Martie 28


28 Martie


28- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si opta, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Ilarion cel nou, egumenul Mănăstirii Palechitului.

Sfantul Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Palechitului si-a pus viaŢa in slujba Domnului de la o varstă fragedă si a petrecut mulŢi ani ca pustnic. Pentru viaŢa sa sfantă, fără cusur, a fost hirotonit preot si mai apoi egumen al Mănăstirii Palechitului, de langă Dardanele. Sf. Ilarion a primit de la Dumnezeu darul inaintevederii si a facerii de minuni.

Prin rugăciune a adus ploaia in timpul unei secete si asemeni profetului Elisei a despărŢit apele unui rau, a izgonit fiarele rele de pe holde, le-a umplut mrejele pescarilor cu peste atunci cand nu puteau pescui nimic si a făcut multe alte minuni. Mai mult de atat, el vindeca bolnavii si izgonea demonii.

Sf. Ilarion a pătimit in Joia cea Mare si Sfantă in anul 754, cand comandantul de armată Lakhanodrakon a atacat pe neasteptate mănăstirea Palechitului in căutarea inchinătorilor la icoane intrand cu forŢa in biserică si in timpul slujbei care se Ţinea a aruncat Sfintele Daruri pe jos. Atunci au fost arestaŢi patruzeci si doi de călugări, pusi in lanŢuri, trimisi la Edessa si ucisi. Cei rămasi au fost oribil mutilaŢi bătuŢi, arsi, manjiŢi pe faŢă cu smoală si unora li s-a tăiat nasul. Sf. Ilarion a murit in timpul acestei persecuŢii pentru că a cinstit sfintele icoane.

Sf. Ilarion a lăsat mostenire lucrări spirituale cu indrumări morale pentru o viaŢă duhovnicească.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Stefan Mărturisitorul, făcătorul de minuni, care pentru dreapta credinŢă în surghiun s-a săvârsit.

Sf. Stefan Mărturisitorul, egumenul Mănăstirii Triglia a pătimit in timpul impăratului urator de icoane Leo Armeanul (813-820).

Sfantul si-a dedicat viaŢa lui Dumnezeu incă de cand era copil si a fost tuns călugăr la o varstă fragedă, devenind, mai tarziu, conducătorul mănăstirii Triglia de langă Constantinopol.

Cand prigoana impotriva sfintelor icoanelor a reinceput, sfantul egumen a fost chemat la interogatoriu, incercand să-l forŢeze să semneze un act prin care ar renunŢa la cinstirea sfintelor icoane. Sf. Stefan era foarte hotărat să nu trădeze Ortodoxia, acuzandu-l cu curaj pe impărat de necredinŢă. Sfantul a fost supus unor torturi inimaginabile după care l-au inchis in inchisoare in anul 815. Slăbit si bolnav, Sfantul Stefan Mărturisitorul a murit după scurt timp in inchisoare.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Irodion, unul dintre cei saptezeci de ucenici.

Acest sfant a fost unul dintre cei saptezeci de ucenici ai Domnului si urmand intru totul celor 12 apostoli a fost impreună cu ei lucrător pentru răspandirea propovăduirii crestine. InvăŢand pe mulŢi si intorcandu-i Domnului, a fost asezat episcop al Noilor Patre. El a fost insă prins de către iudei, cărora le-au venit in ajutor si inchinătorii la idoli si a fost bătut cumplit; căci unii il băteau, alŢii ii loveau cu pietre gura si alŢii il loveau in cap. In cele din urmă l-au tăiat cu săbiile si astfel s-a săvarsit din viaŢă, dandu-si sufletul in mainile lui Dumnezeu.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Reclame