Aprilie 25


25 Aprilie


25- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si cincea, pomenirea sfântului apostol si evanghelist Marcu.

Prealăudatul apostol Marcu a propovăduit pe Hristos în tot Egiptul si Libia si Varvaria si în Pentapole, în zilele lui Tiberiu Cezarul, si a scris si Evanghelia sa, tâlcuindu-i-o apostolul Petru, si mergând în Cirineea Pentapolei, a făcut multe minuni. De aceea sa dus în Alexandria cea dinspre Faros, si de acolo la Pentapole, făcând pretutindenea minuni, si împodobind Bisericile lui Hristos cu hirotonii de episcopi si de ceilalŢi clerici. După aceea mergând iarăsi la Alexandria, si aflând pe oarecare fraŢi de lângă mare, la Vucoli, petrecea cu dânsii binevestind si propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Acolo închinătorii idolilor nesuferind a vedea sporin-du-se credinŢa în Hristos, l-au legat cu streanguri si l-au târât, si carnea pe pietre se zdrelea si sângele lui rosia pământul.

Băgându-l în temniŢă, i s-a arătat Domnul spunându-i mai înainte mărirea ce avea să primească; la ziuă iarăsi legându-l, l-au târât pe uliŢe iarăsi si asa zdrelindu-se si rupându-se de pietre, si-a dat sufletul lui Dumnezeu. Iar la chip arăta astfel: nici foarte plin la trup, nici preaînalt, nici scund si mărunt; ci cuvios si împodobit la măsura vârstei crescându-i si cărunteŢe. Nasul lungăreŢ iar nu scurt, nici cu vreo lipsă ci drept, sprâncenele îi băteau jos, barba lungă, capul plesuv; la faŢă era încuviinŢat, era milostiv si lăsător, si dulce la vorbă cu cei ce se întâlnea, atât cât era tocmit la toate, si strălucea virtuŢile sufletului cu harurile trupului său.

Tot în această zi, pomenirea celui între sfinŢi părintelui nostru Macedonie, patriarhul Constantinopolului.

Tot în această zi, sfânta muceniŢă Nichi.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosilor opt părinŢi sihastri.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri