Mai 11


11 Mai


11- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Mochie.

Acesta a fost în zilele împăratului DiocleŢian si ale lui Laodichie, proconsulul Europei. Si era preot al sfintei biserici a lui Dumnezeu celei din Amfipol. PărinŢii lui se numeau Eufratie si Eustatia, trăgându-se din Roma cea veche, de bun neam si bogaŢi. Sfântul Mochie se nevoia pururea la învăŢătură si propovăduia pe Hristos, si poruncea si-i sfătuia pe toŢi să se apere de rătăcirea idolilor.

Deci făcând proconsulul jertfă la zeul fals Dionis, si adunându-se închinătorii de idoli, s-a apropiat sfântul si a răsturnat jertfelnicul. Iar când l-au prins a mărturisit pe Hristos Dumnezeu adevărat, si a fost supus la felurite si cumplite chinuri, de către proconsulul Laodichie, iar după moartea acestuia sfântul a fost chinuit de prinŢul Talasie si proconsulul Maxim. Astfel fiind dat la fiare, acelea nu-i stricară nimic. Pentru aceasta tot poporul a strigat ca să-l slobozească si a fost trimis către stăpâ-nitorul Filipisie, la Perintos cetate a Traciei, care acum se cheamă Iraclia. Si de acolo a fost trimis la BizanŢ, unde i s-a tăiat capul si a fost îngropat o milă de loc de la cetate în laturi. Iar după aceea, zidindu-i marele Constantin o biserică înfrumuseŢată si de mult preŢ, a fost mutat sfântul în ea.

Tot în această zi, pomenirea inaugurării de Dumnezeu păzitei si de Dumnezeu măritei cetăŢi a Constantinopolului, mai ales a dăruirii sau a închinării ei în paza si ocrotirea preasfintei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei si pururea Fecioarei Maria.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Dioscor cel nou.

Acesta era de neam din Mitropolia Smirneilor, si pentru credinŢa lui Hristos fiind adus înaintea mai-marelui cetăŢii, si mărturisind că este crestin, a fost legat si băgat în temniŢă. Apoi iarăsi aducându-se la întrebare si stând tare în credinŢă, a fost omorât din porunca aceluiasi judecător.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Arghiros Tesaloniceanul, care s-a nevoit la anul 1806.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor părinŢilor nostri, cei întocmai cu apostolii, Chiril- Constantin si Metodie, care au adus lumina Evangheliei popoarelor slave, în veacul al nouălea.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri