Aprilie 14


14 Aprilie


14- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea celui între sfinŢi părintelui nostru Martin Mărturisitorul, papă al Romei.

Acest sfânt a trăit pe vremea împărăŢiei lui Constantin, cel poreclit Pogonat, adică bărbosul, care Constantin a fost ucis în baia Dafnei în Sicilia, lovit în cap cu un vas. De aceea pentru dreapta lui credinŢă, trimiŢând împăratul a adus de la Roma în capitală cu sila pe fericitul acesta, care a pătimit multe necazuri la mergerea si la întoarcerea sa. Si fiind împăratul tot una si la un gând cu eresul monoteliŢilor, si punându-l în legături, ca si cum ar fi fost făcător de rele, l-au pus la închisoare; după aceea l-au trimis în surghiun la orasul Cherson, unde săvârsindu-si rămăsiŢa vieŢii ca un luptător, s-a mutat către Domnul.

Tot în această zi, pomenirca sfinŢilor mărturisitori episcopi de Apus: Serghie, Pir si Teodor, care au fost împreună cu sfântul Martin.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ardalion comediantul.

Acest sfânt a fost pe vremea împăratului Maximian, aflându-se prin teatre si făcând schimele unuia si altuia, si făŢărnicindu-se, arăta patimile si întâmplările celorlalŢi. Fiindcă odată a socotit să se făŢărnicească, arătând împotrivirea crestinilor către tirani în vremea muceniciei, pentru aceasta s-a spânzurat singur, si se zgâria; ca si cum nu voia să aducă jertfă zeilor. Poporul văzând acestea plesnea cu mâinile si lăuda prefacerea lui cea iscusită si vitează. Atunci Ardalion a strigat cu glas mare către popor ca să tacă, si asa s-a mărturisit pe sine că este adevărat crestin. Guvernatorul iarăsi l-a sfătuit să-si prefacă socotinŢa, dar el nevrând, si rămânând în credinŢa lui Hristos, a fost aruncat într-un cuptor ce era ars cu foc, si asa săvârsindu-se a primit cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Tomaida.

Această sfântă Tomaida s-a născut în Alexandria, si bine fiind crescută si învăŢată de părinŢii săi, a fost însoŢită cu bărbat si era în casa bărbatului său, cu multă credinŢă, si petrecea cu întreagă înŢelepciune si cinste. Si vieŢuia împrenă eu ei si trupescul părinte al tânărului, care luase luisi noră pe Tomaida. Într-una din zile, neaflându-se acasă fiul său, pierzătorul de suflete diavol, a băgat în bătrânul cuget de ocară împotriva nurorii sale, si cugeta să se împreuneze cu tânăra, în toate chipurile uneltind spre împlinirea scopului său. Însă fericita Tomaida, mult sfătuind si rugând pe bătrânul, nimic nu isprăvea; căci întunecat cu mintea de diavol, luând sabia fiului său, si lovind pe tânăra foarte tare a tăiat-o în două; si ea si-a dat sufletul Domnului, si s-a făcut muceniŢă pentru întreaga ei castitate; iar bătrânul, îndată pierzindu-si vederile, umbla prin casă orb. Si mergând oarecare spre aflarea fiului său, au aflat pe tânără zăcând moartă pe pământ si bătrânul se purta orb încoace si încolo, rătăcind, prin casă; acesta întrebat ce este aceasta ce se vede, a descoperit adevărul si mustrându-se pe sine, că cu mâna sa a făcut ucidere, adăugând încă si rugându-se ca să fie dus de ei la guvernator si să-si primească osânda. Acestia plecându-se l-au dus la guvernator si cunoscânduse adevărul, din porunca lui s-a tăiat capul bătrânului. ÎnstiinŢat fiind de acestea ava Daniil de la Sketis s-a coborât la Alexandria, si luând moastele sfintei, le-a dus la Sketis, si le-a asezat în cimitirul său, pentru că sfânta s-a nevoit prin sânge si s-a săvârsit pentru curăŢie. Si un oarecare din Sketis, fiind stăpânit de pofta desfrâului, s-a dus la mormântul fericitei, si luând untdelemn din candela ei si ungându-se, luând încă si binecuvântarea ei, când s-a arătat lui în vis, desteptându-se s-a izbăvit de patimă. De atunci si până astăzi fraŢii din Sketis au mare ajutor pe fericita Tomaida în luptele împotriva trupului.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri