Mai 10


10 Mai


10- Mai - unsufletortodox


În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfântului apostol Simon Zilotul, adică râvnitorul.

Acesta este Simon, care se numeste si Natanael, cel ce a fost mire la nunta cea din Cana, unde a fost chemat Hristos cu ucenicii Săi si a prefăcut apa în vin. Deci văzând Simon minunea aceasta a lăsat mireasa, nunta si casa, si a urmat după Hristos, prietenul si făcătorul de minuni si aducătorul de mireasă, si Mirele sufletelor celor curate. El a fost cu apostolii în foisor, când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, si umplându-se de Acesta si înconjurând mai tot pământul, a ars toată înselăciunea mulŢimii zeilor, si trecând prin toată Mauritania si prin Africa a propovăduit pe Hristos. Si după aceea mergând în Britania, si luminând pe mulŢi cu cuvântul Evangheliei, a fost răstignit si îngropat acolo; si precum a avut râvnă fierbinte spre AtotŢiitorul Dumnezeu, a dobândit si numele după chipurile si obiceiurile sale.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici si fraŢi: Alfiu, Filadelf si Ciprian.

Acestia erau din locul Vascanilor din cetatea Prefacta de bun neam si străluciŢi cu averea, fii fiind lui Vitalie, domnitorul acelei cetăŢi. Au fost crescuŢi în religiozitate si în citirea dumne-zeiestilor Scripturi de un oarecare sfânt bărbat Onisim, care propovăduia pe Hristos. Mai întâi fiind cercetati de un oarecare Anghelion, ce era trimis de la Roma cu scrisori împărătesti, au fost trimisi la Roma de către Lichiniu, iar acesta i-a dat spre cercetare lui Valerian, de care au fost trimisi la Potiola, către guvernatorul Diomid, iar acesta i-a trimis către Tertil, care cârmuia Sicilia. Deci de la fiecare guvernator din cei zisi au suferit sfinŢii felurite chinuri, iar din chinurile la care i-a supus Tertil si-au primit fericitul sfârsit. Si asa acesti trei purtători de biruintă s-au mutat la cele ceresti.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Isihie mărturisitorul.

Acest cuvios Isihie era din cetatea Adrapinilor si era bărbat bun si blând si se purta potrivit cu numele. Rugându-se el lui Dumnezeu ca să-i arate lui un loc în care să slujească si să fie bineplăcut Lui, i s-a descoperit să se ducă spre părŢile mării, la muntele ce se zice Maion, unde a si petrecut multă vreme.

Apoi de acolo pogorându-se spre mare, si făcând aproape casă de rugăciune sfântului Andrei si restul vieŢii petrecându-si întru sihăstrie si răbdare si multe lucrări de minuni săvârsind, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Lavrentie, care cu pace s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame