Mai 19


19 Mai


19- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a nouăsprezecea pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, si cei împreună cu el Acachie, Menandru si Polien.

Dintre acestia, Patrichie episcopul Prusei, fiind pârât că credea în Hristos, a stat de faŢă înaintea eparhului Iulie, care căutând să-l facă să se închine la idoli, îi spunea că izvorârea apelor celor calde se înfierbântă prin purtarea de grijă a zeilor si sunt vărsate pentru binele oamenilor. Iar sfântul mucenic i-a răspuns că întru-adevărat pentru binele oamenilor izbucnesc apele cele fierbinŢi, însă prin puterea Domnului nostru Iisus, Care a rânduit două locuri: unul plin de bunătăŢi, în care se odihnesc drepŢii, iar celălalt plin de întuneric si de foc, unde vor fi osândiŢi păcătosii după învierea cea din morŢi ; si căuta sfântul să explice eparhului felul si rostul acestei rânduieli dumnezeiesti, însă eparhul a poruncit să fie aruncat în mijlocul izbucnirilor de ape fierbinŢi, care lui nimic nu i-au stricat ci mai vârtos acelora ce l-au băgat. Atunci i s-a tăiat capul cu sabia împreună cu Acachie si Menandru si Polien. Si se face soborul lor în casa preasfintei de Dumnezeu Născătoarei.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Memnon, făcătorul de minuni.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Arolot.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Chiriachi, care prin foc s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Teotimi, care prin sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame