Mai 13


13 Mai


13- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea sfintei muceniŢe Glicheria.

Aceasta a trăit în zilele împăratului Antonin si a guvernatorului Savin, în cetatea Traianopolei. Si aducând guvernatorul jertfă idolilor în cetate, sfânta a făcut semnul cinstitei cruci pe frunte, si a mers la guvernator, declarând că este crestină si roaba lui Hristos. Si îndemnând-o guvernatorul ca să jertfească, ea a intrat în capiste si, făcând rugăciune către Dumnezeu, a surpat idolul lui Dia si l-a zdrobit. Iar păgânii ce erau acolo aruncau cu pietre asupra ei si nu o ajungeau. De aceea au spânzurat-o de cosiŢe si au strujit-o si au pus-o în temniŢă, dându-se poruncă să nu i se dea mâncare multe zile. Dar ea primind hrană prin înger, nici un rău n-a pătimit; si intrând la dânsa în temniŢă si găsind o strachină si pâine si lapte si apă, cu toate că temniŢa era încuiată s-au îngrozit guvernatorul si cei ce erau cu el. După aceea a fost supusă la multe felurite chinuri si rămânând nevătămată, a făcut pe temnicerul Laodichie să se cutremure si să mărturisească pe Hristos, pentru care i s-a tăiat capul. Iar sfânta a fost dată la fiare si asa si-a dat sufletul la Dumnezeu, si se îngropară sfintele ei moaste în Iraclia Traciei.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Laodichie, păzitorul temniŢei, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Serghie Mărturisitorul.

Acesta fiind de neam slăvit si mare, si după suflet s-a dovedit mare. Căci stând înaintea împăratului Teofil cel prigonitor si fără de Dumnezeu, acuzat că se închină sfintelor icoane si, legându-i-se grumajii cu o funie a fost purtat si înconjurat prin mijlocul uliŢei celei pline de popor, suferind scuipări si ocări si luându-i-se toată averea, si în temniŢă rău pătimind si cu toată casa sa totodată cu femeia si cu copiii a fost izgonit. Si de necazurile înstrăinării îndestulându-se si luptându-se cu diferite scârbe, a fost chemat de Dumnezeu, si s-a dus ca să câstige vrednice răsplătiri de la Hristos, Cel care dă răsplata nevoinŢei.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Pavsicacos, episcopul Sinadei.

Acest fericit avea patrie cetatea Apamiei si părinŢi din cei alesi si de bun neam si hrăniŢi cu adevărata credinŢă crestinească. Iar el, tânăr încă fiind, se înfrâna cu postul, cu îndelunga rugăciune si cu cealaltă aspră petrecere. Pentru care s-a si supus vieŢii sihăstresti si se hrănea cu puŢină pâine si apă; si întrebuinŢând mestesugul doctoresc, vindeca si trupurile si sufletele; se lupta împotriva demonilor si-i izgonea; slăbănogirile le vindeca, înghebosările îndreptă, si alte preamărite minuni săvârsea. Iar prin vădirea Celui ce pe toate le face arătate făcându-se cunoscut patriarhului Constantinopolului, fericitul Chiriac, si de el hirotonisit fiind, a fost trimis la biserica Sinadelor.

Aici sfântul îndată cu prastia cuvântului a izgonit pe lupii cei gânditori si cu cuvântul cel ascuŢit tăindu-i ca pe niste mădulare putrede, i-a scos afară, ca să nu pricinuiască vreo vătămare părŢii celei sănătoase. Astfel dând turmelor sale netemere si vindecare, s-a dus la Constantinopol si întâlnind pe împăratul Mavrichie, si vindecându-l de patima de care era stăpânit, l-a plecat ca prin hrisov să dăruiască cetăŢii sale dajdia cea de peste an, care era o litră de aur. Întorcându-se spre Sinada si ajungând la locul ce se numeste Solin, numai prin rugăciune a făcut să izvorască apă ca să potolească setea celor ce călătoreau. Asa bine si plăcut lui Dumnezeu vieŢuind, si la mulŢi făcându-se pricină de mântuire, si-a schimbat viaŢa si s-a mutat către cele dorite.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Alexandru, episcopul Tiverianilor, care de sabie s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Nichifor presbiterul Mânăstirii Efesului, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi se săvârsesc înnoirile cinstitei si dumnezeiestii biserici a preasfintei stăpânei noastre, Împărătesei a toate, care se află în ostrovul sfintei Glicheria.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Eftimie cel nou, ctitorul Mânăstirii Ivirilor din Aton, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Ioan Iviritul, tatăl pomenitului Eftimie, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gheorghie Iviritul, rudenie pomenitului Eftimie, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea cuviosului Gavriil Iviritul, care a auzit dumnezeiesc glas si a scos din mare icoana cea făcătoare de minuni a Maicii Domnului ce se zice PortăriŢa, care cu pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea monahilor cuviosi mucenici IviriŢi, care înfruntând pe împăratul Mihail si pe patriarhul Ioan Vecos apărând dreapta credinŢă, au fost aruncaŢi în mare si asa s-au săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri