stand in ea două zile, a iesit sănătos si pe mulŢi necredinciosi i-a intors la credinŢa lui Hristos, pentru mărimea minunii. Si mai pe urmă l-au scos din cetate si i s-a tăiat capul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.