Aprilie 7


7 Aprilie


7- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a saptea, pomenirea sfântului mucenic Caliopie.

Acest sfânt mucenic a fost pe vremea împăratului Maximian, fiu al Teocliei, învăŢat în credinŢa lui Hristos, si era din Perga Pamfiliei, crescut lângă maicăsa cu dreapta credinŢă si nevoindu-se cu dumnezeiestile Scripturi. Fiind pornită prigoană asupra crestinilor, întărindu-se pe sine, si luând învăŢături si sfătuire de la maicăsa, ca să moară pentru mărturisirea lui Hristos, s-a dus însusi, nechemat, la guvernatorul Maxim în cetatea lui Pompie, si propovăduind înaintea lui numele lui Hristos, a fost legat cu coatele mâinilor îndărăt si bătut cu plumb, întins pe o roată si ars dedesubt cu foc. Dar arătându-se îngerul Domnului, a oprit roata si focul s-a răcit si s-a arătat îngerul cu groază, pentru cei ce-l priveau. Iar pe sfântul l-au luat si l-au băgat în temniŢă cu carnea sfărâmată, unde intrând maică-sa, îi stergea sângele de pe răni. Si, împărŢindu-si ea toată averea la săraci, si iertându-si robii si roabele, care erau până la cinci sute si cincizeci cu toŢii, s-a alăturat fiului ei si cântau împreună. Iar la miezul nopŢii, s-a făcut lumină în temniŢă, si a venit glas de sus, care fericea îndrăznirea si mărturisirea mucenicului, care mai vârtos se înălŢa spre lupte. Deci rămânând întru acestea neclintit, a fost osândit să fie răstignit; si a devenit părtas la patimile Stăpânului, nu numai cu chipul morŢii, ci si cu vremea în care se întâmplau acestea, fiindcă era în sfânta Joia cea mare, înaintea Învierii lui Hristos, Dumnezeului nostru. Răstignindu-l cu capul în jos, că si maică-sa poftise aceasta, dând încă si cinci galbeni de aur chinuitorilor pentru aceasta; a doua zi, în Vinerea cea mare, la trei ceasuri, si-a dat sufletul lui Dumnezeu. Iar după ce l-au pogorât de pe cruce, a căzut maică-sa peste dânsul si, lesinând, si-a dat si ea sufletul, si a fost îngropată cu sfântul mucenic si fiul ei la un loc.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi părintelui nostru Gheorghe, episcopul Mitilenei.

Acest sfânt, din mică vârstă iubind pe Hristos, s-a călugărit. Si plinind tot felul de virtute, a câstigat mai mult decât alŢii smerenie. Si fiind foarte milostiv, a fost înălŢat în scaunul Mitilinei. Întru care binestrălucind si biruind cu multa înŢelepciune pe luptătorii împotriva icoanelor, si făcându-i a-si cunoaste rătăcirea, si măcar că se afla în trup, dar pentru covârsitoarea sa cumpătare cu îngerii se aduna, s-a mutat din viaŢa aceasta. Si dăruind izvor de minuni din dumnezeiestile sale moaste, este vrednic a fi iubit de toŢi.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Rufin diaconul.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Achilina cea nouă, care cu mâinile înapoi legate si cu pântecele puse pe foc s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor două sute de mucenici cei din Sinope, care s-au săvârsit prin sabie.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame