Mai 23


23 Mai


23- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si treia, pomenirea Preacuviosului părintelui nostru Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadelor.

Acest sfânt ce poartă numele îngeresc Mihail, fiind dăruit lui Dumnezeu din braŢele mamei sale, si curăŢindu-se pe sine cu întregimea vieŢii, s-a făcut preot lui Dumnezeu celui preaînalt, si fiind întărit de Dumnezeu, a stins si a potolit toată bârfirea si desertăciunea hulitorilor de Dumnezeu, astupând gurile cele fără de Dumnezeu ale ereticilor, ce se deschideau împotriva sfintelor icoane. Si neputând suferi fiara cea cumplită, adică tiranul Leon Armeanul, dumnezeiestile cuvinte ale grăirii sale, deoarece sfântul nu s-a spăimântat de înfricosările lui nici s-a muiat cu mintea de acelea, ci cu glas slobod striga: „Eu mă închin si cinstesc dumnezeiasca si cinstita icoană a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, si a sfintei Maicii Sale, iar dogma si porunca ta o scuip si nu o bag în seamă”.

După aceea, rusinându-se tiranul si aprinzânduse de mânie, l-a osândit cu o depărtată izgonire, iar sfântul păzind chipul lui Dumnezeu curat si neîntinat a fost gonit din loc în loc. Si asa săvârsind alegerea cea bună si împodobindu-se cu îndoite cununi, s-a adăugat către arhierei ca un arhiereu, si către mucenici ca un mucenic.

Tot în această zi, pomenirea sfintei purtătoarei de mir Maria lui Cleopa, care cu pace s-a sävârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Salona Romanul, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Seluc, care s-a săvârsit fiind tăiat cu ferăstrăul.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame