Aprilie 13


13 Aprilie


13- Aprilie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Artemon.

Sf. Mucenic Artemon s-a născut din părinŢi crestini, în Laodiceea, Siria, în prima jumătate a secolului al III-lea. Încă de mic s-a pus în slujba bisericii, fiind cititor timp de 16 ani.

Pentru râvna sa Episcopul Sisinius l-a hirotonit diacon. Sf. Artemon si-a îndeplinit si această datorie cu fervoare si constiinciozitate timp de 28 de ani după care a fost făcut preot. Ca preot Sf. Artemon a slujit Biserica crestină 33 de ani, ducând numele crestinismului printre păgâni. Când împăratul DiocleŢian (284-305) a început persecuŢia îngrozitoare împotriva crestinilor, Sf. Artemon era deja bătrân. Împăratul a scos un edict prin care îi obliga pe crestini să jertfească la idoli.

Sf. Sisinius, stiind de ameninŢarea sosirii comandorului militar Patricius în Laodiceea, au mers împreună cu Preotul Artemon si alŢi crestini la templul zeiŢei Artemis, unde au zdrobit si au dat foc idolilor, făcîndu-i una cu pământul.

După aceea, Sf. Sisinius si Sf. Artemon au adunat crestinii în biserică, încurajîndu-i să nu se lepede de credinŢa lor si să nu se teamă de chinuri.

Când a ajuns în Laodiceea, Patricius a sărbătorit festivalul de 5 zile închinate unor zei păgâni, după care s-a îndreptat spre templul lui Artemis ca să aducă ofrande zeilor. Aflînd cine a distrus templul, a mers cu un detasament de soldaŢi la biserica unde crestinii se aflau la rugăciune.

Cînd s-a apropiat de biserică a simŢit dintr-o dată un fior, după care a făcut febră încât abia mai sufla. SoldaŢii l-au dus acasă si l-au pus în pat. El a spus că l-au blestemat crestinii si că Dumnezeul lor îl chinuie. Desi s-a rugat la idolii săi, acestia nu l-au făcut bine. Atunci a trimis după Sf. Sisinius si i-a cerut ajutorul promiŢînd să-i ridice statuie din aur în mijlocul orasului dacă îl ajută. Sfântul i-a răspuns: „Păstrează-Ţi aurul, dar dacă vei crede în Dumnezeu, El te va tămădui.”

Temîndu-se că va muri, Patricius a declarat că crede în Dumnezeu si s-a vindecat. Dar această minune nu a putut vindeca sufletul înrăit al păgânului. Chiar dacă nu s-a atins de Sf. Sisinius, el nu a renunŢat la edictul imperial împotriva altor crestini din orasul Cezareea. Pe drum s-a întâlnit si cu Sf. Artemon, care era urmat de sase măgari sălbatici si două căprioare.

Când Patricius l-a întrebat cum putea controla acele animale sălbatice, sfântul i-a răspuns că o face prin cuvântul lui Dumnezeu. Păgănii i-au descoperit lui Patricius că si Sf. Artemon a participat la distrugerea templului lui Artemis si a dat ordin să fie arestat si dus în Cezareea. Sf. Artemon a plecat cu soldaŢii fără frică dar a trimis animalele la Sf. Sisinius. Văzînd animalele, Sf. Sisinius s-a întrebat de ce au venit acele animale la el, iar o cerboaică, primind grai prin har dumnezeiesc i-a răspuns că slujitorul lui Dumnezeu Artemon a fost prins de necredinciosul Patricius si că îl duce în lanŢuri în Cezareea. El ne-a poruncit să venim aici si să îŢi spunem ce s-a întâmplat.” Să nu te minunezi că Domnul, Care a dat glas asinului lui Valaam (Num. 22:28), a făcut să grăiască si cerboaica.” Episcopul l-a trimis pe diaconul Phileas la Cezareea ca să verifice această informaŢie.

În Cezareea Patricius l-a pus la judecată pe Sf. Artemon, obligîndu-l să se închine în templul lui Asclepius. În templul acela al păgânilor trăiau multe vipere veninoase. Preotul păgân nu a deschis niciodată usile si nici nu a pus cele pentru jertfă în faŢa idolului. Dar Sf. Artemon, chemînd numele lui Dumnezeu, a deschis usile si a dat drumul serpilor. Păgânii au dat să fugă dar sfântul i-a oprit si a ucis serpii dintr-o suflare. Unul din preoŢii păgâni, Vitalius, a crezut în Dumnezeu si l-a rugat pe Artemon să-l boteze.

Patricius a crezut că Sf. Artemon a ucis serpii cu vrăjitorie, aducîndu-l iar la judecată si la chinuri trupesti. Între timp, cerboaica a ajuns în Cezareea si sa lăsat la picioarele mucenicului, lingîndu-i rănile. Din voia lui Dumnezeu aceasta a glăsuit din nou, vorbind împotriva păgânilor fără credinŢă. Cerboaica i-a spus lui Patricius că va fi luat de două păsări de pradă si va fi aruncat într-un cazan cu smoală fierbinte. Enervat la culme, el a dat ordin soldaŢilor să tragă cu arcul în animal dar acesta a scăpat. De frică să nu vină tot mai mulŢi spre credinŢa Sf. Artemon pentru minunile pe care le-a făcut, Patricius a dat ordin să fie executat.

Ei au umplut un cazan urias cu smoală fiartă vrînd să-l arunce pe sfânt în el. Patricius a mers călare până la gura cazanului ca să vadă dacă într-adevăr cazanul fierbea. Atunci doi îngeri în formă de vultur l-au ridicat pe păgân si lau aruncat în smoala fiartă, astfel că nu a mai rămas nici urmă de os din el.

La văzul minunii, toŢi au fugit în afară de Sf. Artemon care l-a binecuvântat si slăvit pe Dumnezeu. Când sfântul a terminat rugăciunea, din pământ a izvorât un firicel de apă. Sf. Artemon a botezat pe preotul păgân Vitalius si pe mulŢi alŢi păgâni care au ajuns să creadă în Hristos. În dimineaŢa următoare, Sf. Artemon i-a împărtăsit pe noii botezaŢi cu Sfintele Taine.

MulŢi din cei botezaŢi au fost hirotoniŢi diaconi si preoŢi iar Vitalius a devenit Episcopul Palestinei. Sf. Mucenic Artemon, călăuzit de pronia cerească a propovăduit Evanghelia în Asia Mică. Apoi un înger l-a dus într-un loc care i s-a descoperit si unde a convertit pe mulŢi la Crestinism. Acolo si-a aflat sfârsitul, pentru că păgânii l-au prins si i-au tăiat capul (+ 303).

Sf. Artemon este prăznuit în 24 martie după calendarul grecesc.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Dimitrie Peloponisiu care s-a nevoit la anul 1803.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor muceniri Maxim, Cvintilian si Dada.

În zilele împăraŢilor Maximilian si DiocleŢian, fiind prinsi sfinŢii acestia în satul Oxivia, au fost dusi la Tavrichie si Gaiu. Si guvernatorii stând la cercetare, sfinŢii mărturisind pe Hristos, au fost băgaŢi la închisoare; iar când dormeau ei a venit diavolul semuindu-le lor cele dimpotrivă; si după ce s-au sculat ei au stat la rugăciune, întărindu-se unul pe altul, si venind îngerul Domnului i-a făcut pe ei îndrăzneŢi. Iar după ce s-a făcut ziuă, sculându-se ei si foarte silniciŢi fiind de rău-credinciosi, nu s-au lepădat de Hristos, ei în chip limpede si cu îndrăzneală mărturisindu-L Dumnezeu adevărat si Făcător al totului, au fost bătuŢi cumplit si pusi la închisoare; apoi mai în urmă, împreună cu ceilalŢi fiind cercetaŢi li s-au tăiat capetele.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Elefterie Persul.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Teodosie.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Zoil.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame