Martie 14


14 Martie


14- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Benedict de Nursia.

Cuviosul părintele nostru Benedict, al cărui nume pe latineste inseamnă „binecuvantatul”, era de fel din Ţinutul romanilor, din provincia Nursia si se trăgea din părinŢi credinciosi si bogaŢi. Părăsindu-si casa, pe părinŢii săi si toată averea părintească, incă de pe cand era tanăr si bărbat nedesăvarsit, a plecat impreună cu aceea pe care o avusese dădacă intr-un loc pustiu, unde, prin virtute si infranare apropiindu-se de Dumnezeu, a primit de sus puterea de a face minuni si tămăduiri. Cele mai multe dintre faptele lui minunate s-au păstrat pe larg in istoria vieŢii lui. De aici aflăm că el a săvarsit tot felul de minuni: a inviat morŢi, a vestit de mai inainte cele viitoare si a vorbit despre cei ce erau departe ca si cum ar fi fost de faŢă. Trebuie insă să nu uităm un lucru de mare insemnătate, si anume că, mai inainte de a se muta la Domnul a grăit in chip profetic celor care se găseau impreună cu el si a adus si la cunostinŢa celor ce se găseau departe că se va intampla si un semn oarecare, prin care vor cunoaste cu toŢii că s-a despărŢit de trup.

Astfel, cu sase zile mai inainte de adormirea lui, a poruncit să i se sape groapa si indată după aceasta a fost cuprins de o fierbinŢeală puternică, iar trupul lui timp de sase zile a fost scuturat de friguri. In ziua a sasea a poruncit ucenicilor săi să-l ia si să-l ducă la casa de rugăciune, unde fiind dus, după ce s-a cuminecat cu Sfintele Taine, stand in mijlocul ucenicilor săi, care il sprijineau, si-a ridicat mainile către cer si in felul acesta, privind in sus si rugandu-se, si-a dat sfinŢitul său duh.

In aceeasi clipă, doi fraŢi, dintre care unul se găsea stand linistit in chilia lui, iar altul locuia mult mai departe, au avut aceeasi vedenie. Astfel si unul si celalalt au văzut un drum minunat care se intindea de la chilia cuviosului Benedict pană la cer, către răsărit, si care era asternut tot cu vesminte preŢioase si strălucitoare de mătase, iar pe acest drum se găseau si vreo caŢiva oameni minunaŢi, care Ţineau făclii in maini si care in randuială desăvarsită se suiau. Un alt bărbat, imbrăcat in alb, si el si strălucitor de lumină, care se găsea alături, i-a intrebat dacă stiu al cui este drumul acesta, pe care ei, privindu-l cu mintea lor, il găsesc atat de minunat. Dar aceia răspunzandu-i că nu stiu, cel ce s-a arătat lor, le-a zis: Acesta este drumul pe care iubitul Benedict se urcă la ceruri”. După ce acestia si-au revenit de pe urma vedeniei pe care au avut-o, au inŢeles, fiecare in parte, că sfantul Benedict se săvarsise din viaŢă, ca si cum ar fi fost de faŢă si lar fi văzut săvarsindu-se.

Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Alexandru, cel din Pidna (Macedonia).

Lumea in mijlocul căreia a trăit sfantul Alexandru din Pidna, trăia in intunecimea inselăciunii. Dar el, strălucind intocmai ca o stea prealuminoasă, a dat pe faŢă nebunia răucredinciosilor, a rănit cu cuvintele sale, intocmai ca si cu niste săgeŢi, pe vrăjmasul cel trufas si a doborat la pămant toată inselăciunea, propovăduind si mărturisind cu indrăznire pe Hristos in vremea persecuŢiei impăratului Maximin (305-311). Pentru aceasta, cei ce se găseau in fruntea inselăciunii, neputand suferi pană in cele din urmă, indrăzneala si vitejia lui, s-au străduit, cu diferite mestesugiri, să nimicească tăria lui. Dar nefiind in stare să izbutească aceasta, i-au tăiat capul cu sabia. Dumnezeu l-a răsplătit cu harul tămăduirilor; căci sfintele lui moaste vindecă de toată boala pe cei ce cu credinŢă se apropie de ele.

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru si mărturisitor Eushimon, episcopul Lampsacului.

Sf. Eushimon Mărturisitorul, Episcopul Lampsacului, a trăit in Asia Mică, pe coasta Peninsulei Dardanele, fiind recunoscut pentru viaŢa virtuoasă si sfanta pe care o ducea. El a suferit pentru sfintele icoane sub impăratul iconoclast Teofil (829-842). După ce a fost intemniŢat, a fost trimis in exil unde s-a stins din viaŢă.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri