Martie 30


30 Martie


30- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan, cel ce a scris Scara.

Acest sfant, pe cand era in varstă de saisprezece ani, ajunsese, din pricina iscusinŢei sale la minte, foarte invăŢat in toată stiinŢa de pe vremea lui. Voind să se aducă pe sine jertfă preasfinŢită lui Dumnezeu, s-a dus la Muntele Sinai, unde s-a făcut monah si a petrecut in ascultare. Mai tarziu, cand a ajuns la varsta de nouăsprezece ani, pornind de acolo, s-a dus la un loc de sihăstrie care se găsea la depărtare de cinci leghe de mănăstire, unde s-a hotărat să pună inceput luptelor sale inalte pentru virtute. Locul acesta se numea Tolas; si a petrecut aici patruzeci de ani in dragoste fierbinte si inflăcărat de dogoarea iubirii dumnezeiesti. Se hrănea cu toate acele lucruri care sunt ingăduite, fără de prihană, vieŢii sihăstresti, dar gusta din toate numai cate puŢin si niciodată nu se sătura, iar cu aceasta, după cate se pare, frangea cu multă inŢelepciune orice fel de mandrie care ii răsărea in suflet. Dar cine este in stare să povestească in cuvinte izvorul cel imbelsugat al lacrimilor aceluia? Nu se deda somnului decat in măsura in care privegherea prea indelungată nu trebuia să-i nimicească starea minŢii lui. Iar calea vieŢii lui era rugăciunea cea neincetată si dragostea cea neasemănată faŢă de Dumnezeu.

Osarduindu-se deci in toată virtutea si ducand viaŢă imbelsugată, el s-a invrednicit de nenumărate mari vedenii. Pe cand se afla odată in chilia lui si un ucenic al lui dormea intr-un loc indepărtat sub o stancă mare, care era gata să cadă si să-l zdrobească, cunoscand acest lucru prin Duhul Sfant, a smuls pe ucenicul lui din primejdia care-l pandea, arătandu-i-se in somn si făcandu-l să se ridice din locul acela in care peste puŢin timp ar fi avut să moară. Deci, ajungand pe culmea virtuŢilor si conducand vreme indelungată ca egumen mănăstirea din Sfantul Munte Sinai, a părăsit apoi viaŢa aceasta trecătoare, mutandu-se la viaŢa cea vesnică, după ce mai inainte a alcătuit cartea aceea plină de inălŢări duhovnicesti si dumnezeiesti, care se numeste Scara.

Tot în această zi, pomenirea sfântului prooroc Ioad.

Acest sfant, pe care l-a lovit leul si a murit, cand a mustrat pe Ieroboam pentru juninci, era de fel din tribul Iuda. Dumnezeu ii poruncise să se duca la Ieroboam să-l mustre si să nu mănance nici paine si nici apă să bea, ci să se intoarcă de acolo degrabă. Găsind pe Ieroboam aducand jertfe, l-a chemat si i-a zis: „Acestea grăieste Domnul: Iată se naste un fiu in casa lui Iuda; numele lui este Iosia si va jertfi asupra ta pe preoŢii inălŢimilor acestora”. Si Ieroboam a intins mana ca să-l prindă; dar mana lui s-a uscat. Dar rugandu-se, mana i s-a vindecat ca si mai inainte. Si pe cand Ioad se intorcea, a fost amăgit de către un prooroc mincinos, care se numea Emvis si a mancat paine impreună cu dansul, călcand porunca Domnului. Deci, pentru această neascultare, Dumnezeu a ingăduit ca Ioad să fie ucis de un leu, dar să nu fie mancat de acesta. Si murind, a fost inmormantat in Betel, langă cel ce l-a amăgit pe el.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ioan cel ce s-a nevoit într-o fântână.

Tot în această zi, pomenirea sfintei Euvula, maica sfântului Pantelimon, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Ioan, patriarhul Ierusalimului, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Zaharia cel nou, care a mărturisit în Corint, la anul 1684, si care prin sabie s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame