Mai 24


24 Mai


24- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si patra, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Simeon din Muntele cel minunat.

Acest cuvios a trăit în zilele bătrânului Iustin, si a fost născut în Antiohia Siriei, din tatăl Ioan, care era din Edesa, si din maica Marta, fiind crescut în aceeasi cetate a Antiohiei. Iar cele de aci înainte toate lucrurile minunate se spune că unele s-au întâmplat, iar altele au fost făcute de el, mai presus de om.

Zămislirea lui din pântece s-a făcut prin rugăciune. Si făcându-se de sase ani, el a defăimat toate cele de jos, s-a suit la munte si îndată s-a obisnuit si s-a deprins cu petrecerea cea grea si cu răbdarea. Si avea adesea dumnezeiesti vedenii si îngeresti arătări, care-I îndreptau spre cele ce trebuia a face, îl învăŢau cu deosebirea între cele bune si intre cele rele, adică cele bune să aleagă si de cele rele să fugă. Si înfrângând cele ale trupului si hrănindu-se nu cu omenească hrană, ci cu nemuritoare ce i se da de la cer, asa a petrecut până la iesirea din trup.

Acestea si nespusa mulŢime a minunilor, le arată mai pe larg istoria lui; atâta numai este vrednic să însemnăm, că lăsând lumea din tânără vârstă, s-a dăruit pe sine mânăstirii, la care a fost pogorât din munte, în care locuise sase ani mai înainte; iar de acolo suindu-se pe stâlp, a stat acolo ani optsprezece. Apoi mergând la Muntele minunat a petrecut zece ani, la un loc înalt de pietre seci. Si suindu-se pe stâlpul cel mic a petrecut patruzeci si cinci de ani, de i s-a făcut toată vremea vieŢii lui ani optzeci si cinci. Si dintru acestia saptezeci si nouă i-a săvârsit cu lupta si răbdarea cea mai presus de firea omenească, si adormind a fost mutat spre mărirea si asezarea îngerilor.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Meletie Stratilatul si a celor împreună cu dânsul: Ioan, Stefan, Serapion Egipteanul si Calinic vrăjitorul (magul); si a celor doisprezece comiŢi si tribuni, si a celor trei femei: Marchiana, Paladia si Sosona si a celor doi prunci: Chiriac si Hristina, si a tuturor celor unsprezece mii două sute si opt, care împreună cu dânsii au mărturisit.

Tot în această zi, pomenirea sfantului Vincentiu de Lerins (sec. V).

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri