Mai 30


30 Mai


30- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea preacuviosului nostru Isaachie Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii DalmaŢilor, la Constantinopol.

Acest preacuvios a trait in veacul al IV-lea si era din părŢile Răsăritului, unde s-a facut calugar si a pustnicit cu mari osteneli in desert.

Si venind în Constantinopol în zilele lui Valens Arianul (364-378), care se ridicase cu război împotriva goŢilor, l-a întâmpinat acest fericit sfătuindu-l si rugându-l să deschidă biserica ortodocsilor; dar împăratul neascultându-l, el iarăsi i-a iesit înainte si l-a dojenit asemenea, zicându-i să deschidă si să dea bisericile ortodocsilor, dacă vrea să nu piară fugind din faŢa vrăjmasilor la război. Si scârbindu-se împăratul de îndrăznirea sfântului, a poruncit să-l bată si să fie aruncat în mărăcini. Iar sfântul iesindu-i înainte a treia oară, i-a apucat calul de frâu arătându-i aevea pieirea, de nu va întoarce bisericile crestinilor. Împăratul mâniindu-se, l-a dat pe seama lui Satornin si a lui Victor, poruncindu-le să-l pună sub pază până ce se va întoarce cu pace. Atunci i-a zise sfântul: „De te vei întoarce cu pace, înseamnă că mie nu mi-a grăit Dumnezeu; dar tu vei da dosul si vei fugi dinaintea vrăjmasilor tăi si vei fi prins si-Ţi va fi sfârsitul vieŢii tale prin foc”. A făcut împăratul război, dar fiind biruit, a scăpat într-o sură de paie, împreună cu prepozitul, care fiind părtas al acestui eres, întărâta pururea pe împăratul împotriva ortodocsilor; si în acea sură au fost arsi de goŢi. Iar sfântul a fost mărit pentru proorocia sa si pentru mărturisirea Ortodoxiei, si petrecându-si restul vieŢii în Constantinopol s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Natalie, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Varlaam, care eu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Romano si Teletie, rare de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Evplu, care s-a săvârsit fiind înfăsurat în piele de bou si pus în arsura soarelui.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame