Mai 29


29 Mai


29- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si noua, pomenirea sfintei muceniŢe Teodosia fecioara, cea din Cezareea (aducerea moastelor).

Odată, în vremea persecuŢiei împotriva crestinilor care dura deja de cinci ani, Sf. Teodosia în vârstă de 17 ani a vizitat prizonierii crestini condamnaŢi în Pretoriumul din Cezareea, Palestina. Erau Sfintele Pasti si mucenicii vorbeau despre ÎmpărăŢia lui Dumnezeu. Sf. Teodosia i-a rugat să o pomenească si pe ea când vor ajunge în faŢa lui Dumnezeu.

SoldaŢii au prins-o si au dus-o în faŢa lui Urban, guvernatorul, spunînd că acea fecioară se închina în faŢa prizonierilor. Acesta i-a cerut să jertfească la idoli dar a refuzat, mărturisindu-si credinŢa în Hristos. Apoi au torturat-o îngrozitor, rupîndu-i carnea cu cârlige de fier până i s-au văzut oasele.

MuceniŢa a răbdat în tăcere si cu zâmbetul pe faŢă chinurile si când guvernatorul i-a cerut din nou să sacrifice la idoli iar ea i-a răspuns: „Nebunule, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor”. Apoi i-au pus o piatră de gât si a fost aruncată în mare dar au salvat-o îngerii. Din nou au prins-o si a fost dată să o sfâsie fiarele sălbatice dar acestea nu s-au atins de ea. În final călăii i-au tăiat capul.

Noaptea, Sf. Teodosia a apărut părinŢilor ei care au încercat să o convingă să nu se sacrifice pentru Hristos. Era îmbrăcată într-o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap si o cruce strălucitoare de aur în mână, spunîndu-le: „PriviŢi gloria de care aŢi vrut să mă lipsiŢi!”

Sf. MuceniŢă Teodosia din Tir a îndurat mucenicie în anul 307. Ea mai este prăznuită si în 29 mai, zi în care i s-au mutat sfintele moaste la Constantinopol si apoi la VeneŢia.

Tot în această zi, pomenirea sfintei preacuvioasei muceniŢe Teodosia cea din Constantinopol (sec. VIII).

Aceasta a trăit pe vremea împăratului Teodosie III Atramiteanul, fiind fiică de părinŢi dreptmăritori, din Constantinopol. Când era ea de sapte ani, a răposat tatăl său; iar maică-sa luând copila, a tuns-o într-o mânăstire din Bizant, după care s-a săvârsit si maică-sa, lăsând fericitei toată avuŢia ei. Iar sfânta din aurul si argintul acela a făcut trei icoane: una a lui Hristos, alta a Născătoarei de Dumnezeu, si a treia a sfintei mucenice Anastasia, iar restul I-a împărŢit la săraci.

După câtăva vreme, a luat împărăŢia pe care o lăsase ortodoxul Teodosie, Leon Isaurul (717-741) cel rău credincios. Pentru că marele patriarh Gherman nu se pleca la pângăritele lui dogme, prin silnicie a fost dat afară din patriarhie cu ciomege si cu săbii, si voia ca sfânta icoană a lui Hristos, cea de deasupra porŢilor (care se zice cea de aramă) să o pogoare si să o dea focului. Si în vreme ce se săvârseau acestea si spătarul era pe scară, vrând să pogoare sfânta icoană, fericita Teodosia împreună cu alte credincioase femei si bărbaŢi apucând scara au prăbusit la pământ pe spătar, care a murit, si ducându-se la Patriarhie, au împroscat cu pietre pe răucredinciosul patriarh Anastasie. Îndată celorlalte femei si bărbaŢilor li s-au tăiat capetele, a căror pomenire se săvârseste la nouă ale lunei lui August; iar pe sfânta Teodosia un gealat oarecare crud si neomenos trăgândo către Bou, (asa se numea partea aceea a orasului) si luând un corn de berbec, a lovit-o nebuneste peste grumazi, si i-a pricinuit ei cununa muceniciei. Iar din minunile ce pururea se lucrează prin ea, este cu putinŢă tuturor să afle cât de mare îndrăzneală a dobândit ea către Dumnezeu. Si se săvârseste soborul ei în mănăstirea zisă Dexiocratus, unde se află si sfintele ei moaste.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului mucenic Olvian, episcopul cetăŢii Aneu.

Acest cuvios a trăit pe vremea împărăŢiei lui Maximian, fiind consul Alexandru si Maxim. Si a fost el adus la Iulie si Elian, de care fiind întrebat si neplecându-se a jertfi idolilor, a fost dezbrăcat de haine si pătruns si ars pe coapse cu frigări de fier înrosite în foc; apoi a fost pus la închisoare si spre a doua cercetare fiind adus, si neplecându-se, a fost dezbrăcat si i s-a strujit trupul cumplit si asa a fost aruncat în foc, unde si-a dat duhul lui Dumnezeu.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Alexandru, papă al Alexandriei.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici, un bărbat si soŢia sa, care s-au săvârsit zdrobindu-li-se oasele cu toiegele.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nan sau Ioan Tesalonirceanul, care în Smirna a mărturisit în anul 1802 si care de sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame