Mai 18


18 Mai


18- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea sfinŢilor mucenici Petru, Dionisie (Denisa), Andrei, Pavel si Hristina (Cristina) fecioara.

Dintre acestia sfântul Petru era din orasul ce se cheamă Lampsac. Adunându-se la Dacno, domnul cetăŢii evridinilor, a silit pe sfântul Petru ca să jertfească Afroditei, si nevrând acesta să se supună, ci mărturisind pe Hristos Dumnezeu, i-au zdrobit tot trupul cu legături, cu lemne si cu roate. Pentru aceasta în timpul chinurilor si-a dat duhul si a luat de la Dumnezeu cununa nevoinŢei. Iar Pavel si Andrei se trăgeau cu neamul din Mesopotamia, si fiind ostasi sub zisul Dacno, s-au dus la Atena cu el. Si fiind prinsi acolo Dionisie si Hristina, Pavel si Andrei i-au luat asupra lor să-i păzească, dar mai apoi ei au poftit pe sfânta Hristina, care era fecioară si frumoasă si în vârstă de nuntă, ca să se împreune cu dânsii spre păcat. Iar ea neînduplecându-se nici de cum, în loc să o silească ei si-au schimbat gândul datorită învăŢăturilor ei, si au crezut în Hristos. Pentru aceasta Pavel, Andrei si Dionisie au fost ucisi si îngropaŢi de mulŢimea pietrelor azvirlite asupra lor; iar sfânta Hristina aruncându-se peste ei, i s-a tăiat capul.

Tot în această zi, pomenirea sfintilor mucenici Iraclie, Paulin si Venedim.

Iraclie, Paulin si Venedim erau din Atena si propovăduind cuvântul Evangheliei îndemnau pe păgâni si pe închinătorii la idoli să se întoarcă de la desertăciunea si înselăciunea idolilor. Pentru aceasta au fost prinsi si dusi la stăpânitorul. Acesta după ce mai întâi i-a bătut cumplit si a încercat si alte multe chinuri, si fiindcă s-au păzit nevătămaŢi prin puterea lui Dumnezeu, pentru aceea la sfârsit le-a tăiat capetele, si asa au luat fericiŢii cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfintelor sapte femei muceniŢe din Anghira Galatiei: Tecusa, Alexandra, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana, Iulia si mucenicul Teodot.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufrasia, care în adâncul mării s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi părintele nostru Stefan cel nou, patriarhul Constantinopolului.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Iulian, care fiind târât pe spinii rugului, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Teodor, papă al Romei, care, strujit fiind, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Anastaso care întru ale lui Leucadie cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Martinian, cel dintru ale lui Areovint.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri