Mai 16


16 Mai


16- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a saisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Teodor sfinŢitul, ucenicul preacuviosului Pahomie cel Mare.

Fericitul acesta îndeletnicindu-se cu legea lui Dumnezeu si tot curat făcânduse si arătându-se vas ales si sfinŢit, s-a învrednicit si de numirea cea adevărată si mare, dimpreună-locuitor si asemenea la chip făcându-se marelui Pahomie. Pentru aceea locasurile etiopienilor, după dumnezeiescul Avacum a zice spăimântând, si ca în uimire capetele acestora tăind, a trecut la darurile răsplătirii cu sudorile bunei fapte, alungând toată boala si toată slăbiciunea de la oameni.

Tot în această zi, pomenirea celui dintre sfinŢi părintele nostru Alexandru arhiepiscopul Ierusalimului, si a sfinŢilor mucenici Avda si Avdiis episcopii, saisprezece preoŢi, nouă diaconi, sase călugări si sapte fecioare.

Acestia mărturisind pe Hristos si propovăduind în Persia, au fost prinsi si dusi la domnitor; si neplecându-se ei a cinsti dogma persienească, ci mărturisind pe Hristos si felurite chinuri suferind, la sfârsit li s-au tăiat capetele cu sabia si au primit cununile muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici Isaachie, Simeon si Vahtisoiu, care prin foc s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea celor din Mânăstirea sfântului Sava, părinŢi ucisi de către Vlemini.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic PapilIn, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Petru cel din Vlaherna, care cu vine de bou fiind bătut, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Nicolae patriarhul Constantinopolului, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Eufimia, aproape de limanul Neoriei, de la sfânta Dinamis.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Nicolae cel din Mezov, care a mărturisit în Tricala, la anul 1619 si care prin foc s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame