Martie 13


13 Martie


13- Martie - unsufletortodox


În această lună, în ziua a treisprezecea, prăznuim pomenirea aducerii moastelor celui între sfinŢi părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului.

După ce uratorul de Dumnezeu impărat Teofil a incetat din viaŢă, iar sceptrul impărăŢiei a fost luat de binecredinciosii impăraŢi Teodora si Mihail, pe langă toate celelalte fapte bune pe care le-au făcut, ei s-au arătat, deopotrivă, plini de evlavie faŢă de toate cele sfinte. ManaŢi fiind de astfel de ganduri, ei au trimis de au chemat pe cei mai de seamă dintre monahii timpului, cercetand impreună cu ei cele ce trebuiau săvarsite pentru punerea din nou in cinste a sfintelor icoane. ToŢi căzand la inŢelegere cu ei, au alungat de pe scaunul patriarhal pe nelegiuitul Ioan si in bună inŢelegere si cu voia lui Dumnezeu au asezat ca patriarh pe marele Metodie. Si indată Biserica lui Dumnezeu si-a recăpătat vechea strălucire, impodobindu-se cu sfintele si cinstitele icoane. Cei ce o conduseseră pană atunci cu nevrednicie au fost inlocuiŢi cu cei ce se străduiau cu păzirea invăŢăturilor celor drepte.

După trecere de patru ani de la aceasta, preasfinŢitul Metodie, manat fiind de ravnă dumnezeiască, a grăit către cinstita impărăteasă si către Mihail: „Nu este drept ca cinstitele si sfintele moaste ale cucernicului si preacuviosului intre patriarhi Nichifor, care a fost surghiunit pentru credinŢa cea nepătată a Bisericii si a scaunului patriarhal si care si-a săvarsit viaŢa in surghiun, să nu fie aduse in Constantinopol”. Deci, si impărăteasa si Mihail gandind la fel cu el, au trimis de indată ca să fie aduse in cetate moastele sfantului Nichifor. Impreună cu preoŢii si călugării si mulŢimea de popor, care au pornit către biserica sfantului Teodor, in care se găseau asezate moastele sfantului mărturisitor Nichifor, a pornit insusi marele Metodie. Si ajungand acolo si sărutand cu toŢii sfintele moaste si făcand litanie cu priveghere de toată noaptea si cu cantări, au desfăcut mormantul in care se găsea trupul acela preacinstit si mult pătimitor si l-au găsit cu totul intreg si nestricat, cu toate că de la asezarea lui acolo trecuseră nouăsprezece ani. Deci, luandu-l si asezandu-l intr-o raclă, l-au dus pe mainile preoŢilor si ale monahilor, cu lumanări aprinse si cu cantări pană la corabia impărătească si au pornit spre Constantinopol. Iar de indată ce au trecut de stramtoarea cetăŢii, insusi impăratul si tot senatul cu lumanări aprinse in maini le-au iesit intru intampinare, iar după oprirea corabiei, sărutand racla sfantului si luand-o pe umeri au depus-o in biserica cea mare. Si făcand acolo priveghere, toată noaptea, a doua zi de dimineaŢă luandu-l de acolo, in acelasi chip l-au dus si l-au asezat in biserica sfinŢilor apostoli, in ziua a treisprezecea a lunii martie, in aceeasi zi, adică, in care fusese trimis in surghiun.

Tot în această zi, pomenirea sfinŢilor mucenici African, Publiu si Terentiu, a căror slujbă se săvârseste în biserica sfinŢilor Petru si Pavel.

Tot în această zi, pomenirea sfântului Aviv cel din Ermupolis, care fiind legat de o piatră si în râu aruncat, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfintei muceniŢe Cristina, cea din Persia, care, în urma loviturilor de bici, s-a săvârsit.

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfinŢitului mucenic Publiu, episcopul atenienilor.

Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mântuieste pe noi. Amin.

Anunțuri