Martie 15


15 Martie


15- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a cincisprezecea, pomenirea sfântului mucenic Agapie si a celor sapte mucenici împreună cu dânsul: Plisiu, Romil, Timolau, doi Alexandru si doi Dionisie.

Acesti mucenici au trăit pe vremea impăratului DiocleŢian Agapie era de fel din cetatea Gazei, Timolau din Pont, cei doi Dionisie din Tripolea Feniciei, Romil era diacon al bisericii din Diospoli, iar Plisiu si cei doi Alexandru se trăgeau din Egipt. Legandu-si cu toŢii laolaltă sufletele cu dragostea lui Hristos, si-au pus după aceea mainile in cătuse si au venit astfel inaintea guvernatorului Urban, la Cezareea, căruia i-au mărturisit că sunt crestini. Iar acela neputand să-i induplece să se lepede de credinŢă nici cu ameninŢări si nici cu făgăduieli, a poruncit să li se taie capetele cu sabia.

Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Aristobul, episcopul Britaniei, fratele apostolului Barnaba.

Acesta a fost unul dintre cei saptezeci de ucenici. El a urmat pe sfantul apostol Pavel, propovăduind Evanghelia in toată lumea si slujind in tot timpul marelui apostol, de către care a si fost hirotonit episcop in Ţara britanilor, unde trăiau niste oameni sălbatici si cruzi. Si cu toate că acestia de multe ori l-au bătut, iar uneori l-au tarat prin pieŢe, el a izbutit să aducă pe mulŢi dintre ei la Hristos. Si după ce a intemeiat multe biserici in care a asezat preoŢi si diaconi, s-a săvarsit din viaŢă.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Nicandru, cel din Egipt.

Sfantul Nicandru a trăit si el in vremea impăratului DiocleŢian. Crescut fiind in evlavie si legandu-se cu toată dragostea lui de mucenici, se indeletnicea cu adunarea in ascuns a moastelor mucenicilor, pe care cu cucernicie si cu cinste le aseza apoi in locuri ascunse. Odată, văzand rămăsitele unor mucenici aruncate astfel si fără nici o grijă, venind in timpul nopŢii si adunandu-le le-a asezat plin de cuviosie si de cuviinŢă intr-un loc oarecare. Dar fiind văzut de unul dintre slujitorii idolilor, a fost parat mai-marelui acelui loc. Fiind prins si propovăduind cu indrăznire pe Hristos Dumnezeu adevărat, a fost jupuit de piele, primind cununa muceniciei.

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Manuil Criteanul (Manuel Cretanul) care a mărturisit în Hios, la anul 1792, si care, de sabie fiind tăiat, s-a săvârsit.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri