Martie 25


25 Martie


25- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a douăzeci si cincea, Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea si pururea Fecioara Maria.

Iubitorul de oameni si Milostivul Dumnezeu, Care pururea poartă de grijă neamului omenesc, intocmai ca un Părinte plin de dragoste, văzand făptura mainilor Lui inrobită si chinuită de diavol si impinsă către patimile cele pline de ocară si supusă inchinării la idoli, a găsit cu cale să trimită pe Fiul Său cel Unul-Născut, pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca să mantuiască neamul omenesc din mainile diavolului. Si, pentru că a voit ca acest lucru să rămană ascuns nu numai de diavol, ci chiar si de puterile cele ceresti, a incredinŢat taina aceasta unuia singur dintre arhangheli, preamăritului Gavriil. Deci arhanghelul venind in cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce esti plină de har, Domnul este cu tine! Iar aceea a răspuns: Cum va fi mie aceasta? Si el a zis: Duhul Sfant va veni asupra ta si puterea Celui preainalt te va umbri. Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie mie după cuvantul tău. Si indată cu cuvantul arhanghelului si al ei, a zămislit in preacuratul său pantece pe Fiul si Cuvantul lui Dumnezeu, mai presus de fire, Care este InŢelepciunea si Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea si cu venirea asupra ei a Duhului Sfant. De atunci s-au săvarsit, prin randuiala lui Dumnezeu, tainele Cuvantului lui Dumnezeu, pentru mantuirea si izbăvirea noastră. Căruia se cuvine slava si stăpanirea in veci. Amin.

Tot în această zi, pomenirea sfântului părintelui nostru Senufie, purtătorul de semne, care în pace s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfintelor muceniŢe Pelaghia si Teodosia, care prin sabie s-au săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea unui călău care, ajungând la cunostinŢa lui Hristos

si închis fiind într-o temniŢă întunecoasă, s-a săvârsit acolo din viaŢă.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri