Mai 20


20 Mai


20- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfântulul mucenic Talaleu.

Acesta a trăit în zilele împăratului Numerian din Liban; pe tatăl său îl chema Veruchie si pe maicăsa Romilia. Si s-a nevoit el de a învăŢat mestesugul doctoricesc si a fost prins la Azarvon, care este al doilea Ţinut al Cilicilor, fiind ascuns într-un măslinis si a fost adus înaintea guvernatorului Teodor. Acesta, neputându-l pleca să aducă jertfă la idoli, a poruncit să-i fie pătrunse gleznele si băgând streang prin găuri să fie spânzurat cu capul în jos; dar slugilor părându-li-se că împlinesc porunca, luându-li-se mintea de către puterea dumnezeiască, au sfredelit un trunchi de lemn, ca si cum ar fi fost sfântul, si l-au spânzurat. Pentru aceasta însă ei au fost bătuŢi, ca si cum si-ar fi bătut joc de guvernator. Iar două din aceste slugi, Alexandru si Asterie, văzând acea preaslăvită minune, au crezut în Hristos, dar pentru aceasta li s-au tăiat capetele.

După aceea sfântul a fost supus la multe chinuri iar la sfârsit, i s-a tăiat capul la Edesa, cetatea egeilor.

Tot în această zi, pomenirea ostasilor care au crezut prin sfântul Talaleu, si care de sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ascla.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor trei cuviosi si purtători de Dumnezeu părinŢi: Nichita, Ioan si Iosif, ctitorii sfintei si împărătestii Manastiri cea nouă din Hios, care cu pace s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea scoaterii si mutării moastelor celui între sfinŢi părintelui nostru Nicolae din Mira Lichiei, făcătorul de minuni.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Talasie, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu pustnicul, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame